Anti- dopingbeleid

De schaatssport is hofleverancier van vele successen en bezorgt heel Nederland schaatsplezier. De KNSB hecht waarde aan eerlijke, integere en gezonde sport. Preventie van doping staat voorop in het anti-dopingbeleid. We doen dit door voorlichting en controles in samenwerking met partners als NOC*NSF, de Dopingautoriteit en de ISU.

De belangrijke onderwerpen:

De KNSB hanteert het dopingreglement van de Dopingautoriteit, dè Nederlandse autoriteit op het gebied van dopingcontroles en -voorlichting. Dopingvrije sport in Nederland is haar missie. De Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) geeft de Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de taken. Zij wordt hierop gecontroleerd door de WADA (World Anti Doping Agency). Op www.dopingautoriteit.nl vind je info over de risico’s en de rechten en plichten van sporters en begeleiders bij dopingcontroles.

Als sporter ben je altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in jouw lichaam bevindt. Het is daarom van belang altijd goed te controleren of middelen die je gebruikt op de dopinglijst voorkomen. Of het nu gaat om een middel dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen.

Komt het voor dat je als sporter vanwege een ziekte of aandoening een middel moet gebruiken dat op de dopinglijst staat, dan moet je hiervoor dispensatie aanvragen. Sporters die voornamelijk actief zijn op nationaal niveau, kunnen dit doen bij de Dopingautoriteit, via Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS). Sporters die internationaal actief zijn dienen dit meestal bij de Internationale Federatie af te handelen. Meer informatie vind je hier: gds.

Uit onderzoek is gebleken dat 2 tot 25% van alle voedingssupplementen vervuild is met dopinggeduide stoffen. Deze staan dus niet op het etiket vermeld, maar zitten er soms wel in. Sporters kunnen hierdoor onbewust positief testen en geschorst worden. Om de kans op zo’n onbedoelde positieve dopingcontrole te minimaliseren is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) ontwikkeld. Mocht je voedingssupplementen willen gebruiken, neem dan alleen NZVT- goedgekeurde voedingssupplementen. Dan hou je het risico op een positieve controle minimaal.

Per 1 januari 2023 heeft de Dopingautoriteit de hoeveelheid testing pools uitgebreid van één naar twee testing pools. Hierdoor kan de Dopingautoriteit sporters gerichter en efficiënter controleren. Sporters met een whereaboutsverplichting zijn opgenomen in een testing pool van de Dopingautoriteit of de internationale federatie. De twee testing pools van de Dopingautoriteit zijn: de Registered Testing Pool (RTP) en de National Testing Pool (NTP). Voor meer info, zie Whereabouts en Testingpools en de nieuwe Whereaboutsbijlage 2023 (zie downloads onderaan deze pagina).

Mede naar aanleiding van de uitbreiding van de testing pools) geldt er sinds januari 2023 een nieuw Nationaal Doping Reglement. Daarin is ook nog een aantal andere wijzigingen opgenomen zoals de verduidelijking van de verschillende schikkingen die mogelijk zijn (met de Dopingautoriteit, en met Dopingautoriteit en WADA). Ook zijn de regels voor het doen van aangifte, het sepot en de ordemaatregel verduidelijkt.

Per 15 augustus 2023 is de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND) die als interne commissie onder de Dopingautoriteit was gepositioneerd, vervangen door de (externe) Beoordelingscommissie dopingzaken. Deze gaat op aanraden van WADA als een nieuw en zelfstandigbestuursorgaan door het leven. De wijziging heeft géén directe gevolgen voor sporters of sportbonden. De actuele versie van het reglement vind je onderaan deze pagina als download.

Zorg dat je steeds goed op de hoogte bent van de rechten en plichten tijdens een dopingcontroleprocedure. Hierdoor kom je nooit voor verrassingen te staan, zie: dopingcontroles.

Vragen over (anti-)doping kun je mailen naar [email protected]. E-mails worden binnen een werkdag beantwoord. Veel informatie is ook beschikbaar op de website van de Dopingautoriteit: www.dopingautoriteit.nl.