Geen tekort aan vrijwilligers bij SV Rotterdam

Dinsdag 30 januari 2018
Bestuur en vrijwilligers

Veel schaatsverenigingen hebben hun eigen manieren voor het werven van vrijwilligers. Bij SV Rotterdam bekijken ze per evenement of activiteit hoeveel mensen er nodig zijn en benaderen ze de leden persoonlijk. Deze aanpak wordt positief ontvangen door de leden en de vereniging organiseert zelfs meer activiteiten dan een paar jaar geleden.

“Zitting nemen in een evenementencommissie klinkt saai, een feestje organiseren klinkt leuk”, vat voorzitter Sander de Iongh de werkwijze van Schaatsvereniging Rotterdam kort en bondig samen.

Sinds een aantal jaar probeert de club door middel van een nieuwe werkwijze de leden te enthousiasmeren om te helpen bij activiteiten of evenementen. “Als er een initiatief is, zoeken we daar vrijwilligers bij. Vaak trekt iemand binnen het bestuur de kar en zorgt hij of zij er ook vaak voor dat er voldoende leden zijn die helpen. Zij helpen dan alleen bij activiteit X of Y. Ze zitten verder nergens aan vast voor een langere periode. Dat werkt goed.”

KPN-cup

Schaatsvereniging Rotterdam kruipt in de huid van de vrijwilligers en splitst de taken op. Mede door deze aanpak is er nooit een tekort aan vrijwilligers en is de sfeer op de club beter dan ooit.

Volgens De Iongh is het belangrijk om mensen persoonlijk te benaderen. “Dat kan tijdens een training, een wedstrijd of in het clubhuis. Onze ervaring is dat het persoonlijk benaderen van mensen voor één bepaald project beter werkt dan hen vragen voor bijvoorbeeld een commissie. Het past beter bij het huidige tijdsbeeld. Zelfs bij grote evenementen, zoals de KPN-cup die georganiseerd wordt op Schaatsbaan Rotterdam zijn er voldoende vrijwilligers.” Samenwerking met andere clubs is ook een goede manier om zaken voor elkaar te krijgen.

WhatsApp

SV Rotterdam organiseert tegenwoordig meer activiteiten dan een paar jaar geleden en de club gebruikt ook nieuwe communicatiemiddelen om vrijwilligers te werven. Zo wordt er regelmatig een oproep gedaan in de nieuwsbrief en worden mensen benaderd via bijvoorbeeld WhatsApp.

De Iongh: “Mijn gevoel zegt dat wat wij doen, beter past bij de manier waarop mensen nu leven. Natuurlijk is het goed om soms even stil te staan en te overleggen. Maar misschien kunnen we juist wel veel activiteiten organiseren omdat we vrijwilligers op een andere manier benaderen. Vaak werkt het beter als mensen maar één klusje hoeven te doen.”