Deventer IJsclub werft 100 nieuwe vrijwilligers met ‘menukaart’

Maandag 29 oktober 2018
Bestuur en vrijwilligers

Zoals zoveel verenigingen had ook de Deventer IJsclub vorig jaar behoefte aan vrijwilligers. Om leden en ouders van jeugdleden te enthousiasmeren maakte de club een menukaart en wierf het op twee verschillende momenten nieuwe vrijwilligers bij de ijsbaan. Het resultaat mag er wezen: 101 nieuwe vrijwilligers meldden zich aan.

Het was niet dat de Deventer IJsclub direct verlegen zat om nieuwe vrijwilligers, maar voor bepaalde rollen was niemand beschikbaar, legt bestuurslid Tossa Heesen uit. “Het idee was een pool van mensen samen te stellen, zodat we direct een lijstje met namen paraat hadden op het moment dat het nodig zou zijn.”

Binnen de club werd eerst in kaart gebracht welke vrijwilligersfuncties er allemaal waren. Daarna werd een inschatting gemaakt van de tijdsinvestering per week, maand of jaar. De lijst werd aangevuld met functies die officieel nog niet bestonden, maar die in de praktijk wel ingevuld moesten worden. Heesen noemt als voorbeeld de penningmeester. “Het kan heel goed zijn dat de rol van penningmeester te veel werk is voor één persoon. Maar die functie kan prima opgeknipt worden. Dan vullen twee personen de rol van penningmeester in en kunnen zij elkaar aanvullen.”

Eigen uitzendbureau

Nadat de Deventer IJsclub alle vrijwilligersfuncties in kaart had gebracht, werd een soort menukaart gemaakt met daarop de titel van de functie, een korte beschrijving en de tijdsinvestering. “Deze informatie stond op een A4, met daaronder een inschrijflijst. Zo konden mensen zich eenvoudig aanmelden als vrijwilliger voor een bepaalde klus”, legt Heesen uit.

Op een donderdagavond en zaterdagochtend – twee momenten waarop veel leden van de Deventer IJsclub schaatsen – zette de club verschillende kraampjes neer bij de ingang van de schaatshal om zo de aandacht van de leden te trekken. “We maakten als het ware ons eigen uitzendbureau. We presenteerden onze ‘vacatures’ en maakten mensen enthousiast”, zegt Heesen.

“Deze aanpak had een aanzuigende werking. Als je bekenden op de lijst ziet staan, of ziet dat het druk is bij de kraampjes ben je zelf ook eerder geneigd te helpen. We waren in totaal met vijf mensen om alles in goede banen te leiden. Eén iemand stond bij de ingang om iedereen te attenderen op onze kraampjes en de overige vier personen hielpen de mensen. Op twee dagen hebben we zo goed als iedereen die betrokken is bij de club bereikt. In totaal zijn er 102 rollen ingevuld, waarbij sommige mensen zich voor meerdere rollen hebben aangemeld.”

Laagdrempelig

Door het grote aantal nieuwe vrijwilligers dat zich heeft aangemeld begeeft de Deventer IJsclub zich min of meer in een luxepositie. “De helft van de mensen die zich heeft ingeschreven, is nog niet actief als vrijwilliger. Maar dat gaat deze winter zeker veranderen, als we weer allerlei activiteiten gaan organiseren”, aldus Heesen.

Bijzonder is dat na bijna een jaar nog niemand zich heeft afgemeld als vrijwilliger. Heesen denkt dat het van groot belang is dat vrijwilligers niet het idee hebben dat ze verplicht iets moeten doen. “We hebben bewust kleine rollen gecreëerd, zodat het geen grote tijdsinvestering vraagt. Op die manier hou je het ook laagdrempelig. Ik denk dat dit een van de succesfactoren is geweest van onze actie.”