Ondersteuning clubs

Hoe blijf je als vereniging aantrekkelijk en gezond? Als schaats-, inlineskate- of natuurijsclub sta je er niet alleen voor. Samen voor het schaatsen en skaten! luidt het KNSB-motto en wij doen dagelijks ons best om dat waar te maken.

Wat doet de KNSB voor jouw vereniging?

Servicecenter

De KNSB is de bond van schaats-, inlineskate- en ijsverenigingen. Als bond doen wij onze uiterste best om jullie, onze leden, zo goed mogelijk van dienst te zijn. Samen voor het schaatsen en inlineskaten is ons motto en dat proberen we dagelijks in de praktijk te brengen.

Voor praktische vragen kun je contact opnemen met het Servicecenter van de KNSB. Dat kan per e-mail: [email protected] of telefonisch: 088 – 489 2000 (zie deze pagina voor onze openingstijden).

Verenigingsadviseurs

Onze verenigingsadviseurs Henriët Wardenier, Martijn Hagens en Carl Mureau gaan graag met jullie in gesprek over alles wat nodig is om je vereniging optimaal te laten draaien. Heb je vragen aan de KNSB, neem contact met hen op! Zij hebben de gewesten van de KNSB onderling verdeeld, zodat elk gewest zijn eigen aanspreekpunt heeft.

 • Komt jouw vereniging uit het gewest Drenthe of Oost, dan is je eerste aanspreekpunt:
  Henriët Wardenier[email protected] of 088 4892022.
 • Komt jouw vereniging uit het gewest Friesland, Groningen of Zuid-Holland, dan is jullie eerste aanspreekpunt:
  Carl Mureau[email protected] of 06 55747998
 • Komt jouw vereniging uit het gewest Noord-Holland/Utrecht of Noord-Brabant/ Limburg/Zeeland, dan is je eerste aanspreekpunt:
  Martijn Hagens[email protected] of 06 53335157.

Sportakkoord II: drie ambities

Voorjaar 2023 is het Sportakkoord II van start gegaan, met drie ambities om de sport in Nederland te versterken: het fundament op orde, een groter bereik en meer (zichtbare) betekenis. Om dit te realiseren worden in gemeenten afspraken gemaakt in een lokaal Sportakkoord. Lokale sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor de sport aan de hand van zes thema’s::

 • Vitale sportaanbieders – Te bereiken via bijvoorbeeld workshops vrijwilligersmanagement of bestuurscoaching.
 • Vaardig in bewegen – O.a. trainersopleiding op niveau 1 en 2, workshop trainers schaatsvaardigheidspaspoort.
 • Sociaal veilige sport – O.a. scholing voor vertrouwenscontactpersoon.
 • Inclusie en diversiteit O.a. stimuleringsbudget voor de vereniging voor sporters met een beperking.
 • Ruimte voor sport en bewegen – O.a. begeleiding van de vereniging om accommodatie energiezuinig te maken.
 • Maatschappelijke waarde van topsport.

Veel kansen (en subsidies) voor verenigingen

Veel schaats- en inlineskateverenigingen hebben reeds gebruik gemaakt van het Sportakkoord. Met name van het schaats- en skate-specifieke aanbod. Binnen de genoemde doelstellingen van het Sportakkoord II is het wederom mogelijk om opleidingen aan te vragen. Concreet betekent dit dat opleidingen deels of volledig vergoed worden. Onderstaande KNSB-opleidingen vallen binnen het Sportakkoord:

Naast de KNSB-gerelateerde opleidingen zijn er ruim 250 services beschikbaar voor verenigingen. Services met als doel om verenigingen toekomstbestendig en (financieel) zelfredzaam te maken, hun maatschappelijke impact te vergroten of om het clubkader te versterken. Onder andere op de volgende thema’s zijn er services beschikbaar:

 • Jouw sportclub klaar voor de toekomst
 • Ledenbinding
 • Presteren met communiceren
 • Duurzame accommodatie
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Voorlichting sportiviteit en respect
 • Sociaal veilige sportomgeving
 • Inclusie en diversiteit
 • Gezonde sportomgeving.

De lokale verenigingsondersteuner van jouw gemeente kan je adviseren welke service het past bij de wensen van jouw vereniging.

Hoe vraag ik een Sportakkoord-subsidie aan?

Als sportclub vraag je een service aan via een lokale clubondersteuner. Dit kan bijvoorbeeld een buurtsportcoach of beleidsmedewerker sport van jouw gemeente zijn. Weet je niet wie dit is? Of waar je moet beginnen? Neem dan contact met ons op via [email protected] of met Jeroen Straathof, verenigingsadviseur Sportakkoord van de KNSB: [email protected] of 06-27012446. Bij hem kun je uiteraard ook terecht voor andere vragen over het Sportakkoord.

Aanvullende informatie

Hieronder staan diverse tips / documenten die je als vereniging op weg helpen:

Algemene informatie:
www.sportakkoord.nl

Brochure Sportakkoord:
Klik hier voor de brochure sportakkoord met daarin een uitgebreidere uitleg van het sportakkoord en concrete voorbeelden van de services die door verenigingen afgenomen kunnen worden.

Op zoek naar financiën

Veel schaats-, skateverenigingen en natuurijsclubs zien de waarde van nieuwe initiatieven om sport en bewegen te stimuleren of om kader op te leiden en willen, zeker als er financiële steun mogelijk is, daarvoor graag in actie komen. Maar waar begin je als vereniging en kun je aanspraak maken op subsidie? Het Sportakkoord II biedt volop kansen, zoals hierboven reeds beschreven. Hieronder schetsen we welke (lokale) subsidiemogelijkheden er nog meer zijn.

Lokale mogelijkheden

De hoeveelheid en verscheidenheid aan subsidies is groot en dat maakt de weg naar de voor jou geschikte subsidie niet altijd makkelijk. Hiervoor is het belangrijk om de juiste bronnen te raadplegen. Dat vraagt wat tijd en aandacht, maar hoeft niet heel ingewikkeld te zijn.

Begin bij het raadplegen van de website van jouw provincie of gemeente. Het lijkt een open deur, maar de meeste subsidies zijn online te vinden. Op de websites van de de meeste provincies kun je overzichtelijk zoeken naar beschikbare subsidies. Voor (veel) gemeenten geldt hetzelfde. Vermoedelijk is op de website van jouw gemeente op dezelfde wijze na te gaan welke subsidies beschikbaar zijn.

Subsidiedatabase

Heel bruikbaar is de Database Sportsubsidie, beschikbaar gesteld door het Kenniscentrum Sport en Bewegen, en te gebruiken na aanvraag van een login. Het grote voordeel van de database is dat het alleen subsidies en fondsen betreft binnen het domein sport, waardoor de relevantie van het gehele subsidie-aanbod een stuk groter is dan bij een willekeurige provincie of gemeente. Let wel op, de database bevat ook opties die vooral bestemd zijn voor gemeenten en minder voor sportclubs.

Brede SPUK-regeling

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. (SPUK staat voor specifieke uitkering).

Afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord.

Klik hier voor meer informatie over de hoofdthema's en onderdelen die vallen onder de SPUK-regeling. Of kijk op de website van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor meer informatie.

BOSA

Heeft jullie vereniging een eigen accommodatie en ga je deze verbouwen? Of ga je een nieuwe accommodatie bouwen? Dan kun je BOSA-subsidie aanvragen, waarbij BOSA staat voor bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Deze subsidieregeling is speciaal bedoeld voor amateursportorganisaties, dus ook schaats-, inlineskate- en natuurijsclubs. Je kunt subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten en aanschaf van sportmaterialen. Meer informatie over de BOSA- regeling is te vinden op deze website.

Hoe staat je club ervoor?

Om verenigingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen op basis van feitelijke informatie organiseert de KNSB elke twee jaar de verenigingsmonitor. Deze is ontwikkeld door NOC*NSF in samenwerking met de KNSB en andere sportbonden. Ze brengt in kaart hoe verenigingen functioneren, ook in vergelijking met andere clubs, zowel in het schaatsen/inlineskaten als in andere sporten.

De basis van de Verenigingsmonitor is een vragenlijst die clubs invullen. Na het invullen hiervan krijgen verenigingen gratis toegang tot een benchmark dashboard. Hierin kun je als bestuurder je eigen vereniging op specifieke onderwerpen vergelijken met andere verenigingen, binnen de KNSB én in andere sporten.

Met het invullen krijg je als vereniging een goed beeld van hoe je club erbij staat op thema’s zoals bestuur, ledenbeleid, trainers, veilig sportklimaat, vrijwilligers en financiën. De KNSB organiseert sessies om met verenigingen aan de hand van het dashboard de uitkomsten te bespreken. Dat levert inspirerende en waardevolle gesprekken op tussen de deelnemende bestuurders.

Verenigingsmonitor 2023

De Verenigingsmonitor 2023 is reeds gesloten. Deze keer hebben 59 schaats- en inlineskateclubs de Verenigingsmonitor ingevuld. De resultaten zijn voor de deelnemende verenigingen beschikbaar. Doen jullie de volgende keer ook mee? Dat is in 2025.


Elke twee jaar invullen

Als je de Verenigingsmonitor de eerste keer invult, kost het best wat tijd, want het zijn veel vragen. Besturen die de Verenigingsmonitor voor een tweede of derde keer hebben ingevuld, zijn minder tijd kwijt omdat een groot deel vooraf is ingevuld met de antwoorden van de laatste keer. Als je de monitor meerdere jaren achter elkaar invult, dan bouw je een overzichtelijke historie op en kun je ontwikkelingen goed volgen en als informatie gebruiken voor je eigen (meer)jaarplan.

Video

Deze video biedt meer inzicht in wat je als club aan de Verenigingsmonitor hebt: https://youtu.be/om_rIVHeFco

Vragen

Heb je vragen over de Verenigingsmonitor, neem dan contact met ons op via [email protected].

Het is voor ieder KNSB-jeugdlid en -trainer mogelijk om gratis gebruik te maken van het KNSB vaardigheidsconcept. Dit is opgenomen in het lidmaatschap voor de actieve sporter. Op deze pagina wordt alle praktische informatie over het vaardigheidsconcept weergegeven.

Wat houdt het KNSB vaardigheidsconcept in?

Het KNSB vaardigheidsconcept is een methodiek waarmee kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar de basis schaats- en/of skatetechniek aangeleerd kunnen krijgen. De methode bestaat uit 32 vaardigheidstesten die zijn onderverdeeld in 6 niveaus. In de testen zit een methodische opbouw van eenvoudig naar complex, van deelbeweging naar totaalbeweging en van langzaam naar steeds sneller. Met het vaardigheidsconcept kan elk KNSB jeugdlid goed leren schaatsen of skaten op zijn/haar niveau. De behaalde resultaten kunnen worden afgevinkt in het paspoort.

Wat krijgt een jeugdlid?

 • KNSB Schaatsvaardigheidspaspoort t.w.v. € 2,50.
 • Voorbeeldfilmpjes van de verschillende oefeningen.

Wat krijgt een trainer?

 • Gratis gebruik KNSB vaardigheidsconcept.
 • Voorbeeldfilmpjes van de verschillende oefeningen.
 • Digitale gebruikershandleiding en reader vaardigheidstesten.

Praktische informatie

Algemeen:

 • KNSB vaardigheidsbandjes
 • KNSB vaardigheidspaspoorten
 • Informatiebijeenkomsten & clinics

Schaatsen:

 • KNSB vaardigheidstesten schaatsen - video's
 • Gebruikershandleiding vaardigheidstesten KNSB
 • Reader KNSB vaardigheidstesten Schaatsen

Inlineskaten:

 • KNSB vaardigheidstesten inlineskaten - video's
 • Gebruikershandleiding vaardigheidstesten KNSB
 • Reader KNSB vaardigheidstesten inlineskaten

Kunstrijden:

 • KNSB vaardigheidstesten Kunstrijden - video's
 • Reader KNSB vaardigheidstesten Kunstrijden

Hoe aan te vragen?

Willen jullie als vereniging gebruik maken van de vaardigheidspaspoorten of -bandjes? De secretaris of penningmeester kan de KNSB Vaardigheidspaspoorten en/of -bandjes aanvragen via dit formulier. Wanneer je dit formulier online ingevuld en verzonden hebt, ontvang je een e-mail met de kopie van je bestelling. De vaardigheidsbandjes kosten 0,50 cent per stuk (minimale afname van 25 stuks).

Meerjarenvisie

In de strategische koers van de KNSB voor 2021 - 2028 hebben we de volgende ambities uitgesproken:

 • Schaatsen blijft mogelijk en toegankelijk ondanks de klimaatverandering.
 • Er zijn in Nederland meer faciliteiten om het hele jaar door te schaatsen (of inlineskaten).

De KNSB wil als belangenbehartiger van de schaats- en skatesport dé gesprekspartner zijn voor bereikbare, duurzame schaats- en skate-accommodaties. Als het aan de KNSB ligt, krijgen meer gemeenten vanaf 100.000 inwoners een laagdrempelige schaats- en skate-accommodatie.

We hebben via de Taskforce verduurzaming Kunstijsbanen het voortouw genomen om het netwerk van 22 kunstijsbanen energiezuinig en klimaatneutraal te maken, zodat ze klaar zijn voor een duurzame toekomst.

We willen het mogelijk maken dat, dankzij innovatie en slimme technologie, reeds bij minimale vorst geschaatst kan worden op natuurijs. De combi/sproeibaan van Winterswijk, waarop ook het hele jaar door kan worden geskeelerd, dient als een van de voorbeelden.

Natuurijs- en combibanen

Hoewel steeds vaker wordt gestreefd naar de aanleg van multifunctionele accommodaties, meestal in combinatie met een skatebaan, telt Nederland nog erg veel pure natuurijsbanen. Soms in een vennetje of (semi)open water, maar vaak zijn dit weilanden die in wintertijd onder 30 tot 50 cm water gezet worden.

Het komt voor dat een ijsbaan, al dan niet gedwongen, gaat veranderen van locatie. Dit is vaak een mooie kans om er een nieuwe, betere locatie voor terug te krijgen via gemeente of woningbouwcorporatie. Het is wel zaak om goed te bekijken welke voor- en nadelen aan een nieuwe locatie zitten en hoe een nieuwe natuurijsbaan aangelegd moet worden.

De KNSB wil de verenigingen die plannen hebben met hun accommodaties graag ondersteunen met kennis en advies. Daartoe is een Expertgroep ingesteld met deskundigen op diverse vakgebieden. Kennis- en adviesvragen van verenigingen worden aan deze experts voorgelegd en door hen behandeld. Dat kan bijvoorbeeld gaan over technische of financiële vragen die verenigingen tegenkomen bij planvorming, ontwikkeling en aanleg van natuurijsbanen, skatebanen of combinaties daarvan.

Verenigingen kunnen hiervoor terecht bij de Coördinatie Commissie Accommodaties: [email protected]. Deze commissie zet de vragen door naar de Expertgroep en coördineert de afhandeling. Ook zorgt de commissie voor documentatie van de verzamelde kennis en expertise en organiseert sessies met de expertgroep en/of verenigingen om kennis en ervaringen te delen.

Afhankelijk van de situatie worden adviezen per mail of telefoon gegeven, of wordt een fysieke afspraak, eventueel op locatie, gemaakt.

Inlineskaten

De wedstrijdbaan in het Inlineskaten wordt tegenwoordig aangelegd volgens de vereisten van World Skate en World Skate Europe. Dit is inmiddels ook steeds meer de standaard voor wedstrijden in Nederland. Belangrijkste kenmerk is de lengte van 200 meter met oplopende bochten. De KNSB heeft een uitgebreid advies beschikbaar ter ondersteuning aan planvorming en ontwikkeling van skatebanen. Daarnaast kan KNSB suggesties doen voor het verkrijgen van subsidies.

Voor vragen of advies bij de ontwikkeling of renovatie van inlineskatebanen kan ook contact worden opgenomen met de Coördinatie Commissie Accommodaties: [email protected].

Coördinatie Commissie Accommodaties

Verenigingen met een eigen accommodatie voor natuurijs of inlineskaten, of die plannen hebben op dat vlak, kunnen contact opnemen met de Coördinatie Commissie Accommodaties (CCA) voor vragen of advies. Bijvoorbeeld als de vereniging ideeën of al gevorderde plannen heeft voor de realisatie van een combibaan of inlineskatepiste, voor een renovatie van de accommodatie staat, of andere vragen heeft. De CCA beantwoordt de vragen zelf of speelt deze door naar een deskundige op het betreffende onderwerp.

Voor contact met het CCA, mail naar [email protected] of neem contact op met onze verenigingsadviseur in jouw gewest.

Enthousiasme

Wil je aan de slag om jeugd en volwassenen enthousiast te krijgen voor jullie sport? Dan zijn clinics, kennismakingsdagen, proeflessen of bijv. een vriendjes/vriendinnetjes-dag goede activiteiten om personen met jullie vereniging kennis te laten maken. Wil je hier mee aan de slag, dan kun je gebruik maken van onderstaande diensten:

 • Schaatskar - De KNSB heeft voor langebaan, shorttrack, kunstrijden en schoonrijden materiaal beschikbaar die verenigingen, tegen betaling, kunnen gebruiken voor bijv. het organiseren van clinics. Kijk op deze pagina voor meer informatie hierover.
 • Skatekar met skates, helmen, beschermingsmaterialen en skatediploma’s -De KNSB heeft enkele skatekarren, die aangesloten KNSB-verenigingen tegen een kleine vergoeding kunnen gebruiken voor het organiseren van een inlineskate -clinic. De skatekar bestaat uit: 60 paar verstelbare skates, helmen en beschermingsmateriaal (pols-, elleboog- en kniebeschemers). Daarnaast is elke skatekar voorzien van diploma’s die uitgedeeld kunnen worden na afloop van de clinic. Wil je gebruik maken van de skatekar? Reserveer op tijd om zeker te zijn van materiaal.
 • Lespakketten Skaten voor scholen - Speciaal voor de groepen 3/4, 5/6, 7/8 zijn er educatieve lesboekjes beschikbaar. In de lesboekjes komt de veelzijdigheid van het inlineskaten aan bod met onderwerpen als veiligheid en leuke oefeningen. Alles om ervoor te zorgen dat de leerlingen goed voorbereid ‘de weg’ op gaan. De lesboekjes zijn gratis voor verenigingen en basisscholen (m.u.v. verzendkosten). Klik hier voor meer informatie of om ze te bestellen.
 • Masterclass voor beginnende trainers en buurtsportcoaches, inclusief. leskaarten en e-learning - Heb je een groep enthousiaste beginnende trainers, ouders of oudere jeugd die aan de slag willen met het geven van een inlineskate- clinic, maar willen ze graag wat basisvaardigheden meekrijgen? Organiseer dan een scholingsdag van de KNSB. Tijdens de scholingsdag (2-3uur) krijg je leuke oefeningen mee die je met kinderen op skates kunt doen. Waar mogelijk proberen we hier ook lokale buurtsportcoaches en sportdocenten op aan te sluiten, zodat zij ook het inlineskaten kunnen aanbieden in jullie dorp of stad.
 • Leskaarten Chill op skates - voor een losse skate-les aan jeugd zijn er verschillende praktische leskaarten beschikbaar. Leuke inspiratie voor een buurtsportcoach, vakleerkracht of skater die niet zo vaak skateles geeft.

Let op: Ga je bijv. als school aan de slag met het organiseren van skateclinics controleer dan vooraf of je als organisatie verzekerd bent voor eventuele ongevallen en aansprakelijkheid. Leden van de KNSB zijn hiervoor automatisch verzekerd via hun KNSB-lidmaatschap.

Ben je op zoek naar schaatsen of inlineskates voor het geven van een clinic? Bij de KNSB kun je deze huren.

Shorttrack

Op aanvraag kan een aanhangwagen met materiaal worden gehuurd. De aanhangwagen bevat shorttrackschaatsen in diverse maten, een koffer met bescherming, een doos haarnetjes en 35 helmen.

Inlineskaten

Op aanvraag kun je gebruikmaken van een aanhanger met inlineskate-materiaal, bestaande uit: 70 paar skates (variërend in de maten 28 t/m 40 + een paar grotere maten), helmen en bescherming (knie, pols, elleboog).

Naast de KNSB skate-karren zijn er verenigingen die eigen skate-karren in beheer hebben. Ook daar is het mogelijk om een skatekar te huren. Neem hiervoor contact op met onderstaande contactpersonen voor meer informatie:

 • Medemblik - Radboud - Karin Schipper - [email protected] of 06-53913604
 • Zwanenburg - Schaats- en Skate Vereniging Zwanenburg e.o - Joop de Graaf - [email protected] of 06-44450897
 • Lekkerkerk - IJsvereniging Lekkerkerk i.c.m. Vooruitgang Ammerstol en STV Lekstreek - Ron van [email protected] of 06-51678385
 • Oldebroek - Skeelerclub Oldebroek - Henriet Wardenier - [email protected] of 06-44161854
 • Haulerwijk - Skeelervereniging de Draai - Wiebrigje van van der Wier - [email protected] of 06-13996391

Kunstrijden

Op aanvraag kan een aanhangwagen met kunstschaatsen worden gehuurd. De set bestaat uit 30 paar.

Schoonrijden

Wil je een schoonrij-clinic (laten) organiseren, maar beschik je niet over (voldoende) schoonrijschaatsen? Mart Kuiper heeft een aanhanger met schoonrijdmateriaal, die gehuurd kan worden, voor clinics, proeftrainingen et cetera. Interesse? Neem contact op via [email protected].

Kosten

Per dag hanteren we verschillende tarieven voor KNSB-verenigingen en organisaties die geen KNSB-lid zijn, waarbij het weekend wordt gezien als één dag. De tarieven vind je terug in het aanvraagformulier.

Aanvragen?

Vul dan een aanvraagformulier in. Vervolgens wordt de aanvraag behandeld en neemt een KNSB-medewerker contact met je op om af te spreken wanneer jij de aanhangwagen ophaalt en terugbrengt. Stuur je het aanvraagformulier in, dan ga je akkoord met de daarin gestelde voorwaarden huur materiaal.

Op zoek naar een trainer of instructeur?

Is er geen geschikt kader aanwezig binnen jullie vereniging of vormen jullie helemaal geen (schaats)vereniging. Ook dan is het mogelijk deze materialen te huren. Zoek dan wel een trainer bij een vereniging in de buurt.

Iedereen verdient een club. Het kan soms wel ingewikkeld zijn het sportaanbod binnen jouw schaats- of skatevereniging toegankelijk te maken zodat iedereen hieraan kan deelnemen.

Als club wil je misschien meerdere doelgroepen bereiken, maar zie je soms drempels. Om de clubs te helpen bij een succesvol inclusiever aanbod adviseren we clubs om gebruik te maken van

 • het stappenplan Samen Sporten,
 • KNSB-samenwerkingspartners,
 • opleidingen en bijscholingen,
 • schaats- en skatehulpmiddelen.

In het document Inclusiever maken van je aanbod 'Creëren van een plek voor kinderen met ander gedrag' vind je bovenstaande hulpmiddelen terug.

Pilotproject: Iedereen verdient een club
Special Heroes