Verenigingsmanager

Een goede administratie van je leden is onmisbaar voor het runnen van je vereniging. Met de KNSB Verenigingsmanager, gratis beschikbaar voor elke bij ons aangesloten vereniging, houd je je ledenadministratie actueel. Deze tool is ook onmisbaar voor jullie communicatie met de KNSB.

Het platform voor je ledenadministratie

Ledenadministratie

De KNSB werkt voor de ledenadministratie met KNSB Verenigingsmanager. Alle aangesloten verenigingen en stichtingen hebben gratis toegang tot de basisversie van de KNSB Verenigingsmanager.

Een goede administratie van je leden, aangeslotenen, donateurs en sponsoren is onmisbaar voor het runnen van je vereniging. Met de KNSB Verenigingsmanager, houd je je ledenadministratie actueel. Deze tool is ook onmisbaar voor jullie communicatie met de KNSB.

Je meldt alle verenigingsleden aan, zowel sporters als vrijwilligers, in KNSB Verenigingsmanager. Elk lid dat wordt toegevoegd krijgt een bondslidmaatschap. In het document Uitvoeringsregeling lidmaatschap en ledenregistratie is uitgewerkt wie en hoe geregistreerd wordt.

Aanmelden bij de KNSB

Veel leden en vrijwilligers van schaats-, skate of natuurijsverenigingen zijn tevens lid van de KNSB. Voor sporters, bestuurders, kaderleden en vrijwilligers die op regelmatige basis een rol vervullen, voelt het lidmaatschap bij de KNSB vertrouwd. Het aanmelden van alle overige verenigingsleden voelt echter niet bij iedereen zo logisch, omdat zij niet altijd direct iets te maken hebben met het door de KNSB georganiseerde schaats- en/of skateaanbod.

Alle leden van de vereniging, dus ook de niet bij de KNSB aangemelde leden, hebben belang bij georganiseerde schaats- en skatesport. Natuurlijk eerst omdat er de liefde is voor het schaatsen en skaten, niet alleen om het zelf te doen maar ook door het kijken naar een wedstrijd. Daarnaast kent de organisatie van het schaatsen en skaten ook vele sociale aspecten rondom. Het verenigingsleven biedt vele mensen ontspanning, geeft hun plezier en zorgt voor verbinding. Van wekelijkse contacten tot jarenlange vriendschappen.

Belangenbehartiging

Hoewel dat misschien niet direct zo wordt ervaren, hebben alle leden van sportverenigingen belang bij een goed functionerende overkoepelende sportbond. Omdat zo’n bond ook de belangen van alle deelnemende verenigingen behartigt. Zij doet dit op zowel op collectief als op individueel niveau. De bond staat ten dienste van de vereniging en haar leden en spant zich maximaal in ten gunste van die verenigingen.

Denk bij de inspanningen van de KNSB onder meer aan onze contacten met NOC*NSF, brancheorganisaties, de Rijksoverheid én gemeenten. Resultaten van deze inspanningen liggen voor de verenigingen onder andere in het laag kunnen houden van de contributie, het beschikbaar krijgen van subsidies (bijvoorbeeld voor sportdeelname, opleidingen, onderhoud accommodaties) en het profiteren van gunstige regelingen voor de accommodatie (btw, BUMA, SENA). Tijdens de coronacrisis heeft de KNSB zich ingezet voor de financiële compensatieregelingen.

Zeggenschap

Bij een vereniging hebben de leden via de Algemene Ledenvergadering zeggenschap over het te voeren beleid. Bij de KNSB, ook een vereniging, is dit niet anders. Al haar leden hebben invloed op het beleid. De verenigingen laten zich vertegenwoordigen door een gewestelijk lid in de Ledenraad. De leden van de Ledenraad zijn door de verenigingen in de gewestelijke vergaderingen democratisch verkozen. Hiermee oefenen de verenigingen - en haar leden - (indirect) invloed uit op het beleid van de KNSB. Dat is ook een reden waarom het lidmaatschap moet zijn aangemeld bij de vereniging én aangemeld bij de vereniging KNSB.

KNSB Verenigingsmanager

Met de KNSB verenigingsmanager houd je je verenigingsgegevens en ledenregistratie actueel. Alle KNSB-verenigingen hebben gratis toegang tot de basisversie van de KNSB Verenigingsmanager.

Instructievideo

Om je als ledenadministrateur of bestuurslid op weg te helpen in de KNSB Verenigingsmanager leggen we het gebruik uit in deze instructievideo (10 minuten).

Verenigingsgegevens

Wijzigt het bestuur van jullie vereniging, dan kun je dit zelf wijzigen in KNSB Verenigingsmanager op het moment dat dit jullie schikt. Hiermee zorg je ervoor dat jullie goed geïnformeerd blijven. Meer informatie over wat en wanneer je wijzigt vind je in de Uitvoeringsregeling Verenigingslidmaatschap en ledenregistratie.

Sporters

Als vereniging is het noodzakelijk om sporters te registreren bij de KNSB. Op deze manier kunnen zij gebruik maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden en de rechten en voordelen van het lidmaatschap, en zijn jullie verzekerd tegen eventuele aansprakelijkheid.

De definitie van een sporter (lidmaatschap: sporter ≤18 jaar of sporter >18 jaar): alle leden uit alle leeftijdscategorieën die onder de vlag van de vereniging recreatief sporten, trainen, aan wedstrijden meedoen of op een andere wijze de sport beoefenen.

Kaderleden

Als vereniging is het noodzakelijk om de bestuurders en vrijwilligers te registeren bij de KNSB. Op deze manier maken ze gebruik van de voordelen van het lidmaatschap. Maar zijn jouw vrijwilligers ook verzekerd tegen eventuele aansprakelijkheid.

De definitie van een kaderlid (lidmaatschap: kader): alle personen die een structurele al dan niet betaalde functie uitoefenen binnen de vereniging. Zoals:

 • Bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester, overige bestuursleden
 • Trainers (met en zonder trainerslicentie/diploma)
 • Officials zoals starters, juryleden en scheidsrechters
 • Vrijwilligers die structureel actief zijn op of rondom de natuur- of kunstijsbaan, skatebaan of clubhuis. Denk bijvoorbeeld aan ijsmeesters of toertochtorganisatoren.

Meer informatie Aan- en/of afmelden van bestuurders

Proefleden

Regelmatig melden potentiële nieuwe leden zich aan bij de vereniging voor een proeftraining of -les of een éénmalige deelname. Je wilt hen een proeflidmaatschap bieden die jullie aansprakelijkheid dekt. Dat kan met het proeflidmaatschap.

 • vergroten aantrekkelijkheid om proeftraining of -les te volgen.
 • gratis registratie: proeflid is geen formeel lid van de KNSB of de vereniging, staat ook niet geregistreerd als sporter en betaalt geen afdracht.
 • registratie vervalt automatisch; je hoeft in Mijn KNSB alleen actie te ondernemen voor sporters die daadwerkelijk lid worden.
 • kan per individu één keer worden gebruikt.

Meer informatie over het registeren van leden en wijzigingen van verenigingsgegevens vind je in de Uitvoeringsregeling Verenigingslidmaatschap en ledenregistratie.

Account regelen

Ben je nieuw in functie van je vereniging? Vraag dan andere gebruikers van je bestuur een nieuw gebruikersaccount voor jou aan te maken.

Eerste keer inloggen

Nadat er een gebruikersaccount voor jou is aangemaakt, kun je als volgt inloggen:
Ga naar de KNSB Verenigingsmanager en klik op ‘Wachtwoord vergeten?’ Vul vervolgens je e-mailadres in en klik op ‘Indienen’. Je ontvangt een e-mail met instructies voor het instellen van je wachtwoord. Ga naar de mail, klik op de link en volg de stappen op je scherm.

Log nogmaals in met je e-mailadres en je wachtwoord. Je krijgt nu de melding dat je 2-factor authenticatie eenmalig moet installeren. Dit is een extra beveiliging, want achter de login vind je ook persoonsgegevens. Je hebt een keuze om deze extra beveiliging via je e-mail of via een 2-factor authenticatie-app op je mobiele telefoon (smartphone) te laten lopen.

E-mail

Kies op het startscherm op verificatie via e-mail. Klik op “use my email for 2factor authentification”. Je krijgt dan elke volgende keer dat je inlogt een e-mail binnen met een code die je moet invoeren na het invoeren van je gebruikersnaam en wachtwoord.

Smartphone

Zorg er voor dat je een authenticatie-app op je smartphone heb geïnstalleerd.
Kies op het startscherm verificatie via smartphone. Neem dan de volgende stappen:

 • Kies op account toevoegen en vervolgens op overig.
 • Scan vervolgens de QR-code met je telefoon.
 • Er wordt een verificatiecode gegenereerd, vul deze in.
 • De 2-factor authenticatie-app is nu geïnstalleerd voor jouw login in de KNSB Verenigingsmanager.

Je hebt de 2-factor authenticatie app telkens als je wilt inloggen nodig. De app genereert elke keer dat je wil inloggen een nieuw code, die je in moet vullen om te kunnen inloggen.

KNSB Verenigingsmanager Plus

Wil je gebruik maken van een volledig pakket voor verenigings- en ledenadministratie, dan kun je kiezen voor de KNSB Verenigingsmanager Plus. Verenigingen die belangstelling hebben voor de Plus-versie kunnen contact opnemen met [email protected].

Verenigingen die gebruikmaken van KNSB Verenigingsmanager Plus hebben de administratie op één plek, waarmee de sportende leden, bestuurders, trainers en overige vrijwilligers automatisch in KNSB Verenigingsmanager staan. Verenigingen die werken met het systeem AllUnited kunnen de gegevens doorgeven via de bijbehorende portal.