Trainer-coach 3 kunstschaatsen

Deze opleiding doe je als je zelfstandig trainingen wilt verzorgen aan een groep wedstrijdsporters bij een vereniging én wilt leren om deze te coachen en begeleiden bij wedstrijden.

Wil je deze opleiding volgen?

Deze opleiding doe je als je zelfstandig trainingen wilt verzorgen aan een groep wedstrijdsporters bij een vereniging én wilt leren om deze te coachen en begeleiden bij wedstrijden.

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent 16 jaar of ouder.
 • Je beschikt over een niveau 2 trainersdiploma kunstschaatsen bij de KNSB.
 • Je hebt een geschikte praktijkbegeleider die jou tijdens de stage begeleidt. Deze heeft tenminste een niveau 3 trainersdiploma en bij voorkeur een actieve trainerslicentie bij de KNSB.
 • Je bent in het bezit van de kwalificatie inter-brons.
 • Voor de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht. Om de opleiding af te ronden mag je geen enkele dag missen in de Fundament Fase en één dag missen in de kunstschaats specifieke fase.

De trainer-coach 3 kunstschaatsen opleiding is de ideale mix van theorie en praktijk. Je leert hoe je sporters ondersteunt, begeleidt en hoe je inhoudelijk en zelfstandig een leuke training op basis van een trainingsplan in het kunstschaatsen aanbiedt. Tijdens de opleiding ga je aan de slag met:

 • Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van trainingen;
 • Coachen van sporters tijdens wedstrijden
 • Organiseren van een kleinschalig sport- of beweegaanbod
 • Aansturen van een assistent trainer
 • Monitoren van de voortgang van sporters

De opleiding voor de discipline kunstschaatsen is geheel vernieuwd. Leren doe je niet alleen online. Juist in de praktijk is waar het kwartje gaat vallen en je ervaring op doet. Zo ziet jouw opleiding eruit:

De niveau 3 kunstschaatsen opleiding is opgedeeld in twee delen:

 • Fundament Fase
 • Kunstschaats specifieke fase

Fundament Fase

Jouw opleiding begint met de Fundament Fase. Hiervoor is er een samenwerking met de sportbond KNGU. Je volgt dit deel van de opleiding samen met cursisten uit verschillende sporten en disciplines. Zowel leerzaam als leuk! En samen leren werkt motiverend. In dit deel van je opleiding ga je aan de slag met:

 • Didactiek: hoe geef je training?
 • Pedagogiek: hoe bied je een sporter een fijne en veilige plek waar ze optimaal plezier ervaren in de sport?
 • Motoriek: hoe ontwikkelt een sporter zich op veelzijdig bewegen?
 • Trainingsleer en blessurepreventie

Bij training geven komt meer kijken dan het aanleren van de techniek van het kunstrijden. Oog hebben voor wat jouw sporter écht nodig heeft om het plezier in het kunstrijden te vergroten is minstens zo belangrijk!

De leerroute van de Fundament Fase bestaat uit een e-learning, een online bijeenkomst en drie bijeenkomsten op locatie. Daarnaast werk je een aantal opdrachten uit en lever je deze ter beoordeling in bij de docent.

Route en studiebelasting
Een opleiding volgen is een investering in jezelf. Om goed af te wegen of de opleiding past bij jou en je ambities, vind je hier een inhoud van de lesstof van de Fundament Fase, zowel fysiek als digitaal en de verwachte studiebelasting. Klik hier voor meer details over de leerroute van de Fundament Fase bij de KNGU.

Kunstschaats specifieke fase

Heb je de Fundament Fase afgerond? Dan kun je doorstromen naar de kunstschaats specifieke fase. Daarvoor schrijf je apart in bij de KNSB. Dit deel van de opleiding volg je samen met cursisten uit dezelfde discipline.

In deze fase ga je aan de slag met methodiek, techniek, choreografie, coachen, organiseren van activiteiten en monitoren van sporters. De bijeenkomsten die worden aangeboden vinden zoveel mogelijk plaats op het ijs of in de gymzaal, zodat je de theorie makkelijk in de praktijk gebracht kan worden.

Stageperiode

Naast het doorlopen van de e-learning en bijeenkomsten, voer je opdrachten uit in de praktijk bij jouw stageplek onder begeleiding van een praktijkbegeleider. In de e-learning lever je jouw uitgewerkte opdrachten in om daarmee aan te tonen dat je voldoet aan de gevraagde leeruitkomsten.

Eindbeoordeling

De opleiding sluit je af met een eindbeoordeling. Deze bestaat uit:

 • Portfoliobeoordeling
 • Praktijkbeoordeling
 • Presentatie van de kernpunten van elke PVB
 • Beoordelingsinterview

 • Een vereniging waar je stage kan lopen en de praktijkopdrachten kan uitvoeren. De praktijkopdrachten bestaat onder andere uit het verzorgen van meerdere trainingen aan een trainingsgroep, het begeleiden/coachen van rijders tijdens een wedstrijd, het organiseren van een activiteit, aansturen van andere trainers en het monitoren van sporters.
 • Een geschikte praktijkbegeleider die jou tijdens je opleiding begeleidt en observeert tijdens de uitvoering van de praktijkopdrachten. De praktijkbegeleider heeft tenminste een niveau 3 trainersdiploma kunstschaatsen en bij voorkeur in het bezit van een actieve trainerslicentie.

Onderstaande tarieven zijn van toepassing voor het seizoen 2024-2025. De tarieven worden jaarlijks per 1 juli aangepast.

 • Fundament Fase: € 408,00
 • Kunstschaats specifieke fase: € 705,00*
  Inclusief examinering, exclusief herkansing.

* De genoemde tarieven zijn alleen geldig voor KNSB-leden. Voor niet-leden geldt een aangepast tarief. Neem contact op via [email protected] voor de mogelijkheden.

FUNdament fase - KNGU

De Fundament Fase wordt door de KNGU georganiseerd. Op de website van de KNGU vind je alle data en locaties waarvoor je kunt aanmelden. Via dezelfde website schrijf je in voor de gewenste locatie. Klik hier voor meer info en inschrijfmogelijkheden.

Kunstschaats specifieke fase - KNSB

De kunstschaats specifieke fase wordt momenteel inhoudelijk vormgegeven. Naar verwachting is de kunstschaats specifieke fase tussen okt 2024 en jan 2025 klaar en wordt deze dan aangeboden.

Zodra het definitieve programma bekend is, wordt deze website aangevuld met data, locatie en inschrijfmogelijkheid.