Nieuw toekomstplan helpt IJsclub Tilburg bij werving jeugdleden

Donderdag 18 november 2021
Ledenwerving en -behoud

Om zelfredzamer en toekomstbestendig te worden startte IJsclub Tilburg begin 2020 met Rabo ClubSupport. Het beleid werd onder de loep genomen en er werd gekeken naar hoe de vereniging verder kan professionaliseren. Eén van de speerpunten die uit het traject naar voren kwam is om via het schoolschaatsen nieuwe – met name jonge – leden te werven.

IJsclub Tilburg werkt sinds kort met een omvangrijk toekomstplan voor de club, dat is samengesteld door trajectbegeleider Steef van den Boom en tot stand kwam na drie fysieke sessies met de leden. “Enerzijds stellen we geld beschikbaar via Rabo ClubSupport, maar we stellen ook kennis en kunde beschikbaar op een specifieke hulpvraag. Door één-op-één begeleiding, maar ook door workshops en masterclasses te organiseren voor thema’s die bij veel clubs leven. Zo zorgen we dat de clubambities ook echt haalbaar worden”, zegt Joris Wagenmakers van de Rabobank.

Nieuw talent aanboren

Omdat de club een tekort aan vrijwilligers heeft om het gehele plan uit te kunnen voeren, koos de club ervoor om met een werkgroep van vier vrijwilligers het plan verder te concretiseren. Het kernprobleem dat als eerste werd geformuleerd was: hoe krijgt de club meer jeugdleden vanuit het schoolschaatsen? “Onze club organiseert al meer dan twaalf jaar schoolschaatsen, waarbij 1700 leerlingen van basisscholen uit de regio onder schooltijd drie keer kunnen kennismaken met schaatsen. De entree, schaatsenhuur en baanhuur kosten ongeveer tien euro per kind”, legt voorzitter Gerrit Jan Hop uit.

De ambitie van de schaatsvereniging is dat vanuit de 1700 leerlingen die aan het schoolschaatsen deelnemen, tien procent wil blijven schaatsen en uiteindelijk lid wordt van de club. Tot nu toe heeft de club niet in beeld wat het rendement daarvan is, ook dat wil de club beter in kaart brengen. “Het allermooiste is natuurlijk als je nieuw talent kunt aanboren”, zegt Hop over de nieuwe ambitie.

Voucher meegeven

Om meer jeugdleden te werven, wil de club de schoolschaatsleerlingen na afloop een voucher meegeven om samen met een ouder in het weekend te komen schaatsen op de Ireen Wüstbaan. In overleg met de gemeente wordt overlegd of er in het weekend een extra uur beschikbaar gesteld kan worden voor het ouder-kind schaatsen. “En dan moeten ze het natuurlijk zo leuk vinden, dat ze willen blijven schaatsen en lid worden. Of het nu kunstrijden, ijshockey of shorttrack is. Als je maar schaatsen aan hebt! Want wat is er nu leuker dan om samen met je kind te gaan schaatsen als er natuurijs ligt”, zegt Hop lachend.

Blauwdruk voor de vereniging

Vanwege corona liep het begeleidingstraject vertraging op. “We hebben vorig jaar drie keer op ijs gestaan en ook was er geen schoolschaatsen voor de kinderen. De baan is overdekt en was dus gesloten, terwijl er op half open banen wel geschaatst kon worden. Je verliest leden als de sociale binding er niet is. Het vermoeden is dat er meer leden dan gemiddeld gestopt zijn, dus het nieuwe schoolschaatsplan is echt hard nodig”, zegt Hop hierover. “Mijn verwachting is dat ze flink wat nieuwe leden zullen verwelkomen in de komende winterperiode”, vult Van den Boom aan.

De andere actiepunten uit het brede plan wil de ijsclub op een later moment uitvoeren. “Het heeft enorm veel zin gehad”, zegt schaatslid en vrijwilliger Paul de Ruijter. “We hebben nu een blauwdruk van onze club. Het schoolschaatsen is daar één element van, maar voor de komende jaren zitten daar zoveel actiepunten in, die we ook gaan oppakken.”