Wedstrijd organiseren

Trainen is leuk, maar als club wil je ook graag wedstrijden organiseren. Om te zien waar jouw leden staan, hoe zij het doen tegen rijders van andere clubs. Wat komt er kijken bij het organiseren van een wedstrijd?

Wat is er nodig voor het organiseren van een wedstrijd?

Algemeen

Je wilt als vereniging een wedstrijd organiseren. Wat komt daarbij kijken, waar moet je op letten? In de praktijk circuleren hier bij ijs- en skatebanen draaiboeken van wedstrijden die al sinds jaar en dag worden gehouden. Je hoeft het wiel dus niet zelf uit te vinden. In dit blok vind je algemene informatie, die geldt voor alle disciplines. In de blokken hieronder gaan we specifiek in op reglementen en/of situaties in de desbetreffende disciplines.

Niveaus: van baan tot nationaal

Wedstrijden onder auspiciën van de bond zijn er op verschillende niveaus: nationaal, gewestelijk, regionaal of plaatselijk. Wil je als vereniging een wedstrijd organiseren dan is het belangrijk om te bepalen op welk niveau je dat wilt doen. In bijna elke discipline wordt elk wedstrijdniveau vanuit een andere KNSB-geleding georganiseerd.

Bij alle niet-clubwedstrijden is het belangrijk om je als organiserende vereniging tijdig aan te melden bij de betreffende KNSB-geleding en gezamenlijk tot een wedstrijddatum te komen. Vaak is er een deadline van een half jaar of langer voor de aanvang van het seizoen. Daarnaast zijn er organisatievoorwaarden waaraan je hebt te houden. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is, wie wat betaalt en wie wat organiseert. Vraag altijd naar deze voorwaarden, zo voorkom je verrassingen.

Waarmee kun je contact opnemen?

NK’s > Bondsbureau.
Nationale wedstrijden > Sectiebestuur.
Gewestelijke / regionale wedstrijden > Gewestelijke technische commissie of regionale technische commissie.
Wedstrijden op baanniveau > Baanvereniging of -commissie.

Controlelijst/Draaiboek

Met deze controlelijst maak je het jezelf en andere vrijwilligers makkelijk. Heb je vragen? Neem dan contact op met de KNSB via ons servicecenter of [email protected], of zoek contact met het sectiebestuur van jouw discipline.

<hier komt spoedig een link naar voorbeeld-draaiboek>

Bekijk hier de actuele reglementen.

Clubwedstrijd of -kampioenschap

Als club kun je op je eigen baan wedstrijden organiseren, waarbij je zelf bepaalt welke wedstrijdvormen je aanbiedt. De baanvereniging of -commissie biedt bepaalde data en tijden aan waarop je kunt inschrijven voor het organiseren van een clubwedstrijd/ -kampioenschap of je kunt jullie voorkeuren bij hen neerleggen. In overleg zal de wedstrijd gepland worden.

Waarop let je bij het organiseren van een clubwedstrijd?

 • organisatiecommissie - wie beantwoordt vragen?
 • vastleggen van de wedstrijddatum en beschikbare tijd;
 • opstellen welke wedstrijdcategorieën er mogen deelnemen, welke afstanden, welke categorieën er samengevoegd worden tot een klassement, gratis wedstrijddaglicentie / daglicentie / licentie, wanneer opent inschrijving, maximaal aantal deelnemers;
 • navragen of de baanvereniging/-commissie juryleden levert of dat jullie zelf voor een aantal (bepaalde) juryleden moeten zorgen;
 • communicatie naar de leden;
 • controle deelnemers- en startlijst
 • bedankje voor de vrijwilligers.

Baanwedstrijden

Elke vereniging is aangesloten bij een gewestelijke baancommissie of is lid van de regionale baanvereniging. De baanvereniging/-commissie organiseert in het seizoen verschillende wedstrijden en gewestelijke en/of baankampioenschappen. Wanneer de vereniging aangesloten is, kunnen sporters met een bijbehorende baankaart en een wedstrijdlicentie deelnemen.

Gewestelijke wedstrijden en - kampioenschappen

Schaatsland Nederland is verdeeld in nu zeven gewesten (regio's). In elk van deze gewesten worden gewestelijke kampioenschappen langebaanschaatsen georganiseerd vanuit de gewestelijke baancommissies. Sporters met een wedstrijdlicentie en lid van een vereniging die is ingedeeld in dat gewest, kunnen aan deze gewestelijke wedstrijden deelnemen.

Landelijke selectiewedstrijden en kampioenschappen

De sectie Langebaan/Kortebaan bepaalt de landelijke wedstrijdkalender en overlegt met de Gewestelijke Technische Commissies Langebaan over de invulling van de kalender. Het sectiebestuur wijst per selectiewedstrijd een bestuurslid aan die deel uitmaakt van het organisatiecomité. Het organisatiecomité bestaat daarnaast onder andere uit leden van de GTC.

De evenementen, zoals nationale seniorenkampioenschappen en internationale wedstrijden, worden door organisatiebureau House of Sports georganiseerd in afstemming met het KNSB bondsbureau en de vertegenwoordiger vanuit de sectie Langebaan/kortebaan.

In de gewestelijke vergaderingen wordt bepaald welke vereniging welk kampioenschap en welke wedstrijd op natuurijs zal organiseren. Soms ligt dit al langere tijd vast, omdat die wedstrijd nog niet is verreden. Als vereniging meld je jullie belangstelling bij het gewestelijk bestuur.

Aanmelden wedstrijden

Het vriest, er ligt natuurijs. Hoe kan ik kortebaanwedstrijden op natuurijs aan-en afmelden?

De wedstrijden worden uitsluitend per e-mail [email protected] aan- en afgemeld bij het bondsbureau en alleen door de gewestelijk coördinatoren. De organiserende verenigingen kunnen niet rechtstreeks wedstrijden aanmelden.

Een keer per dag worden de wedstrijden op schaatsen.nl geplaatst.

Gewestelijke coördinatoren natuurijswedstrijden

Groningen
Klaas Meindertsma
050-5033483/06-29283492
[email protected]

Drenthe
Jans Hilbrands
06-12084788
[email protected]

Overijssel
B.R. van Leussen
0529-432450
[email protected]

Gelderland
Sandra van Velzen
0344-630862
[email protected]

Noord-Holland/Utrecht
Hans Fransen
06-10913052
[email protected]

Zuid-Holland
06-22644566
[email protected]

Noord-Brabant/Limburg/Zeeland
B. Bego
0165-315810
[email protected]

Clubwedstrijd of -kampioenschap

Als club kun je op je eigen baan wedstrijden organiseren, waarbij je zelf bepaalt welke wedstrijdvormen je aanbiedt. In overleg met de ijsbaan plannen jullie een datum en een tijdsperiode.

Wanneer je als club een shorttrackwedstrijd wilt organiseren neem je contact op met jullie GTC. Het sectiebestuur Shorttrack KNSB informeert de GTC’s over alle wedstrijd-organisatorische en andere zaken. De GTC’s geven de informatie door aan de verenigingen in hun gewest.

Waarop let je bij het organiseren van een clubwedstrijd?

 • organisatiecommissie - wie beantwoordt vragen?
 • vastleggen van de wedstrijddatum en beschikbare tijd;
 • opstellen welke wedstrijdcategorieën er mogen deelnemen, welke afstanden, welke categorieën er samengevoegd worden tot een klassement, gratis wedstrijddaglicentie / daglicentie / licentie, wanneer opent inschrijving, maximaal aantal deelnemers;
 • organiseren van de jury;
 • communicatie naar de leden;
 • controle deelnemers- en startlijst;
 • baanbeveiliging 2B - Baanbeveiliging ST 2023-2024_V25072023;
 • bedankje voor de vrijwilligers.

Regionale competitie

De sectie Shorttrack bepaalt de landelijke wedstrijdkalender inclusief de regionale competitie en overlegt met de Gewestelijke Technische Commissies over de invulling van de kalender. Het sectiebestuur wijst per selectiewedstrijd een bestuurslid aan die deel uitmaakt van het organisatiecomité. Het organisatiecomité bestaat daarnaast onder andere uit leden van de GTC/ de vereniging.

Regio-indeling seizoen 2023-2024

Regio Noord-Oost: Team GO (Enschede), S.T.G (Groningen), Trias (Leeuwarden) S.C.T. (Heerenveen)
Regio West: A.S.C. Jaap Eden (Amsterdam), S.T.A. (Alkmaar), S.V.U. (Utrecht), I.H.C.L. (Leiden), H.V.H.W. (Den Haag), S.T.H (Haarlem) D.K.IJ.V. (Den Haag), IJ.V.Z. (Zoetermeer), IJ.A. (Dordrecht), S.V.L. (Zoetermeer), Shorttrack Amsterdam (Amsterdam), STG Koggenland (Hoorn)
Regio Zuid (Beneluxcup gecombineerd met België en Luxemburg): S.T.B. (Breda, Den Bosch, Eindhoven,Tilburg), S.V. Zuid-Limburg (Geleen), N.S.V. (Nijmegen)

Regiocoördinatoren

Regio Noord-Oost: Kees Bergsma
Regio West: Bert van Lobensteijn
Regio Zuid: Mark Schipper

Controlelijst

 • EHBO bij trainingen: Iedere vereniging of club heeft een protocol, toegesneden op de betreffende ijsbaan, waar de EHBO in beschreven staat zodat adequate hulpverlening kan worden geboden. Iedere trainer of assistent is hiervan op de hoogte en bij voorkeur hebben de trainers een EHBO-cursus gedaan.
 • EHBO bij wedstrijden: zelf organiseren, maar maak gebruik van medische hulpdiensten waarmee KNSB contract heeft afgesloten bij in ieder geval KNSB-cups en andere KNSB toernooien.
 • Past de baanbeveiliging bij het type wedstrijd dat jullie willen organiseren (zie Baanbeveiliging ST 2023-2024_V25072023) of is huur baanbeveiliging noodzakelijk?

Juryleden


Adres fotofinish

Sportcom Elektronische Tijdwaarneming
Richard Beereboom
Tinallingerweg 1
9951 TT Winsum
[email protected]

Clubmarathonwedstrijd kunstijs

Wanneer je als club een eigen marathon organiseert, dan zijn onderstaande punten van belang:

 • Vastleggen datum bij betreffende contactpersoon (afhankelijk van de gewenste datum en tijd zal dat bij baancontactpersoon/-commissie/-vereniging of ijsbaan zijn)
 • Juryleden
 • EHBO voor deelnemers en voor bezoekers
 • Bloemen en/of medailles
 • Catering juryleden
 • Wedstrijd promoten (lokale, regionale en social media)Landelijke marathon kunstijs

Regionale marathon(competitie) kunstijs

In het land worden verschillende regionale marathoncompetities georganiseerd. Elke competitie kent zijn eigen organisatie. De baancontactpersoon maakt altijd deel uit van het organisatiecomité.

Landelijke marathoncompetitie kunstijs

De competitieleider marathon plant de landelijke marathoncompetitie op kunstijs in overleg met de organisatiecomités. De baancontactpersoon maakt altijd deel uit van het organisatiecomité en van de gewestelijke technische commissie (GTC). Wil je als club of organisatie een landelijke marathon organiseren, neem dan contact op met de betreffende baancontactpersoon.

Gewestelijke Technische Commissies

Het sectiebestuur marathon informeert de GTC’s over alle wedstrijd-organisatorische en andere zaken. De GTC’s geven de informatie door aan de verenigingen in hun gewest.

Drenthe -> Henk Hagedoorn (wnd.voorzitter) [email protected]; Ruerd Kuipers (wnd.secretaris) [email protected]
Friesland -> Jan Bakker (waarn. voorzitter en secretaris) [email protected]; Wiesje Wiersma (Lid TC Marathon) [email protected]
Groningen -> Albert Bakker (voorzitter) [email protected]; Henk Pater (secretaris) [email protected]
Noord-Holland/Utrecht -> Haijo van der Werf (voorzitter) [email protected]; David Pos (vice-voorzitter) [email protected]; Maité Stoete (secretaris) [email protected]
Oost (Overijssel/Gelderland/Flevoland) -> Koeno Mulder (voorzitter) [email protected]; Renger de Vries (lid) [email protected]
Zuid-Holland -> Jeroen Leering (voorzitter) [email protected]; Linda Halling (secretaris) [email protected]
Zeeland/Brabant/Limburg ->Hans Uithoven (voorzitter) [email protected]
Pieter Elzinga (secretaris) [email protected]; Karen Teuling (budgetbeheer) [email protected]

Baancontactpersonen

Alkmaar -> Otto Bruschke [email protected]
Amsterdam -> Henk Veen [email protected] 06-23046161
Breda -> Hans Uithoven [email protected] 06-39211004
Den Haag -> Linda Halling [email protected] 06-42544554
Deventer -> Marian Huijgen [email protected] 06-28525332
Eindhoven -> Wil v.d. Hams [email protected]
Eindhoven -> Peter Op ’t Hoog [email protected] 06-11691289
Enschede -> Geert Ribbers [email protected] 06-54356755
Geleen a.i. -> Hans Uithoven [email protected] 06-39211004
Groningen -> Henk Pater [email protected] 06-27471903
Haarlem -> Tjierd Kooij [email protected]
Heerenveen -> Jan Bakker a.i. [email protected]
Hoorn -> Gerrit Bakker [email protected] 06-20747539
Leeuwarden -> Douwe Brouwer [email protected] 06-53423750
Nijmegen -> Chris van Hooijdonk [email protected] 06-33863371
Rotterdam -> Floriaan Alfrink [email protected] 06-22907366
Tilburg -> Broer van Smeden [email protected] 06-52374400
Utrecht -> Marcel Brouwer [email protected] 06-53467166

Landelijke marathon natuurijs

De competitieleider marathon is ook samen met de gewestelijke coördinator natuurijs het eerste aanspreekpunt voor clubs of organisaties die een nationale marathon op natuurijs willen organiseren.

Landelijk -> Geertjan Muskens [email protected] 06-52075029
Friesland -> Henk Jansen [email protected] 06-20886667
Groningen -> Jo Maetman [email protected] 0594-213413 06-15381403
Drenthe -> Henk Hagedoorn [email protected] 06-43285751
Overijssel -> Marian Huijgen [email protected] 038-4542511 06-28525332
Gelderland -> Wim Draaijer [email protected] 0578-69485006-33849939
Noord-Holland/Utrecht -> Otto Bruschke [email protected] 072-5052747
Zuid-Holland -> Floriaan Alfrink [email protected] 06-22907366
NB/Limburg/Zeeland -> Ad Timmermans [email protected] 013-5042451 06-57322960

Clubwedstrijd of show

Als club kun je op je eigen baan wedstrijden of een show organiseren.

Testen en KNSB cupwedstrijd
meer informatie volgt.

Club inlineskatewedstrijd

Als club kun je op je eigen baan wedstrijden organiseren, waarbij je zelf bepaalt welke wedstrijdvormen je aanbiedt.

Regionale inlineskatecompetitiewedstrijden

In het land worden verschillende regionale marathoncompetities onder auspiciën van de KNSB georganiseerd. Elke sporter neemt deel met een wedstrijd(dag)licentie. Elke competitie kent zijn eigen organisatie. Wil je als organisatie een regionale competitiewedstrijd organiseren, dan vind je hier een overzicht van de competities, contactpersonen en bijbehorende websites:

Van Lingen jeugdcompetitie | Noord-Nederland | [email protected], https://www.inlineskatecompetitie.nl/
Stouwdamcompetitie (jeugd) | Oost-Nederland | Lukas Kin [email protected], http://skeelerhuus.nl/stouwdam
Freewheel Inline skate cup (kadetten en ouder)| Oost-Nederland | Johan Voortman, [email protected], https://free-wheelinlinecupoost.nl/wp/
Dave van Dam Inline cup (jeugd en volwassenen) | Midden-Nederland [email protected], http://www.inlineskatenmiddennederland.nl
Ooms Jeugd Skeeler Competitie | Zuid-Holland | Maria de Bont, [email protected], http://www.knsbgewestzh.nl/inline-skaten/


Landelijke inlineskatewedstrijden

De competitieleider inlineskaten plant de landelijke competities op de baan en de marathon in overleg met de organisatiecomités. Wil je als club of organisatie een landelijke baan- of marathonwedstrijd organiseren, neem dan contact op met de secretaris van de sectie of het sectiebestuurslid marathon.

Wanneer jullie belangstelling hebben voor het organiseren van een nationale of regionale baanwedstrijd of een marathon, dan zijn de volgende punten van belang.

Controlelijst baanwedstrijd

 • Wedstrijd op eigen terrein -> melding bij gemeente
 • Informatiebulletin invullen
 • Geluid en jurywagen
 • EHBO voor bezoekers en deelnemers
 • Catering voor juryleden en bezoekers
 • Wedstrijd promoten (lokale, regionale en social media)
 • Uitslagenbord
 • Kleedkamers en douches
 • Schoon parkoers

Controlelijst marathonwedstrijd

 • Wedstrijd op openbare weg -> melding of vergunning gemeente nodig (evenementinformatie, situatietekening, geluidsplan, veiligheidsplan, draaiboek)
 • Informatiebulletin invullen
 • Verkeersregelaars
 • EHBO voor bezoekers en deelnemers
 • Geluid en jurywagen
 • Catering voor juryleden en bezoekers
 • Wedstrijd promoten (lokale, regionale en social media)
 • Afschermen van obstakels
 • Kleedkamers en douches