Samen voor een veilige schaats- en skatesport

De KNSB en haar leden hechten veel waarde aan een sociaal veilige schaats- en skatesport. Iedereen moet een leven lang onbezorgd plezier kunnen beleven aan het schaatsen en/of inlineskaten. Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, hoort niet in onze sport thuis.

Waarom vinden we sociale veiligheid binnen onze sport zo belangrijk?

Iedereen moet onbezorgd plezier kunnen beleven aan het schaatsen en/of inlineskaten. Dat gebeurt bij verenigingen met een open, positieve sfeer, bekwame trainers en betrokken ouders.

Als je de Vier V’s voor Veiligheid op orde hebt, draagt dat bij aan een fijne sfeer binnen je vereniging. Je weet wat je van elkaar kunt verwachten en kunt elkaar ook rustig aanspreken op grensoverschrijdend gedrag. Het helpt om narigheid te voorkomen. En mocht het toch een keer misgaan, heb je de juiste handvatten om adequate actie te ondernemen.

Om dit te stimuleren gaat de KNSB de vier V’s voor een sociaal veilige schaats- en inlineskatesport verplicht stellen per 1 januari 2025. We beseffen dat dit extra werk betekent voor jou als bestuurder, maar het belang is groot en we gaan je vanuit de KNSB zo veel mogelijk helpen met informatie en praktische ondersteuning.

De 4 V's als basis voor een veilige schaats- en skatesport (een stappenplan)

De 4 V’s voor veiligheid zijn:

 • Verenigingsbrede gedragscodes. Hierin leg je vast hoe je op de vereniging met elkaar om wilt gaan: wat is normaal en wenselijk gedrag? En hoe zorg je er samen voor dat iedere sporter, trainer en vrijwilliger zich ook zo gedraagt?
 • Vertrouwenscontactpersoon bij je vereniging. Deze VCP is het luisterend oor, de persoon bij wie je terecht kunt als je overschrijdend gedrag hebt ervaren of gezien. De VCP helpt je op weg naar een juiste afhandeling van je melding.
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG). Die vraag je van elke trainer, bestuurder en vrijwilliger. Om te voorkomen dat je mensen binnenhaalt die een risico vormen voor de sociale veiligheid binnen je vereniging. Met nieuwe mensen voer je sowieso een aannamegesprek, waarbij je eventueel referenties opvraagt.
 • Vakkundig geschoolde trainer-coaches. We willen graag dat je als vereniging je trainer-coaches stimuleert om zich te ontwikkelen op sociaalpedagogisch vlak. Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van de e-learning EBO (Een Beetje Opvoeder).

In het stappenplan hieronder leggen we uit hoe je hiermee bij jouw vereniging aan de slag kunt.

Onder grensoverschrijdend gedrag (GOG) valt al het gedrag dat we niet willen zien binnen de vereniging. Het gaat dan over schendingen van normen en waarden van de sport en samenleving zoals die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, statuten, reglementen en gedragscodes. Denk daarbij aan seksuele intimidatie en seksueel misbruik, discriminatie, intimidatie- en machtsmisbruik, pesten, fysieke en verbale agressie, dopingovertredingen, wedstrijdmanipulatie, matchfixing en fraude.

Wil je als sporter, trainer, bestuurder, ouder, vrijwilliger of anderszins betrokkene melding doen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag? Dan kun je het best contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van je eigen vereniging. Hebben jullie die niet, of kun je bij deze persoon niet terecht, neem dan gerust contact op met:

 • De VCP van de KNSB: Maaike Pekelharing:
  [email protected] of 06-14794824.
 • Naast de VCP heeft ook de integriteitsmanager van de KNSB, Petra van den Hoek, toegang tot de mailbox. Zij beantwoordt jouw e-mails wanneer Maaike afwezig is.
 • Je kunt ook anoniem melden. Dan kan via de speakup chat van de KNSB. Wees je ervan bewust dat anonieme meldingen vaak erg moeilijk opvolgbaar zijn.

Om je door de KNSB te kunnen laten ondersteunen in een situatie waar je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is het van belang dat je lid bent van de KNSB.

Wil je liever buiten de KNSB melden?
Weet dan dat je ook contact kan opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland, telefonisch, per mail of via een anoniem chatsysteem, ook buiten kantooruren.

1: Verenigingsbrede gedragscode

Om ongewenst gedrag te voorkómen, is het goed om als vereniging te beschrijven wat gewenst gedrag is: hoe wil je bij de club wél met elkaar omgaan? Wat verwacht je van elkaar om samen een positieve, eerlijke en open sportcultuur te creëren? Stel die gedragsregels op in samenspraak met je leden en zorg ervoor dat ze gaan leven binnen je club.

Er zijn veel situaties te bedenken waarin je zelf een afweging moet maken of dat wat je doet ook handig en verstandig is. Vooraf afspraken maken, helpt bij deze afweging. We hebben het dan niet alleen over hoe je binnen de club met elkaar omgaat, maar ook over de internationale anti-dopingregels, of het KNSB-tuchtreglement inzake seksuele intimidatie. Je weet dan ook wat jou te doen staat als er iets misgaat, of als je een overtreding van deze regels signaleert.

Benoem de doelgroepen (denk aan: officials, trainers/begeleiders, sporters, topsporters, bestuurders) die binnen jullie vereniging actief zijn en waarmee je afspraken wilt maken hoe er met elkaar om wordt gegaan.

Er zijn veel situaties te bedenken waar je als vrijwilliger een afweging moet maken of dat wat je doet ook handig en verstandig is. Vooraf afspraken maken met elkaar, helpt bij deze afweging. We hebben het dan niet alleen over hoe je onderling met elkaar omgaat, maar bijvoorbeeld ook over het tuchtreglement met betrekking tot seksuele intimidatie en de bijbehorende meldplicht. Je weet dus ook wat er van een vrijwilliger in de rol of taak verwacht mag worden als er iets misgaat, of als er een overtreding van deze regels gesignaleerd wordt.

Per doelgroep is er een animatie opgesteld over de gedragscode: Bestuurder, Trainer/coach, Official, Sporter.

Het opstellen van de gedragscodes doe je samen met de verschillende doelgroepen. Om je als bestuurder op weg te helpen heeft de KNSB gedragsregels per doelgroep opgesteld:

Aan de slag met eigen verenigingsgedragscodes, download hieronder de gedragscodes van de KNSB per doelgroep en gebruik dit als basis om aan te vullen met eigen verenigingsspecifieke regels.

Na het opstellen van de gedragscode is het belangrijk dat deze binnen de vereniging worden gecommuniceerd. Dit kan als volgt:

 • deel en bespreek de specifieke gedragscode met de betreffende doelgroep binnen je vereniging. Doe dit bijvoorbeeld jaarlijks op een kick-offmoment. Neem er de tijd voor. Deel de gedragscodes ook met nieuwe leden/trainers/coaches/functionarissen.
 • plaats de gedragscode op een logisch vindbare plek op jullie verenigingswebsite.
 • deel de bijhorende video's over de gedragscode per doelgroep en plaats die op de verenigingswebsite.

In de KNSB Verenigingsmanager kan je ledenadministrateur of secretaris ons laten weten dat de vereniging de gedragscodes heeft opgesteld en gepubliceerd op de verenigingswebsite en dat jullie hiermee voldoen aan deze basiseis.

Ga naar verenigingsmanager.knsb.nl en log in. Heb jij nog geen account, dan kan een van jouw medebestuurders toegang geven via Instellingen - Gebruikersbeheer, of vraag de inlog-instructies op via [email protected]. Nadat je bent ingelogd, ga naar Instellingen - Algemeen. Klik op de Club details en vul de lijst in onder het kopje: Sociaal veilige schaats- en inlineskatesport | Registratie van de 4 V's

Elk seizoen, nadat de gedragscodes zijn opgesteld is het belangrijk om na te gaan of ze nog actueel zijn en passen bij de afspraken die jullie met elkaar hebben gemaakt. Hierbij kan het helpen om het onderwerp 'gedragscodes' of breder veilig sportklimaat minimaal twee keer per jaar tijdens een bestuursvergadering te bespreken.

Daarnaast is een centrale bijeenkomst, bijv. aan begin van het seizoen met alle trainers, trainingsgroepen, ouders een goed moment om de gedragscodes onder de aandacht te brengen. Naast de 'regels' vertelt het namelijk ook iets over jullie als vereniging, waarvoor je staat en wat jullie samen willen uitdragen.

Als jullie besluiten dat het nodig is om de gedragscodes aan te passen, publiceer ze dan opnieuw op jullie website. En vergeet niet om de link aan te passen in de KNSB Verenigingsmanager (zie stap 4).

Tip 1: Betrek de doelgroep bij het opstellen van de gedragscodes

Betrek leden, vrijwilligers, trainers bij het opstellen van de gedragscodes. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het naleven van deze gedragscodes, stel ze dan ook samen op.

Tip 2: Geef de gedragscodes een vaste 'startplaats' in het seizoen

Besteed elk seizoen een kort moment aan de gedragscode aan de verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld aan de start van het seizoen bij een trainersbijeenkomst of een bijeenkomst van de trainingsgroep. Benoem kort en bondig de gedragscodes, maar vooral waarom jullie die als vereniging belangrijk vinden.

Tip 3: Nieuwe leden en de gedragscode

Verwelkom je een nieuw lid of vrijwilliger? Verwijs ze bij het aanmelden, via het aanmeldingsformulier, al op de gedragscodes van jullie vereniging.

Tip 4: Kom je er niet uit of heb je hulp nodig? Wij staan voor je klaar

Neem deel aan één van de online vragenuurtjes, check hier de agenda!

Of neem contact op met je verenigingsadviseur.

2: Vertrouwens-
contactpersoon

Je doet er als vereniging alles aan om jouw leden een prettige, veilige sportomgeving te bieden. Maar hoe hard je je hiervoor ook inspant, de kans bestaat altijd dat ergens op of rond de ijs-/skatebaan iemand een grens overschrijdt. Wie zich het slachtoffer voelt van ongewenst gedrag, getuige is van of zich zorgen maakt over een veilige sportomgeving moet daarover eenvoudig en vertrouwelijk contact kunnen opnemen.

Het is goed om hiervoor als vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. Een VCP fungeert als laagdrempelig aanspreekpunt binnen de vereniging, voor iedereen die opmerkingen, vragen, zorgen of signalen heeft over een veilige sportomgeving of (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren. Een VCP is makkelijk vindbaar en aanspreekbaar voor sporters, hun ouders, coaches, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, kaderleden en toeschouwers.

Bekijk ook dit filmpje over een vertrouwenscontactpersoon op de club.

Het vinden van (goede) vrijwilligers is een uitdaging voor de meeste clubs, dit geldt dan ook voor het vinden van een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Een vertrouwenscontactpersoon werkt, samen met het bestuur, aan preventie door een positieve en eerlijke sportcultuur te creëren. Als het onverhoopt toch misgaat, dan is de VCP het luisterend oor voor degene die grensoverschrijdend gedrag ervaren heeft. De VCP hoeft de zaak niet op te lossen of sancties op te leggen. Wel helpt de VCP degene die contact met hem/haar heeft opneemt om de juiste vervolgstappen te zetten, indien mogelijk in samenspraak met het bestuur van de vereniging.

In alle gevallen garandeert de VCP dat meldingen van grensoverschrijdend gedrag vertrouwelijk worden behandeld. De VCP gaat discreet met informatie om. De VCP van een vereniging kan altijd bij de KNSB terecht voor advies. Wij hebben als bond een vertrouwenscontactpersoon in dienst, onder meer vanwege deze adviesrol richting verenigingen.

Functieprofiel

Wil je als vereniging een VCP aanstellen, of heb je als vrijwilliger interesse om deze rol binnen een vereniging te vervullen, check dan voor meer informatie deze video en een functieprofiel van een VCP.

De rol van vertrouwenscontactpersoon vraagt om gespreksvaardigheden, een integere houding en kennis van de sportnetwerken. In samenwerking met NOC*NSF organiseert KNSB drie keer de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon in dit najaar. Hieronder de data en regio's. Vanaf medio augustus is het mogelijk om in te schrijven (alle verenigingen en geregistreerde VCP'ers worden hierover geïnformeerd.

 • Zaterdag 14 september - regio Utrecht
 • Zaterdag 2 november - regio Breda
 • Zaterdag 23 november - regio Hoogeveen

Komt de data of regio niet uit? NOC*NSF biedt nog meer VCP opleidingen aan, kijk hiervoor op deze website

De opleiding duurt in fysieke vorm een dag of twee dagdelen en kan ook (in beperkte mate) online worden gevolgd. Om de lesdag goed te kunnen beginnen, maak je van tevoren een e-learningmodule. Na afloop van de opleiding krijg je een deelnamecertificaat.

Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan de positie die een vertrouwenscontactpersoon op de club inneemt bij grensoverschrijdend gedrag. Hoe vang je iemand op die iets komt melden of vragen? Waar kan een beschuldigde terecht? Hoe kan het bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is? Ook het ontwikkelen van preventiebeleid komt uitvoerig aan bod. Je oefent verder gesprekstechnieken en bespreekt samen met de trainer verschillende casussen.

Intervisie vertrouwenscontactpersonen

Twee keer per jaar organiseert KNSB een intervisie voor geregistreerde vertrouwenscontactpersonen van KNSB-verenigingen. Tijdens deze intervisies ontmoet je andere vertrouwenscontactpersonen, maar gaan we ook met elkaar het gesprek aan. Wat kom je tegen en hoe kan je als vertrouwenscontactpersoon handelen in bepaalde situaties. Vertrouwenscontactpersonen worden persoonlijk uitgenodigd voor deze intervisie bijeenkomsten.

Het is belangrijk dat de vertrouwenscontactpersoon van jullie vereniging geregistreerd is in de KNSB Verenigingsmanager (zie stap 5).

 • Vertrouwenscontactpersonen ontvangen meerdere keren per jaar een nieuwsbrief gericht op vertrouwenscontactpersonen. Met daarin de laatste ontwikkelingen en informatie.
 • Geregistreerde vertrouwenscontactpersonen kunnen over een melding contact opnemen met de KNSB voor advies (zie contactgegevens onder 'melding maken').
 • De vertrouwenscontactpersonen worden twee keer per jaar via de VCP-nieuwsbrief uitgenodigd voor intervisies.
 • Vertrouwenscontactpersonen worden geïnformeerd over komende opleidingen tot vertrouwenscontactpersonen.

Nb. De vertrouwenscontactpersoon hoeft niet per se geschoold te zijn om te worden geregistreerd.

Als je een vertrouwenscontactpersoon hebt aangesteld is het belangrijk dat de VCP ook 'zichtbaar' is op de club. Leden en betrokkenen van de club moeten de vertrouwenscontactpersoon weten te vinden, dit kan bijvoorbeeld via de website van de vereniging. Besteed hier als vertrouwenscontactpersoon, na je aanstelling, dan ook voldoende tijd aan.

Om je te helpen met diverse tips, kan je gebruik maken van dit document.

In de KNSB Verenigingsmanager kan je ledenadministrateur of secretaris ons laten weten dat de vereniging een vertrouwenscontactpersoon heeft aangesteld en dat jullie hiermee voldoen aan deze basiseis.

Als jullie bovenstaande stappen hebben doorlopen, dan is de vertrouwenscontactpersoon aangesteld, voorgesteld aan de leden en geregistreerd bij de KNSB. Belangrijk is om dan gedurende het seizoen meermaals vanuit bestuur contact te hebben met de vertrouwenscontactpersoon. Niet alleen omtrent meldingen, maar vooral ook hoe je als vereniging de sociale veiligheid op jullie vereniging optimaal houdt. De vertrouwenscontactpersoon kan hierin een belangrijke rol spelen.

Tip 1: Stel een man en vrouw aan als vertrouwenscontactpersoon

Binnen elke vereniging dient er 1 vertrouwenscontactpersoon aanwezig te zijn. In de ideale situatie heb je als vereniging twee VCP'ers, een man en een vrouw.

Tip 2: Gratis opleiding vertrouwenscontactpersoon

In samenwerking met NOC*NSF organiseert KNSB drie keer de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon in dit najaar. Hieronder de data en regio's. Vanaf medio augustus is het mogelijk om in te schrijven (alle verenigingen en geregistreerde VCP'ers worden hierover geïnformeerd.

 • Zaterdag 14 september - regio Utrecht
 • Zaterdag 2 november - regio Breda
 • Zaterdag 23 november - regio Hoogeveen

Komt de data of regio niet uit? NOC*NSF biedt nog meer VCP opleidingen aan, kijk hiervoor op deze website

Tip 3: Betrek de vertrouwenscontactpersoon bij de sociaal veilige beleid van jullie club

De vertrouwenscontactpersoon weet wat er speelt en hoe de vereniging hier op kan inspelen. Betrek de VCP'er dan ook bij het sociaal veilig sportklimaat beleid van jullie vereniging.

Tip 4: Meerdere meldpunten:

Zorg ervoor als VCP'er dat in je communicatie binnen de vereniging ook de andere meld mogelijkheden in de sport mee neemt. Zoals het meldpunt van de KNSB en Centrum Veilige Sport. Zo kan iedereen zelf kiezen waar hij/zij wil melden.

Tip 5: Kom je er niet uit of heb je hulp nodig? Wij staan voor je klaar

Neem deel aan een van de online vragenuurtjes, check hier de agenda!

Of neem contact op met je verenigingsadviseur

3: Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een document van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een schaats- of skatevereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een 'bewijs van goed gedrag'.

Vrijwilligers verplichten om een VOG te tonen is één van de maatregelen die je als bestuur kunt/moet nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het vermindert het risico dat personen die in het verleden in de fout zijn gegaan een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen en daar opnieuw in de fout gaan.

Bekijk dit filmpje over Verklaring Omtrent het Gedrag voor al je vrijwilligers.

Wist je dat je als sportvereniging gratis een VOG kunt aanvragen voor je vrijwilligers op basis van de Gratis VOG-regeling? Alle informatie hierover en over hoe je VOG’s kan aanvragen vind je op: VOG aanvragen. Meld je als vereniging aan voor de gratis VOG. Ter verduidelijking: je kunt het genoemde "gedegen preventie- en integriteitsbeleid" aantonen als je een gedragscode hebt opgesteld en een vertrouwenscontactpersoon hebt aangesteld.

De KNSB adviseert verenigingen om in elk geval voor alle functionarissen (bestuur- en commissieleden, trainers/coaches) een VOG aan te vragen. Daarbij hanteert de KNSB de volgende aanvraagcodes als standaard:

 • Verenigingsbestuurders: 11,12, 84 en 85. Daarnaast kan je ook de codes 13, 21, 22, 63 overwegen, afhankelijk van de taken/verantwoordelijkheden van de specifieke functionaris en ter beoordeling aan de vereniging zelf.
 • Trainer/coach: codes 84 en 85. Daarnaast kan je ook de codes 11,12,13, 21, 22, 63 overwegen.
 • Commissieleden: 11,12, 84, 85. Daarnaast kan je ook de codes 13, 21, 22, 63 overwegen.

Het biedt geen keiharde garantie dat je grensoverschrijdend gedrag buiten de deur houdt, maar door een VOG verplicht te stellen verklein je wel de kans dat het mis gaat. Bovendien laat je zien dat je de sociale veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt. Het is verstandig deze vraag tenminste iedere drie jaar te herhalen.

Let op: De toelating van je vereniging tot de Gratis VOG-regeling verloopt na 5 jaar. Daarna moet je deze opnieuw aanvragen.

Wat DigiD is voor de gewone burger, is e-Herkenning voor organisaties (en dus ook sportverenigingen) en voor het aanvragen van VOG’s heb je e-Herkenning nodig. Je kan e-Herkenning hier aanvragen bij één van de door de Rijksoverheid erkende leveranciers. Kosten bedragen tussen de €20 en €40 per jaar waarbij het loont om een abonnement voor meerdere jaren af te sluiten (de kosten per jaar zijn dan lager en je hebt ‘t toch ieder jaar nodig). Goed om te weten: als sportvereniging heb je e-Herkenning 2+ nodig.

Ook goed om te weten: die e-Herkenning heb je ook nodig als je bijvoorbeeld subsidies of vergunningen wilt aanvragen bij de gemeente of contact zoekt met de Belastingdienst, dus wellicht heeft je vereniging hem al. Meer informatie over e-Herkenning vind je hier. ​

Zet de VOG klaar voor de (beoogde) vrijwilligers. Via deze link zet je de aanvraag in gang. Let op: vink in stap 2.4 van de aanvraag het juiste screeningsprofiel aan, in stap 1 vind je welke codes je moet invullen.

Als je veel VOG’s tegelijk wil aanvragen en checken, zal dit best even wat tijd vragen. Tip: vaak willen mensen best incidenteel even bijspringen; vraag of iemand binnen je vereniging om de VOG’s klaar te zetten en deze namens de vereniging in te zien. Belangrijk daarbij is dat de tekenbevoegde namens de vereniging diegene machtigt namens de vereniging. Wie tekenbevoegd is namens de vereniging staat geregistreerd in het Handelsregister van de KVK, maar vaak weet de secretaris van de vereniging wel wie dit is. ​

Degene die gescreend moet worden, krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, logt in met DigiD en geeft akkoord.

Let op: de vrijwilliger kan er voor kiezen om de VOG per post te ontvangen of digitaal, zie hiervoor dit handige schema. Meer informatie over het digitaal aanvragen van een VOG vind je hier.

Degene die de VOG heeft aangevraagd toont aan de vereniging zijn of haar VOG. De degene die dit controleert namens de vereniging registreert in een overzicht dat de VOG is gezien. Noteer hierbij de datum waarop je de VOG hebt ingezien en de datum waarop de VOG verloopt (3 jaar na de datum die op de VOG vermeld staat), zodat je weet wanneer er weer een nieuwe VOG aangevraagd dient te worden.

Let op: hoe je de echtheid van een fysiek exemplaar van een VOG kan checken, vind je hier. En hoe je die van een digitaal exemplaar kan controleren, vind je hier.

Tot slot: je mag de VOG van de persoon niet houden en/of een kopie van maken, dus zorg ervoor dat je de VOG na inzage weer terug geeft aan de vrijwilliger of vernietigt (in het geval van de controle van een fysiek document) of dat je de digitale versie weggooit).

In de KNSB Verenigingsmanager kan je ledenadministrateur of secretaris ons laten weten dat de vereniging dit seizoen weer alle voor alle vrijwilligers de VOG’s in kwestie hebt ingezien en daarmee deze basiseis weer afvinken.

Vaak weet je aan het eind van het seizoen wel (1) wie je nieuwe bestuursleden, trainers en andere vrijwilligers zijn waarvan je hun VOG wil inzien en (2) wie de vrijwilligers zijn waarbij het langer dan 3 jaar geleden is dat de VOG is aangevraagd en door de vereniging is ingezien. Zorg dat iemand namens de vereniging voor beide groepen voor aanvang van het nieuwe seizoen hun VOG heeft ingezien zodat je met een gerust hart aan de slag kunt laten gaan. En vermeld weer even in KNSB Verenigingsmanager dat je ook dit seizoen weer de desbetreffende VOG’s hebt ingezien.

Het kan zijn dat je vanuit je gemeente ook gevraagd wordt om hen te informeren over de stand van zaken van de basiseisen op jouw vereniging. Hierbij is het slim om de gemeente en ons als KNSB op hetzelfde moment te informeren zodat je er maar 1 keer tijd aan kwijt bent.

Tip 1: Vertel je vrijwilligers waarom jullie dit belangrijk vinden

Zie hier een voorbeeldtekst waarmee je dit aan de vrijwilligers kan toelichten.

Tip 2: Registreer de VOG's van de vrijwilligers

Maak gebruik van dit registratie schema, voor het bijhouden van de VOG's van jouw vereniging.

Tip 3: Laat je begeleiden door een expert

Er is een pool van experts beschikbaar die met jou als bestuurder en met de club kunnen meekijken hoe jullie de VOG-regeling goed en duurzaam kunnen invoeren. De experts hebben 15 uur per club beschikbaar om ondersteuning te verlenen. Wil je gebruikmaken van deze clubondersteuning, neem dan contact op met [email protected]. ​

Tip 4: Kom je er niet uit of heb je hulp nodig? Wij staan voor je klaar

Neem deel aan een van onze online vragenuurtjes, check hier de agenda! Of neem contact op met je verenigingsadviseur

4: Vakkundige geschoolde trainer-coaches

Trainers hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat trainers (met in het bijzonder de trainers die werken met kwetsbare groepen) weten hoe zij invulling aan deze rol kunnen geven. Dat kan met een cursus, opleiding of e-learning waarin aandacht is voor pedagogiek en integriteit. Als vereniging kan je ervoor zorgen dat trainers over deze kennis beschikken door hen aan te moedigen een cursus of opleiding te volgen. Dat helpt niet alleen mee aan een sociaal veilige sportomgeving voor je leden, maar zorgt óók voor meer sportplezier en leukere trainingen.

Bekijk dit filmpje over vakkundig geschoolde trainer-coaches.

Registreer je trainers in KNSB Verenigingsmanager met de bondsrol trainer. Zo zorg je ervoor dat zij de speciale nieuwsbrief voor trainers van de KNSB ontvangen en op de hoogte blijven van scholingsaanbod en andere nuttige informatie.​ De KNSB informeert jullie trainers ook over specifieke bijscholingen en opleidingen over integriteit en pedagogiek.

Ga naar www.verenigingsmanager.knsb.nl en log in. Heb jij nog geen account, dan kan een van jouw medebestuurders toegang geven via Instellingen - Gebruikersbeheer, of vraag de inlog-instructies op via [email protected]. Nadat je bent ingelogd, ga naar Instellingen - Algemeen. Daar vind je het Rollenoverzicht met alle vrijwilligers en trainers van jouw

Als iemand overtuigd is van het belang, zal hij of zij sneller tot actie over gaan. Benadruk waarom je het als vereniging belangrijk vindt dat je trainers zich ontwikkelen op het gebied van pedagogiek en integriteit. En dat het leuk is!

De online scholing: 'Een beetje opvoeder' is ontwikkeld door NOC*NSF voor trainers die training geven aan kinderen. Maar de e-learning is ook zeker interessant als je aan volwassenen training geeft. Klik hier voor de e-learning: 'Een beetje opvoeder'.

Deze scholing bevat het basisniveau van pedagogiek en integriteit voor een trainer om een sociaal veilige sportomgeving te waarborgen. Deze scholing wordt gratis aangeboden en een trainer kan hem volgen wanneer hij of zij wil, in 1 keer of in een aantal etappes.

Nodig je trainers eens per seizoen uit om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

In de KNSB Verenigingsmanager kan je ledenadministrateur of secretaris ons laten weten dat de vereniging werkt aan vakkundige geschoolde trainers-coaches en dat jullie hiermee voldoen aan deze basiseis.

Geef ieder seizoen aandacht aan de ontwikkeling van je trainers op pedagogisch-didactisch vlak! Wijs ze op een opleiding of e-learning zoals: 'Een beetje opvoeder' en nodig ze eens per jaar uit om samen ervaringen uit te wisselen. Laat ons in de KNSB Verenigingsmanager weer even weten dat je hier ook dit seizoen actief aandacht aan hebt gegeven!

Ook hierbij geldt: het kan zijn dat je vanuit je gemeente ook gevraagd wordt om hen te informeren over de stand van zaken van de basiseisen op jouw vereniging. Hierbij is het slim om de gemeente en ons als KNSB op hetzelfde moment te informeren zodat je er maar één keer tijd aan kwijt bent.

Tip 1: Vertel je trainers waarom je dit belangrijk vindt en daag ze uit om zich te ontwikkelen

Waarom vind je het belangrijk dat je trainers geschoold zijn op het gebied van pedagogie en integriteit? Zie hier een voorbeeldtekst waarmee je dit kan toelichten èn ze kan wijzen op de e-learning: 'Een beetje opvoeder'.

Tip 2: Nodig je trainers uit om hun kennis & ervaringen uit te wisselen

Zie hier een voorbeeldtekst voor een uitnodiging van je trainers om tijdens een intervisiesessie ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Tip 3: Kom je er niet uit of heb je hulp nodig? Wij staan voor je klaar!

Neem deel aan een van onze online vragenuurtjes, check hier de agenda! Of neem contact op met je verenigingsadviseur!

Hoe neem je nieuwe vrijwilligers aan?

Het is raadzaam om met elke vrijwilliger die binnen jouw vereniging actief wordt, een aannamegesprek te voeren. Dat doe je onder meer om de gedragsregels binnen je club met elkaar te bespreken, en eventueel te laten ondertekenen. Je krijgt bovendien meer inzicht in 'wat voor vlees je in de kuip' haalt. Waarom wil iemand dit werk doen, waar komt hij/zij vandaan? Is deze persoon elders als vrijwilliger actief geweest? Zijn er referenties na te trekken? Wie iets te verbergen heeft, valt tijdens zo'n gesprek door de mand of haakt af.

Maak de vrijwilligers van jouw vereniging lid. Hierdoor zijn zij gebonden aan de regels die we binnen de sport met elkaar hebben afgesproken en eventueel ook aan die van jouw vereniging. De gedragscodes zijn dan op hen van toepassing. Dat betekent dat iemand ook tuchtrechtelijk kan worden vervolgd, mocht er wat mis gaan.

Anti-dopingbeleid

De schaatssport is hofleverancier van (olympische) medailles en bezorgt heel Nederland schaatsplezier. De KNSB hecht waarde aan eerlijke, integere en gezonde sport. Preventie van doping staat voorop in het anti-dopingbeleid. We doen dit door voorlichting en controles in samenwerking met partners als NOC*NSF, de Dopingautoriteit en de ISU.

De KNSB hanteert het dopingreglement van de Dopingautoriteit, dè Nederlandse autoriteit op het gebied van dopingcontroles en -voorlichting. Dopingvrije sport in Nederland is haar missie. De Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) geeft de Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de taken. Zij wordt hierop gecontroleerd door de WADA (World Anti Doping Agency). Op www.dopingautoriteit.nl vind je informatie over de risico’s en de rechten en plichten van sporters en begeleiders bij dopingcontroles.

Meer informatie over antidopingbeleid en -controles, vooral bedoeld voor topsporters, is te vinden op deze pagina.