KNSB Vaardigheidsconcept

Het vaardigheidsconcept is er voor het schaatsen, skaten en kunstrijden en helpt trainers om beter in te spelen op de vaardigheden die een kind al beheerst en aan de vaardigheden waar nog extra aandacht moet worden besteed. In totaal zijn er 32 testen die thematisch zijn onderverdeeld in zes niveaus, waarbij het ook mogelijk is om testen van verschillende niveaus in een volgorde naar eigen voorkeur (of voorkeur van begeleider/trainer) af te leggen.

Algemene informatie

Het is voor ieder KNSB jeugdlid en trainer mogelijk om kosteloos gebruik te maken van het KNSB vaardigheidsconcept. Het KNSB vaardigheidsconcept is opgenomen in het lidmaatschap voor de actieve sporter. Het vaardigheidsconcept bestaat uit drie elementen: paspoorten, bandjes en video's en dat voor de disciplines schaatsen, inlineskaten en kunstrijden. Op deze pagina wordt alle praktische informatie over het vaardigheidsconcept weergegeven.

Vaardigheidspaspoorten

De KNSB vaardigheidspaspoorten zijn gratis beschikbaar voor ieder actief jeugdlid dat is aangesloten bij een vereniging en geregistreerd bij de KNSB. Het KNSB vaardigheidsconcept en daarmee het vaardigheidspaspoort is opgenomen in het lidmaatschap voor de actieve sporter. Het idee is dat een jeugdlid eenmalig een vaardigheidspaspoort ontvangt en deze gebruikt gedurende de hele periode dat hij/zij aan het jeugdschaatsen/-skaten is.

Vaardigheidsbandjes

Om kinderen extra te stimuleren en doorstroming vanuit een eerste kennismaking naar de vereniging te bevorderen zijn er speciale KNSB Vaardigheidsbandjes ontwikkeld. Deze KNSB Vaardigheidsbandjes (voor schaatsen en voor skaten) kunnen tezamen met de KNSB Vaardigheidspaspoorten worden ingezet als zichtbaar bewijs van het behaalde niveau en als extra stimulans en motivatie om ook de andere niveaus te behalen.

De KNSB Vaardigheidsbandjes kosten 0,50 cent per stuk (minimale afname van 25 stuks).

Bestellen van vaardigheidspaspoorten en -bandjes: De secretaris of penningmeester kan de KNSB Vaardigheidspaspoorten en/of -bandjes aanvragen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vermeld hierin duidelijk het aantal dat je wilt bestellen, het verenigingsnummer en het contactadres van de penningmeester voor het verzenden van de factuur.

Vaardigheidsvideo's schaatsen, inlineskaten en kunstrijden

Voor elk niveau bestaan er videofragmenten met een omschrijving van de verschillende testen, de bijbehorende aandachtspunten en een voorbeeld van hoe de test uitgevoerd dient te worden. De video’s zijn toegankelijk voor iedereen.


Niveau 2

Op dit niveau leer je balans te vinden op je schaatsen en skates. Ook leer je starten, remmen en naar de zijkant afzetten. Ook leer je veilig vallen en opstaan. Bij het inlineskaten leer je zonder angst te rijden en zonder steun te rollen. Daarnaast leer je veilig vallen en opstaan, een goede basishouding, remmen en een zijwaartse afzet.

Download video schaatsen
Download video inlineskaten
Download video kunstrijden


Niveau 3

Op dit niveau ga je een stapje verder. Je leert glijden op één been en recht op je schaatsen staan. Je leer ook nog beter starten en remmen en afzetten. Op de inlineskates ga je op niveau 3 aan de slag met het rijden op één been en rechtstaan op je inlineskate. Net als op het ijs leer je op dit niveau ook beter starten en afzetten.

Download video schaatsen
Download video inlineskaten
Download video kunstrijden


Niveau 4

Op dit niveau ga je nog verder met wat je op niveau 3 geleerd hebt. Je leert nog beter op één been glijden en starten. Ook leer je een andere manier om te remmen. Ook op het rechte eind leer je nog meer techniek en je leert om door de bocht te gaan. Op de inlineskates leer je ook om verder te gaan met het rijden op één been. Daarnaast is er veel aandacht voor de start en het remmen. Ook ga je aan de slag met de afzet en het rijden van de bocht.
Download video schaatsen
Download video inlineskaten
Download video kunstrijden


Niveau 5

Op dit niveau ligt de nadruk op je houding. Dat geldt voor het schaatsen op één been, op het rechte eind en in de bocht. Bij het inlineskaten draait het om stabiliteit en balans. Je leert nog beter rijden op één been, je leert de zogenaamde lange stand. Daarnaast is er aandacht voor je houding, op de skates en in de bocht, en je afzet.
Download video schaatsen
Download video inlineskaten
Download video kunstrijden


Niveau 6

Op dit niveau ga je verder met wat je op niveau 5 hebt geleerd. Je leert bij het schaatsen een andere manier van remmen. Ook leer je overstappen in de bocht. Bij het inlineskaten ga je onder andere slalommen, op een andere manier remmen en leer je al een beetje hoe je moet overstappen in de bocht.
Download video schaatsen
Download video inlineskaten
Download video Kunstrijden


Niveau 7

Na niveau 7 heb je een goede houding, goede afzet en een goede balans. Je leert bovendien nog beter de bocht te nemen en je leert een wedstrijdstart. Nog altijd is er bij het inlineskaten op dit niveau veel aandacht voor het rijden op één been. Daarnaast leer je hindernissen te nemen, je verbetert je remtechniek en je leert nog beter overstappen in de bocht.
Download video schaatsen
Download video inlineskaten
Download video kunstrijden

Reader

Er zijn gebruikershandleidingen en readers voor vaardigheidstesten schaatsen, inlineskaten en kunstrijden beschikbaar met hierin alle uitgeschreven testen:

Voorbeeld administratie testen

Dit format kan worden gebruikt om op een eenvoudige manier de administratie van behaalde testen bij te houden.
Voorbeeld administratie testen schaatsen
Voorbeeld administratie testen inlineskaten