Ter inspiratie

Hoe kom je als vereniging aan extra inkomsten? Wat kun je doen om leden ook in de zomer bij de club te betrekken? Wat is dé manier om vrijwilligers te werven? Deze pagina dient ter inspiratie: kijk wat elders in het land gebeurt en leer van andere verenigingen. Hoe hebben zij het aangepakt? Je vindt goede voorbeelden per categorie gerangschikt.

Praktijkvoorbeelden

Ledenwerving

Ledenwerving en -behoud

Communicatie

Communicatie

Opleidingen

Training en opleiding

Accommodatie

Accommodaties

Besturen

Bestuur en vrijwilligers

Accommodatie

Wedstrijden

Ledenwerving

Inclusiviteit

Ledenwerving

Veilig sportklimaat

Communicatie

Ledenadministratie