KNSB-lidmaatschap

Bij de KNSB zijn 650 schaats-, skate- en natuurijsverenigingen aangesloten. Wat zijn voor jouw vereniging de voordelen van zo'n lidmaatschap? Hoe regel je het, waaraan moet je voldoen en wat kost het? Het staat hieronder netjes op een rij.

Hoe werkt het?

Aanvraagformulier

Om met je vereniging of stichting lid te worden moet je ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en je (concept)statuten vooraf ter goedkeuring aan de KNSB voorleggen. Start je aanmelding via dit aanvraagformulier voor lidmaatschap. Zodra we deze ontvangen hebben, krijg je van ons informatie over de vervolgstappen om je zo gericht mogelijk van dienst te zijn.


Verenigingen

Ook moet de KNSB de statuten van je vereniging goedkeuren. Om je als vereniging hierbij te helpen hebben we modelstatuten ontwikkeld. Het werkt eenvoudig en gaat supersnel. Je hoeft alleen de verplichte velden in te vullen, en natuurlijk de ondertekening. Omdat alles al volgens de juridische richtlijnen van de KNSB is, kun je gebruik maken van de (goedkope) DoeHetZelfNotaris.

Je kunt er ook voor kiezen om zelf een statuut te ontwikkelen. Je moet dan wel verplichte passages uit de KNSB-modelstatuten overnemen. Als je deze route kiest is de doorlooptijd langer. Ook moet je rekening houden met mogelijk extra notariskosten en betaal je € 99 advieskosten aan de KNSB.

Gaan jullie naast schaatsen en/of skaten ook een andere sport aanbieden, dan wil je deze ook tot zijn recht laten komen in jullie statuten. Hierbij kunnen wij adviseren.

Stichtingen

Aangezien stichtingen heel divers kunnen zijn, is hier geen modelstatuut voor. Wel zijn er verplichtingen voor statuten van stichtingen. Naast deze vereiste onderdelen kun je de statuten zo inrichten dat ze goed passen bij de stichting. De KNSB moet de statuten goedkeuren. Start je aanmelding via dit aanvraagformulier voor lidmaatschap.

Wat doet de KNSB allemaal voor zijn leden, de 650 schaats-, skate- en natuurijsclubs?

 • We maken wedstrijden mogelijk, van baanniveau t/m nationale kampioenschappen en WK’s. Met heldere regels, goede scheidsrechters, eerlijke jury’s en een goed werkend systeem voor inschrijving en de registratie van uitslagen/klassementen (Vantage). Meer informatie
 • We ondersteunen en adviseren verenigingsbesturen op een breed scala aan onderwerpen. Van ledenwerving en vrijwilligersbeleid, tot het realiseren van een veilig sportklimaat of het aanleggen/vernieuwen van een skeelerbaan. De KNSB bundelt en verspreidt kennis, opdat elke vereniging daarmee haar voordeel kan doen. Meer informatie
 • We verzorgen kwalitatief goede opleidingen voor trainer-coaches, juryleden, arbiters en overig kader. We houden deze opleidingen up-to-date, zodat ze voldoen aan de jongste kwaliteitseisen van zowel NOC*NSF als het ministerie van Onderwijs. We bieden deze opleidingen aan tegen een betaalbare prijs, soms zelfs gratis. Meer informatie
 • Elke vereniging die lid is van de KNSB maakt automatisch (en dus zonder nog premie te betalen) gebruik van collectieve verzekeringen voor algemene aansprakelijkheid, bestuurlijke aansprakelijkheid en ongevallen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om via de KNSB aanvullende verzekeringen af te sluiten, bijvoorbeeld voor diefstal/schade aan werkmaterieel of dure sportmaterialen (zoals fietsen of schaatsen). Meer informatie
 • We denken mee over vernieuwing van het sportaanbod. Hoe zorgen we er samen voor dat wedstrijddeelname weer groeit? Hoe houden we trainingen en wedstrijden aantrekkelijk voor alle doelgroepen: van jongste jeugd tot oudste masters? Dat is een gezamenlijke uitdaging, waarvoor wij vanuit de KNSB zoeken naar oplossingen. Hierbij maken we steeds meer gebruik van data-analyse, waarvoor we een specialist in huis hebben.
 • Samen voor het schaatsen is ons motto. Samen voeren we ook lobby’s uit, vaak onzichtbaar, maar heel belangrijk. Denk aan de coronapandemie, waarin de schaatssport grotendeels kon blijven draaien. Voor ijsbanen kwamen, dankzij een sterke sportlobby, regelingen om geleden schade te compenseren.
 • Een netwerk van kunstijsbanen is onontbeerlijk voor onze sport. De 22 banen die er zijn willen we behouden en daarvoor is verduurzaming noodzakelijk. Liefst zien we nog tien extra kunstijsbanen verschijnen, zodat je in elke gemeente met meer dan 100.000 inwoners kunt schaatsen. Afstand moet geen belemmering meer zijn. Wij ondersteunen initiatieven om witte vlekken in te vullen. Ook hier is kennisdeling van groot belang.
 • We hebben vaardigheidspaspoorten ontwikkeld, als hulpmiddel om met name jeugd stapsgewijs te leren schaatsen en/of skaten. We verhuren materiaal om clinics mogelijk te maken: schaatsen, inlineskates, helmen en beschermingsmateriaal. Deze karren vol skates en schaatsen zijn voor onze verenigingen voor een bescheiden bedrag te huur. Meer informatie
 • We hebben collectieve licenties geregeld bij Buma/Sena voor het draaien van muziek in het openbaar. Dat is vooral handig voor natuurijsclubs, die zo niet onaangenaam verrast worden met een flinke rekening na een paar dagen schaatspret.
 • Om je ledenadministratie handig te organiseren, kun je via de KNSB gratis gebruik maken van de Verenigingsmanager. Dat systeem correspondeert ook eenvoudig met de administratie van de bond. Wil je het systeem echt als platform gebruiken om met je eigen leden te communiceren, kun je gebruik maken van de Verenigingsmanager Plus. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Meer informatie
 • Via onze (vernieuwde) website KNSB.nl delen we een schat aan informatie met jullie. Belangrijk vinden we ook: het delen van goede voorbeelden. Hoe haalt vereniging X ineens zo veel sponsors binnen, hoe maakt club Y haar vrijwilligers zo happy en wat heeft vereniging Z gedaan om een veilig sportklimaat te creëren? Die verhalen delen we graag, ter inspiratie en om van te leren, zodat niet elk bestuur het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. De verhalen staan netjes gerangschikt op thema.
 • De KNSB geeft juridisch advies wanneer je als vereniging een conflict of geschil hebt met een derde partij. Ondersteuning is in eerste instantie kosteloos. Als uitgebreidere juridische bijstand nodig is, kunnen we adviseren welke weg bewandeld kan worden. Daarnaast bieden we ondersteuning bij een statutenwijziging via modelstatuten en model huishoudelijk reglement natuurijsclub waarmee de club gemakkelijk aan de slag kan. Meer informatie
 • Een veilig sportklimaat willen we allemaal. Iedereen moet veilig kunnen genieten van de schaats- en skatesport. Maar hoe regel je dat op jouw vereniging? Dat is soms nog best ingewikkeld. Je staat er niet alleen voor. De KNSB helpt, adviseert en levert een kant-en-klaar stappenplan om in elk geval aan de vier basiseisen voor een veilig sportklimaat te voldoen. Binnenkort worden die eisen ook verplicht en dat gaat je als vereniging helpen om zaken als een VOG in te voeren. Meer informatie
 • Natuurijs is de bakermat van onze sport. Natuurijsclubs staan aan de basis van onze bond. De kennis en ervaring die daar aanwezig is, willen we behouden voor de toekomst. Daarom is het Gilde der Natuurijsmeesters opgericht, dat jaarlijks activiteiten organiseert om ook nieuwe generaties ijsmeesters te voorzien van up-to-date kennis. Daarnaast stimuleren we de aanleg van combibanen, waarop je zomers kunt skeeleren en in de winter sneller van natuurijs kunt genieten. Via een pas opgerichte expertgroep delen we kennis om adequaat te kunnen inspelen op lokale ontwikkelingen: als een landijsbaan moet wijken voor woningbouw biedt dat kansen om elders een combibaan te creëren. Ook hierin spelen wij de rol van kennisdeler, katalysator en verbinder. Meer informatie

Wat biedt de KNSB jullie individuele leden?

 • Nieuwsbrief: enkele keren per jaar ontvangen leden een online nieuwsbrief
 • Verzekering: als lid automatisch gratis aanvullend verzekerd bij ongevallen (overlijden en blijvende invaliditeit)
 • Wedstrijdlicentie: leden (geregistreerd als sporter) hebt de mogelijkheid om een wedstrijdlicentie aan te schaffen of gratis eenmalig gebruik te maken van een online langebaan wedstrijddaglicentie.
 • Tickets: leden hebt voorrang op de aanschaf van tickets voor verschillende evenementen
 • Mijn KNSB: log in voor Mijn KNSB voor elke individueel lid om een deel van hun wedstrijd- of trainingszaken te regelen en voor bestuurders, trainers en andere kaderleden om zich aan te melden voor opleidingen, bijscholingen en workshops.

Meer informatie over het Verenigingslidmaatschap en ledenregistratie vind je in het document Uitvoeringsregeling Verenigingslidmaatschap en ledenregistratie en op de pagina Verenigingsmanager.

De contributie bestaat voor elke aangesloten vereniging/stichting uit twee lidmaatschapsonderdelen:

 • lidmaatschap KNSB
 • afdracht per verenigingslid

Tarieven 2024 – 2025

Lidmaatschap vereniging/stichting: € 278,10

Afdracht per verenigingslid

 • Sporters ouder dan 18 jaar: € 15,57
 • Sporters tot en met 18 jaar: € 11,12
 • Kaderleden: € 7,79

Meer informatie over het Verenigingslidmaatschap en ledenregistratie vind je in het document Uitvoeringsregeling Verenigingslidmaatschap en ledenregistratie en op de pagina Verenigingsmanager.

Helaas kan het voorkomen dat een vereniging besluit de vereniging te laten ophouden te bestaan (ontbinden), te fuseren of het lidmaatschap van de bond op te zeggen. Dit besluit worden genomen tijdens een Algemene Ledenvergadering. De vereniging dient de KNSB hiervan op de hoogte te stellen via een e-mail aan [email protected] en stuurt als bijlage een kopie mee van het relevante deel van het verslag van de ledenvergadering waarin dat besluit is genomen.

Meer informatie over voor wanneer je de KNSB moet informeren vind je in het document Uitvoeringsregeling lidmaatschap en ledenregistratie.

Opzeggen verenigingslidmaatschap

Wij vinden het jammer als jouw vereniging of stichting overweegt om het lidmaatschap bij de KNSB op te zeggen. We stellen het op prijs dat jullie in dit geval contact met ons opnemen zodat we samen kunnen bespreken waarom jullie willen opzeggen en of we jullie eventueel als lid kunnen behouden. Hebben jullie twijfels of vragen over het lidmaatschap neem dan vooral contact met op met jullie verenigingsadviseur. Wij helpen jullie graag verder.

Ontbinden vereniging

Wanneer jouw vereniging besluit niet meer als vereniging te willen bestaan (ontbinding), ook dan stellen het op prijs dat jullie in het voortraject contact met jullie verenigingsadviseur opnemen zodat we samen kunnen bespreken of er nog mogelijkheden zijn om de vereniging te laten voortbestaan. Mochten jullie toch tot een ontbinding van de vereniging besluiten, dan moeten de stappen zoals in de statuten van de club beschreven staan gevolgd worden en zend je tijdig bericht van jullie besluit, zoals hierboven beschreven, aan de KNSB. De vereniging dient zich uiteindelijk bij de Kamer van Koophandel uit te schrijven.

Fuseren

Besluit je vereniging om met één of meer verenigingen te fuseren, neem dan gerust contact op met jullie verenigingsadviseur. Wij kunnen jullie adviseren over de te nemen stappen en de bijkomende statutenwijziging.

Wanneer een lid het lidmaatschap van jullie vereniging opzegt, dan meldt jij of de ledenadministrateur van jullie vereniging dit lid zo spoedig mogelijk af bij de KNSB in KNSB Verenigingsmanager.
Meer informatie over het opzeggen van jullie leden vind je in het document Uitvoeringsregeling lidmaatschap en ledenregistratie.