Als bestuurder aan de slag met een veilig schaats- en skateklimaat

Dinsdag 05 juli 2022
Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Als bestuur ben je verantwoordelijk voor een veilige sportvereniging, waar sportplezier centraal staat en waar geen ruimte is voor agressie, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tijdens het congres ‘Blijf je stil of praat je erover?’ van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) op dinsdag 31 mei werd onder meer gesproken over de rol van bestuurders bij het creëren van een veilig sportklimaat.

Eigenlijk stond het congres al gepland op 29 november vorig jaar, maar toen werd het vanwege de coronarichtlijnen afgeblazen. Als alternatief werd een video gemaakt, waarvan het Centrum Veilige Sport Nederland nog altijd gebruikmaakt.

De vele aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en het bespreekbaar maken van het onderwerp heeft er onder meer in geresulteerd dat het aantal meldingen met 23 procent is gestegen ten opzichte van het aantal meldingen vorig jaar.

Zoek in een vroeg stadium hulp

Bij een rondetafelgesprek op het congres komt vooral naar voren hoe belangrijk het is dat met name ook op bestuursniveau van de sportvereniging in een vroeg stadium hulp gezocht wordt. Of dat nu bij de eigen sportbond, het CVSN of een andere instelling is, de kans om een case of probleem goed te managen wordt daardoor behoorlijk groter. Coördinator Mirjam Reijnen verwoordt het als volgt: “Geen enkele bestuurder van een sportvereniging is bestuurder geworden om dit soort problemen op te lossen. Zij willen dat iedereen binnen de club hun geliefde sport kan uitoefenen, daar doen ze alles voor. Binnen de sport is iedereen ook altijd precies op de hoogte van de taak of de rol die een sporter op zich neemt, als hij het veld op gaat. Maar in dit soort situaties is dat niet het geval. Dus mijn advies aan de sportbestuurder: zorg voor processen en protocollen en vooral: doe het niet alleen!”

Opleiding tot vertrouwenscontactpersoon in trek

Er zijn veel organisaties en instellingen die zich inzetten voor de begeleiding en belangenbehartiging van mensen die binnen hun sportvereniging te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Een positieve ontwikkeling is ook dat steeds meer mensen bij een sportvereniging de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon volgen, zegt Karlijn Westerman van de Academie voor Sportkader. “We hebben wekelijks een opleiding, ofwel op locatie, ofwel online, met gemiddeld ongeveer twintig deelnemers. Uiteraard staat in eerste instantie kennisoverdracht voorop, want mensen moeten weten hoe de procedures zijn en waar ze naar door kunnen verwijzen. Maar net zo belangrijk is het tweede dagdeel van de opleiding: de gesprekstechnieken. En we zijn blij dat we daar op deze manier een bijdrage aan kunnen leveren.”

Het CVSN heeft in korte tijd (begonnen in 2019) al veel bereikt. Zo is onder andere het onderwerp bespreekbaar gemaakt en zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar. Erik Lenselink, manager Corporate Affairs van NOC*NSF, gaf nog een duidelijke boodschap mee. “Iedereen kan zijn verantwoordelijkheid als sportbestuurder nemen. Je hoeft niet te wachten tot anderen beginnen en ondersteuningsmogelijkheden zijn er meer dan voldoende.”

Bekijk op onze website meer informatie over het thema veilig sportklimaat.

Dit artikel is een samenvatting van een groter verhaal in het magazine SPORT, Bestuur en Management.