Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs

KNSB.nl » Kenniscentrum » Administratief & Juridisch » Juridisch

Tucht- en geschillencommissies

Geschillencommissie

De geschillencommissie verzorgt laagdrempelige geschillenbeslechting tussen bijvoorbeeld leden en de Bond, leden en hun verenigingen of verenigingen en bondsorganen (zoals de Gewesten).
Een geschil wordt aanhangig gemaakt door een brief te schrijven aan de geschillencommissie met daarin een duidelijke omschrijving van het geschil en de van de geschillencommissie gewenste beslissing. Daarbij dienen de contactgegevens (e-mailadressen) van de tegenpartij te worden opgegeven.
Bij indiening van een klacht wordt een administratieve vergoeding van EUR 25,- in rekening gebracht. Nadat de verwerende partij schriftelijk verweer heeft ingediend wordt in de regel een eindbeslissing gegeven. In spoedeisende gevallen kan de geschillencommissie binnen enkele dagen een geschil behandelen.

De geschillencommissie fungeert ook als commissie van beroep in zaken die door de tuchtcommissie zijn behandeld.

Voor geschillen kan contact opgenomen worden met de secretaris van de geschillencommissie.
Mr. P. de Jong Schouwenburg (secretaris, tel. zakelijk: 020 – 6789238, [email protected])

Tuchtcommissie

De tuchtcommissie beoordeelt en beslist alle strafbare feiten op het moment dat daarover een aanklacht wordt ingediend bij de tuchtcommissie.
Een dergelijke aanklacht kan worden ingediend door een brief te sturen aan de tuchtcommissie met daarin in ieder geval een zo nauwkeurig als mogelijke omschrijving van het strafbare feit. Daarbij dienen de contactgegevens (e-mailadressen) van de tegenpartij te worden opgegeven.

Als de tuchtcommissie de zaak vervolgens in behandeling neemt, kan de aangeklaagde een schriftelijk verweerschrift indienen en / of verzoeken om een mondelinge behandeling van de zaak. Na afloop daarvan zal de tuchtcommissie schriftelijk uitspraak doen.

Gelijktijdig met het indienen van de aanklacht dient een bedrag van € 200,00 te worden voldaan op de rekening van de KNSB. De klacht wordt niet eerder in behandeling genomen dan na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Dit geldt niet indien de klacht door of namens de KNSB wordt ingediend. Het verschuldigde bedrag wordt aan betrokkene gerestitueerd indien hij door de Tuchtcommissie in het gelijk wordt gesteld;

Voor tuchtzaken kan contact opgenomen worden met de secretaris van de Tuchtcommissie.
Mevr. Mr. Nikita Nowotny (secretaris: tel. zakelijk 020 – 5460897, [email protected])

Deel deze pagina:

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?