Clinics om het schoonrijden aan nieuwe aanwas te helpen

Dinsdag 13 februari 2024
Ledenwerving en -behoud

Met zijn 88 jaar oude, kromme benen zwiert over het ijs alsof-ie nooit anders heeft gedaan. Schoonrijden, je kunt het blijven doen. Dat bewijst Jaap van Dongen, nestor van de trainingsgroep in Zoetermeer. Die groep probeert via clinics in weer nieuwe schoonrijders aan te trekken. “Dat is hard nodig, anders bloedt het dood”, zegt kartrekker Frans Voogt.

Schoonrijden is sinds 2013 erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Toen vorig jaar de Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) ophield te bestaan, moesten de zes nog actieve trainingsgroepen op zoek naar nieuw ‘onderdak’. Dat is gelukt. De 22 schoonrijders van de groep in Zoetermeer vonden aansluiting bij de IJsclub Zoeterwoude, trainen blijven ze doen in Silverdome. Voogt: “We krijgen hier alle medewerking, het voelt als een warm bad.”

“Riet van Diemen, meervoudig Nederlands kampioene schoonrijden, komt uit ons dorp. Dus wij voelden ons schatplichtig”, zegt Henk Batelaar, penningmeester van de IJsclub Zoeterwoude. “Dus wij hebben gezegd: laten we het avontuur aangaan en kijken of we het schoonrijden samen een nieuwe impuls kunnen geven. De samenwerking is nog vers en het enthousiasme is groot.”

Een van de eerste activiteiten zijn de twee clinics, begin februari, in Zoetermeer en Leiden. Daarvoor is reclame gemaakt via de plaatselijke weekbladen. Het doel is om deze winter een handvol nieuwe leden te werven. Volgend jaar trekken ze de promotie door, onder meer met flyeracties en nieuwe clinics. Voogt: “We hopen mensen zo te enthousiasmeren voor het schoonrijden. Om te kunnen voortbestaan hebben we tien nieuwe mensen nodig.”

Om de clinics en de publiciteit eromheen te bekostigen, heeft de ijsclub bij de gemeente Zoeterwoude aangeklopt. “Via het Sportakkoord is subsidie beschikbaar”, weet penningmeester Batelaar uit ervaring. “Dat heet dan ‘Energiek Zoeterwoude” en via dat programma hebben wij al vaker steun gehad, bijvoorbeeld voor de aanschaf van helmen voor de jeugd en het organiseren van skeelerclinics. Het is fijn dat we die ondersteuning krijgen.”