Bondsbureau-
medewerkers

Het bondsbureau van de KNSB functioneert onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Leden van de bond kunnen een beroep doen op de medewerkers van het bondsbureau voor advies en informatie.