Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Als trainer wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe iedereen gemotiveerd blijft en beter wordt? Hoever kan je daarin eigenlijk gaan? Soms raak je je sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant? Ben jij als trainer je ervan bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de vereniging? Weet je wat je moet doen als het mis gaat? Veel vragen waarvan het belangrijk is om ze met het bestuur van de vereniging te bespreken én afspraken over te maken. Voor je sporters en je team heb je de verantwoordelijkheid voor hen een zo veilig mogelijke omgeving te creëren waar iedereen zichzelf mag zijn op zijn eigen niveau. 

Ben jij als trainer je ervan bewust dat je een belangrijke factor bent in de cultuur binnen de vereniging?

Een trainer, coach of begeleider:

Zorgt voor een veilige omgeving; Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale en fysieke veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen; Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten of te informeren over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in
dopingcontroleprocedures of (doping of tucht)onderzoeken.

Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies; Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen. 

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt deze positie niet; Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek
grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en
seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.

Tast niemand in zijn waarde aan; Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht; Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en / of beledigende opmerkingen, ook bij het gebruik van social media.

Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport; Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur van de vereniging en/of de VCP van de KNSB.

Ziet toe op naleving van regels en normen; Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Is open en alert op waarschuwingssignalen; Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en / of contact op te nemen met de KNSB of het Centrum Veilige Sport Nederland.

Is voorzichtig; Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan
worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij
betrokken bent.

Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken. Is neutraal bij het trainen en coachen en voorkomt iedere (mogelijke) vorm van belangenverstrengeling.

Respecteert bovenstaande gedragscode ook in de online wereld.
Als je iets niet doet in real life, doe het dan ook niet online. Wees je ervan bewust dat wat je op internet publiceert voor eeuwig terug te vinden is.

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?