Natuurijs

Als het vriest slaat in Nederland de schaatskoorts toe. Als natuurijsclub wil je daarop optimaal voorbereid zijn. Deze pagina biedt handige informatie, te beginnen met nuttige checklists. Laat die vorst maar komen!

Checklists, tips en het Gilde

Bestuurlijk

1.1. Eerste bestuursvergadering

Welke punten kan (en in sommige gevallen moet) je bespreken tijdens de bestuursvergadering in deze periode? We noemen hier de belangrijkste:
1. Opmaken jaarverslag van het afgelopen seizoen.
2. Opmaken financieel verslag van het afgelopen seizoen.
3. Vaststellen begroting (inclusief contributie) voor het nieuwe seizoen
4. Vaststellen AVG
5. Bestuursverkiezing: aan de hand van rooster van aftreden
6. Voorstel automatische incasso, verkiezing Kascommissie
7. Voorstel gebruik ticketsysteem
8. Voorstel fondsenwerving
9. Bijwerken website

1.2. Plannen jaarvergadering (ALV)
De algemene ledenvergadering (ALV) dient elk jaar georganiseerd te worden. Plan deze in, zodat tijdig gestart kan worden met de voorbereiding.

Financieel

2.1. Contributie innen, liefst via automatische incasso

Contributie innen kan op verschillende manieren: automatische incasso, aan huis ophalen, inningsavond in dorpshuis of kantine, pas innen als er ijs ligt of je slaat een jaar over. Dit laatste raden we af. Hierdoor vervallen tijdelijk inkomsten, maar vaste lasten blijven doorgaan. Het leidt tot extra administratie en verslapt de band met je leden.

Er zijn dus voldoende mogelijkheden. Ons advies aan de vereniging die nog niet met een automatische incasso werkt: ga er zo snel mogelijk mee aan de slag.

- Begin met het informeren van je leden over de nieuwe werkwijze van contributie-inning.
Geef hierbij ook de argumenten om dit te doen: minder vrijwilligers, mensen hebben minder contant geld in huis, minder werk voor de penningmeester.
- Leg een Excel-bestand (of Google spreadsheet) aan met de gegevens van je leden, inclusief de hoogte van de contributie, het bankrekeningnummer van het lid en een e-mailadres. Hiervoor is ook software op de markt, inclusief de KNSB Verenigingsmanager Plus.
- Vervolgens moeten alle leden een machtiging afgeven. Het opstellen, uitdelen en verwerken van deze machtigingen onder de huidige leden is eenmalig (veel) werk. Bij eventuele nieuwe leden kun je dit opnemen in het aanmeldingsformulier.

- Daarna moet een contract worden afgesloten met de bank: een Sepa-overeenkomst. Informeer bij jullie bank naar de mogelijkheden
- Een maand voor ingang van het nieuwe seizoen maakt de penningmeester een incassobestand, gevuld vanuit het (Excel) ledenbestand, met daarop de inningsdatum.

- In de praktijk komen storneringen voor: het terugdraaien van de automatische incasso door de ontvanger. Dit ontstaat bijvoorbeeld als het lid niet voldoende saldo heeft. Als penningmeester moet je deze storneringen verwerken en de contributie-inning opnieuw aan het lid aanbieden. Deze stappen en de eventuele maatregelen dienen van te voren bij de leden bekend te zijn. Dat geldt ook voor het niet betalen van de contributie en de gevolgen daarvan. Wees vooraf duidelijk naar de leden over de betalingsvoorwaarden. En laat je goed informeren door de bank.

2.2. Boekjaar afsluiten
Voordat je kunt starten met een nieuw boekjaar en contributie-inning dient het huidige boekjaar te worden afgesloten. De penningmeester maakt de eindbalans. Tijdens de ALV wordt die gepresenteerd aan de aanwezige leden.

2.3. Gebruik ticketsysteem

Wil je als natuurijsclub vooraf weten hoeveel bezoekers je kan verwachten of wil je digitale betaling mogelijk maken? Maak dan gebruik van het ticketsysteem dat de KNSB voor natuurijsclubs beschikbaar heeft. Hiermee kunnen bezoekers / leden online een ticket reserveren en direct betalen. Bij de ijsbaan wordt de QR-code van het kaartje gescand en dan kunnen bezoekers genieten van het natuurijs.

Uit evaluatie blijkt dat het inrichten van dit ticketsysteem niet veel werk is. De Sectie Natuurijs van de KNSB kan jullie hierbij ondersteunen. Tijdens de natuurijsperiode bespaart het je veel tijd en energie. De kosten voor de vereniging bedragen € 0,25 per gratis ticket of 0,60 per betaald ticket. Ons voorstel zal zijn: verhoog de reguliere entreeprijzen met € 1,00. Daaruit kunnen die kosten ruimschoots worden voldaan. Na afloop wordt de opbrengst binnen vijf werkdagen netto uitbetaald.

Wil je meer informatie of gebruik maken van het ticketsysteem, mail dan naar [email protected].

Praktisch

3.1. Website actualiseren

In zomer/najaar dient de informatie op de website aangepast te worden voor het komende winterseizoen. Denk daarbij ook aan nieuwe foto’s die afgelopen winter zijn gemaakt. Plaats regelmatig nieuwe informatie zodat bezoekers op de hoogte blijven van jullie ontwikkelingen.

3.2. Stoplichtsysteem voor op de website

Wil je aan de leden en bezoekers duidelijk laten weten wanneer er wel / niet geschaatst kan worden op jullie ijsbaan? Maak dan gebruik van het stoplichtsysteem.

3.3. AVG op orde

Hoe gaan jullie om met persoonsgegevens? In het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet je dat als vereniging goed geregeld hebben. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een privacyverklaring.

3.4. IJsmeesters werven

De ijsmeesters doen fantastisch werk vooraf en tijdens de natuurijsperiode. Om de continuïteit te waarborgen dient je club over voldoende natuurijsmeesters te beschikken. Begin vroegtijdig met het werven van nieuwe ijsmeesters. Tip: laat ze deelnemen aan de cursus natuurijsmeester van de KNSB.

Financieel

Buma/Sena

Ben je als vereniging aangesloten bij de KNSB, dan is het betalen van auteursrechten via Buma/Sena voor jullie geregeld. Je kunt als natuurijsclub vrijuit muziek draaien tijdens natuurijsactiviteiten.

Praktisch
Draaiboek 10-daagse verwachting

Waar dien je als natuurijsclub rekening mee te houden als het begint te vriezen. Maak je eigen draaiboek 10-daagse verwachting met daarin de volgende onderwerpen, die je dagelijks kunt afvinken.

Het begint te vriezen:
- Controle of het water op peil blijft
- Controle ijsdikte

- Na controle informatie delen met achterban op website en/of via social media
- Controle verlichting
- Controle machines
- Inrichten zitplaatsen buiten
- Prullenbakken plaatsen
- Vaststellen inkoop kantine
- Entreekaarten en/of ticketsysteem operationeel
- Rooster definitief maken
- Wisselgeld regelen

Er is voldoende ijs:
- Zwakke plekken markeren
- Baan open publiceren via eigen website, social media, krant, lokale omroep, scholen
- Inrichten toezicht tijdens de openingstijden
- IJsonderhoud baan
- Dagelijks herhalen

(voor intreden) Dooi:
- Baan opruimen
- Kantine opruimen
- Machines “zomerklaar” maken

Bestuurlijk

Evaluatie afgelopen winter

Evalueer het afgelopen winterseizoen met de bestuursleden en eventueel leden. Hoe kijken jullie terug op deze periode? Vooral: wat zijn de verbeterpunten/kansen voor komend winterseizoen?

Financieel

2.1. Financiële balans opmaken

De penningmeester maakt de financiële balans op van het afgelopen winterseizoen. Deel en bespreek dit in één van de komende bestuursvergaderingen.

2.2 Inkomsten werven

Naast de contributie, sponsoring en mogelijk kantine-inkomsten zijn er voor verenigingen meerdere mogelijkheden om extra inkomsten te werven. Heb je al eens aan de volgende mogelijkheden gedacht?

Jaarlijks zijn er diverse acties waaraan (ijs)verenigingen kunnen deelnemen om meer inkomsten te werven, zowel landelijk als lokaal. Bepaal vooraf goed aan welke actie(s) je wilt deelnemen en met welk doel. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Grote Clubactie. Helpt verenigingen en stichtingen in heel Nederland hun doelen te verwezenlijken door middel van een jaarlijkse loterij. Leden van verenigingen
  verkopen loten, waarbij 80% van de opbrengsten naar de vereniging gaat. Meer informatie is te vinden op www.clubactie.nl.
 • Clubloterij: De Clubloterij is een overkoepelende loterij die is ontwikkeld om sportclubs te ondersteunen. Het is een win-win situatie voor clubs en haar leden. Want van de opbrengst uit de loterij gaat 80% naar de deelnemende sportclubs. Meer informatie over de clubloterij is te vinden op de website www.clublot.nl
 • Rabo ClubSupport. Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterkt Rabobank clubs met kennis, netwerk en geld. Meer informatie: www.rabobank.nl.
  • Supermarkten. Grotere en kleinere supermarkten organiseren landelijke en lokale activiteiten om het verenigingsleven te ondersteunen. Voorbeelden hierbij zijn de Plus-spaaractie en de jeugdsponsoractie van Poiesz-supermarkten. Volg de lokale supermarkten of zij ook iets doen voor jouw club.

Je kunt ook leren van andere ijs-, schaats- en skateverenigingen. Hoe zorgen zij op creatieve wijze voor het werven van (extra) inkomsten? Op deze pagina van knsb.nl staan goede praktijkvoorbeelden.

Er zijn ook diverse (landelijke) subsidies voor grotere projecten. Denk hierbij aan het vervangen van verlichting door ledlicht, of het bouwen / onderhouden van je clubgebouw. Eén van de mogelijkheden hierin is de BOSA-subsidie: Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. Klik hier voor meer informatie.

Praktisch

3.1. Vrijwilligers en anderen bedanken

Vooral in een natuurijsperiode wordt veel gevraagd van je vrijwilligers. Je hebt daarnaast met tal van organisaties contact gehad. Vrijwilligers doen hun werk met veel liefde en plezier, het is wel goed dat je hen als vereniging bij wijze van dank af en toe in het zonnetje zet. Na afloop van de natuurijsperiode/winter is dat een geschikt moment.

Ook gemeenten, waterschappen, leveranciers en sponsors lopen vaak warm voor jullie natuurijsactiviteiten. De lokale media zijn langs geweest, dat leverde een leuke reportage of prachtige foto in het nieuwsblad op. Mogelijk waren er contacten met de gemeentelijke veiligheidscoördinator, waardoor de verkeerscirculatie of parkeerplannen werkten zoals beoogd. Het past dan ook om deze organisaties of personen te bedanken voor de samenwerking, hulp of aanwezigheid. Doe dit vooral op de manier die bij de organisatie past.

3.2. Draaiboeken bijwerken

De winter is voorbij, dat is het ideale moment om de draaiboeken bij te werken, zodat deze up-to-date zijn voor de volgende winter. In de bijlage een opzet waar aan gedacht kan worden.

3.3. Registratieplicht rijdend materiaal ijsclubs

Rijdt jullie tractor met sneeuwploeg of grasmaaier wel eens via de openbare weg naar de benzinepomp? Rijdt je aangedreven sneeuwruimer over de openbare weg van de ene bevroren plas naar de andere plas of op het natuurijs? Zorg dan dat je voertuig geregistreerd staat bij de RDW, dat is sinds 1 januari 2021 verplicht.

Aanmelden

Aanmelden toertochten bij gewestelijke toertochtcoördinator

 • Toertochtorganisaties moeten een mogelijke toertocht aanmelden bij de gewestelijke toertochtcoördinator. Liefst gebeurt dit al in een vroeg stadium. De KNSB kan hiermee de situatie in het land goed monitoren.
 • Van toertochtorganisaties wordt nadrukkelijk verwacht dat zij alle communicatie over een mogelijke toertocht intern en zo minimaal mogelijk houden tot het moment van definitieve goedkeuring.
 • Om de volgende dag te mogen rijden, moet de tocht uiterlijk vóór 10.00 uur definitief aangemeld zijn.
 • Als op dat tijdstip nog enige twijfel is of de toertocht de volgende dag kan worden gehouden, dan is het dus niet veilig genoeg en wordt er niet gereden.
 • De KNSB streeft ernaar goedgekeurde toertochten uiterlijk om 12 uur op de toertochtkalender op schaatsen.nl te hebben.

Eerste tochten in natuurijsperiode

 • Voor de eerste toertochten in een vorstperiode geldt altijd dat de definitieve goedkeuring pas één dag van tevoren door de sectie gegeven zal worden. Naarmate het langer vriest wordt hier waar mogelijk soepeler mee omgegaan.
 • Er wordt alleen toestemming gegeven voor een toertocht indien er op dezelfde dag meerdere toertochten gereden worden, om massale toeloop op 1 locatie te voorkomen
 • In sommige regio’s wordt voor toestemming ook gekeken naar regionale spreiding in het aanbod van toertochten op een dag.

Voorwaarden aanmelden toertocht

 • Gegevensformulier aanwezig bij KNSB.
 • Afstemming met gewestelijk coördinator.
 • IJsdikte gecontroleerd op hele traject (12 cm).
 • Organisatie is in staat het traject sneeuwvrij te maken, berijdbaarheid van het ijs te garanderen en waar nodig in staat om een goede ijspreparatie uit te voeren.
 • Definitieve vergunning van gemeente in bezit.
 • Toertochtgegevens schaatsen.nl gecontroleerd (startplaatsen, afstanden, prijzen en bijzonderheden).
 • Controle op KNSB-contactpersoon binnen toertochtorganisatie incl. telefoon en e-mail tijdens de toertocht.
 • Verzekeringen alle vrijwilligers gecontroleerd.
 • Gebruik KNSB Toertochtvlag.

Let op! Een tocht wordt niet goedgekeurd voordat alle voorwaarden zijn afgestemd met de gewestelijk coördinator van de KNSB.

Digitale stempelkaarten

De KNSB heeft geen (papieren) stempelkaarten meer beschikbaar.
In verband met sponsorwijzigingen mogen de oude stempelkaarten niet meer worden gebruikt. Het online inschrijven voorziet in een digitale printversie van de stempelkaart.

Reglement

Reglement voor het georganiseerde toerschaatsen op natuurijs

Kortebaan

Het vriest, er ligt natuurijs. Hoe kun je wedstrijden aan- en afmelden?

De wedstrijden worden uitsluitend per e-mail [email protected] aan- en afgemeld bij het bondsbureau en alleen door de gewestelijk coördinatoren. De organiserende verenigingen kunnen niet rechtstreeks wedstrijden aanmelden.

Een keer per dag worden de wedstrijden op schaatsen.nl geplaatst.

Gewestelijk coördinatoren natuurijswedstrijden

Groningen
Klaas Meindertsma
050-5033483/06-29283492
[email protected]

Drenthe
Jans Hilbrands
06-12084788
[email protected]

Overijssel
B.R. van Leussen
0529-432450
[email protected]

Gelderland
Sandra van Velzen
0344-630862
[email protected]

Noord-Holland/Utrecht
Langebaan-Kortebaan

Hans Fransen
06-10913052
[email protected]

Zuid-Holland
Krijn Jongejan
06-22644566
[email protected]

Noord-Brabant/Limburg/Zeeland
B. Bego
0165-315810
[email protected]

Wanneer kun je een marathonwedstrijd aanmelden?

1. Je beschikt als vereniging over een actueel draaiboek, als zodanig goedgekeurd door de KNSB.
2. Bij een voldoende ijsdikte van 12 cm, meldt de vereniging per e-mail en daarna zo mogelijk per mobiel aan de gewestelijke natuurijscoördinator van het gewest de wedstrijd aan en wordt gemeld aan de nationale natuurijscoördinator van de KNSB en competitieleider marathon. Daarna wordt er een concept-datum voor de wedstrijd vastgesteld.
3. De natuurijscoördinator van het gewest gaat met de vereniging kijken naar de situatie: o.a. het meten van de ijsdikte, de veiligheid van de locatie en een laatste controle van het draaiboek. Wanneer alles in orde is met de conceptaanvraag doet de natuurcoördinator van het gewest een definitieve aanvraag per e-mail naar de natuurijscoördinator van de KNSB en competitieleider.
4. De Nationale natuurijscoördinator van de KNSB treedt in contact met de scheidsrechterscommissie van de KNSB en de GTC van het gewest om de jury te regelen.

5. De wedstrijd wordt definitief vastgesteld.

Wie zijn de natuurijscoördinatoren marathon?

Landelijk
Geert-Jan Muskens
[email protected]
06-52075029

Friesland
Henk Jansen
[email protected]
06-20886667

Groningen
Jo Maetman
[email protected]
0594-213413 / 06-15381403

Drenthe
Henk Hagedoorn
[email protected]
06-43285751

Overijssel
Marian Huijgen
[email protected]
038-4542511 / 06-28525332

Gelderland
Wim Draaijer
[email protected]
0578-694850 / 06-33849939

Noord-Holland/Utrecht
Otto Bruschke
[email protected]
072-5052747

Verplicht sinds 2021

Veel ijsclubs maken gebruik van tractors, aangedreven sneeuwruimers, quads of andere voertuigen om werkzaamheden uit te voeren. Deze voertuigen komen ook regelmatig op de openbare weg om bijvoorbeeld te tanken of van de ene naar de andere plas te rijden. Sinds 1 januari 2021 is het verplicht dergelijke voertuigen bij de RDW te registreren.

Op die datum is de Wet registratie-, kentekenplaat- en APK-plicht (land)bouwvoertuigen in werking getreden. Hierdoor moet het grootste deel van alle (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden, geregistreerd worden in het kentekenregister van de RDW.

Heb je na 1 januari 2021 een nieuw voertuig gekocht dat een registratieplicht heeft, dan is deze bij aflevering meteen bij de RDW geregistreerd. Voertuigen die je voor deze datum al in bezit had, konden tot het eind van dat jaar tegen het normale tarief geregistreerd worden. Sinds 1 januari 2022 moet een niet-geregistreerd voertuig beoordeeld worden door een keuringsstation en daar zijn extra kosten aan verbonden.

Wat wordt verstaan onder de openbare weg?

De registratieplicht geldt voor voertuigen die op de openbare weg rijden. Onder wegen vallen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Ook terreinen worden tot openbare weg gerekend. Onder terrein valt: een terrein dat toegankelijk is voor het publiek of voor een zeker aantal personen die het recht hebben daar te komen. Een eigen bedrijfsterrein of natuurijsbaan is daarmee ook openbare weg. Dit is vergelijkbaar met de WA-verzekeringsplicht voor motorrijtuigen: deze geldt ook voor motorrijtuigen die aan het verkeer deelnemen op terreinen buiten de weg.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de RDW.

Natuurijs-, skeeler- en combibanen

Zoals iedereen ervaart worden de winters milder en is de kans op natuurijs steeds kleiner. Dit baart iedereen zorgen. Het bedreigt natuurijsclubs die puur afhankelijk zijn van inkomsten op momenten dat er geschaatst kan worden. Verenigingen die beschikken over een skeelerbaan die bij vorst als ijsbaan kan dienen, hebben wel jaarlijks reguliere inkomsten.

Schaatsen op Natuurijs is sinds 2016 erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Om dat te bewaken is het noodzakelijk dat natuurijsclubs vitaal blijven. Daartoe voert de sectie natuurijs van de KNSB een tweesporenbeleid. Naast het ondersteunen en versterken van onze ruim 400 natuurijsclubs streven we ernaar om op meer banen sneller (dus ook al bij matige vost) natuurijs te realiseren.

Coördinatiecommissie

Om dat laatste doel te bereiken, bundelen en verspreiden we bestaande kennis over het maken van natuurijs. We stimuleren innovaties en zorgen ervoor dat nieuwe kennis zo veel mogelijk wordt verspreid. Hiertoe is begin 2024 de coördinatiecommissie accommodaties (CCA) opgericht, waar verenigingen met plannen voor renovatie, nieuwbouw of verhuizing van een ijs-/skeelerbaan kunnen aankloppen voor advies.

De KNSB ziet, als gevolg van de klimaatverandering, vooral een toekomst weggelegd voor zogeheten combibanen. Dat zijn banen waarop we in de zomer kunnen skeeleren en die ‘s winters reeds bij lichte vorst kunnen worden omgetoverd tot natuurijsbanen. De Winterswijkse IJsvereniging geldt als voorbeeld. Intussen werken we toe naar de combibaan 2.0, met een slimme sproei- of dweiltechniek.

Heb je als vereniging plannen voor het aanleggen van een nieuwe skeelerbaan, verhuizing van een landijsbaan of het ombouwen van een bestaande accommodatie, dan kun je voor advies bij de CCA terecht. Deze commissie is bij de KNSB het centrale aanspreekpunt voor vragen over natuurijs-, skeeler- en combibanen.

Expertgroep

Om clubs te voorzien van gericht advies staat een groep van uiteenlopende experts klaar. Deze externe deskundigen hebben speciale kennis op het gebied van techniek (onder meer asfalt, thermo en coating) en financiën, bestuurlijke en juridische zaken en ecologische kwesties. Afhankelijk van de situatie brengt de CCA jouw vereniging in contact met de juiste expert(s).

Ons gezamenlijke doel is: gezonde verenigingen en accommodaties waarop meer mensen naar hartelust kunnen inlineskaten en/of schaatsen op natuurijs.

Meer weten?

Heb je vragen voor of over de coördinatiecommissie accommodaties? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Sectie natuurijs

De KNSB heeft voor elke discipline secties met een eigen bestuur, zo ook voor het schaatsen op natuurijs. De sectie Natuurijs is verantwoordelijk voor een goed verloop van de activiteiten binnen deze discipline. De leden van het sectiebestuur en hun contactgegevens vind je hier:

Voorzitter
Ger Beernink
06-15867760
[email protected]

Secretaris
Cees Hoek(Groningen)
050-4042614 / 06-39595203
[email protected]

Budgetbewaker
Rein Berger(Overijssel)
0521-510875 / 06-14641340
[email protected]

Lid
Jaap Wansinck(Zuid-Holland)
06-20571805
[email protected]

Lid
Wim Draaijer(Gelderland/Flevoland)
0578-694850
[email protected]

Lid
Henri Meijering(Friesland)(secretaris Friesche IJsbond)
[email protected]

Lid
Dirk de Groot (N-Holland/Utrecht)
06-11090024
[email protected]

Adviseur
David Pos
06-55516025
[email protected]

Natuurijsmeester

Krijg je kippenvel als het gaat vriezen? Hoop jij ook zo dat je weer lekker kunt schaatsen op natuurijs deze winter? En wil je helpen om dat mogelijk te maken? Dan ben jij geknipt om natuurijsmeester te worden bij een van onze 450 (natuur)ijsclubs.

Als natuurijsmeester doe je belangrijk werk. Je zorgt voor een veilige ijsbaan, zodat schaatsliefhebbers volop plezier hebben. Je zorgt voor het keuren en klaarmaken van de ijsbaan, je zet het sein op groen als het ijs veilig genoeg is om op te schaatsen. Ook bepaal je routes van toertochten, zorg je voor het afzetten van wakken en het aanbrengen van bewegwijzering.

Heb je interesse om onze opleiding tot natuurijsmeester te volgen, dan vind je alle benodigde informatie op deze pagina. Als je de opleiding hebt gevolgd, kun je gratis lid worden van het gilde. Zie hieronder.

Gilde van Natuurijsmeesters

Schaatsen op natuurijs zit in het hart van de Nederlandse cultuur en is door de UNESCO aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed. Om die traditie levend te houden, kennis te bewaren en innovaties mogelijk te maken, is het Gilde van Natuurijsmeesters opgericht. Dit gilde is bedoeld voor alle natuurijsmeesters die lid zijn van een bij de KNSB aangesloten vereniging.

Wanneer het serieus vriest, is het in Nederland één groot feest en genieten veel mensen van schaatsen op bevroren water. Maar daaraan gaat veel werk vooraf. De ijsclubs, waarvan er 450 zijn aangesloten bij de KNSB, zijn dan al dagen actief om hun natuurijsbanen klaar te maken of als het langer vriest de toertochten uit te zetten. Binnen deze verenigingen zijn het de natuurijsmeesters die al dit werk verzetten zodat iedereen veilig en met plezier kan genieten van het natuurijs.

Er is veel kennis aanwezig bij de huidige natuurijsmeesters, maar we zien ook een uitdaging om deze kennis over te dragen aan een jonge(re) generatie. Een cursusavond volgen en je diploma halen is één, praktische ervaring opdoen is een tweede. Met het gilde wil de KNSB huidige en nieuwe ijsmeesters met elkaar verbinden en hun vakmanschap versterken zodat – áls er weer een strenge winter komt – heel Nederland kan genieten van schaatsen op natuurijs.

De oprichting van het Gilde van Natuurijsmeesters is bedoeld om een community te vormen waarin de vele natuurijsmeesters samenkomen die in Nederland actief zijn. Het Gilde is de plek waar het vakmanschap wordt uitgedragen en de kennis met elkaar wordt gedeeld. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de huidige kennis, maar ook nieuwe innovaties door heel Nederland gedeeld worden en alle natuurijsverenigingen hiervan gebruik kunnen maken.

Met de ijsmeesterhesjes, die over de (club)jas gedragen kunnen worden, zijn de ijsmeesters nog beter herkenbaar op en rond de ijsbaan.. Alle nieuwe ijsmeesters die lid worden van een natuurijsclub en als ijsmeester geregistreerd worden bij de KNSB en alle bestaande ijsmeesters die lid zijn van een natuurijsclub en bij de KNSB zijn geregisterd als ijsmeester komen in aanmerking voor het hesje.


Hoe kom je aan een natuurijsmeesterhesje?
1. De natuurijsmeester is lid van een ijsvereniging die geregistreerd is bij de KNSB.
2. De vereniging heeft de ijsmeester geregistreerd bij de KNSB als ijsmeester, dit kan via ‘MijnKNSB
3. Stuur na de registratie een e-mail naar [email protected] en vermeld welke ijsmeester je geregistreerd hebt voor welke vereniging en het adres waar het hesje naar toe gestuurd mag worden. Wij zorgen dat het hesjes per post geleverd wordt aan de natuurijsvereniging.

Deelname aan het gilde is gratis. Unox is partner van de KNSB en ondersteunt het Gilde van Nederlandse Natuurijsmeesters. Unox wil graag een bijdrage leveren aan het vinden van klein geluk in het alledaagse. Wil je zien welke bijdrage Unox nog meer levert aan natuurijs en schaatsen? Ga naar www.schaatsen.nl/schaatskoorts.