Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Checklist Natuurijsverenigingen

Als de temperaturen onder het vriespunt gaan, dan slaat overal in Nederland de schaatskoorts toe. Als natuurijsclub willen jullie optimaal voorbereid zijn als er geschaatst kan worden op natuurijs. Op deze pagina vind je een checklist, inclusief documenten, met relevante informatie voor de natuurijsclub.

Checklist: start natuurijsseizoen – najaar

1. Bestuurlijk

1.1. Eerste bestuursvergadering

Welke punten kan je bespreken en in sommige gevallen moet je bespreken tijdens de bestuursvergadering in deze periode. In onderstaand document benoemen wij diverse (landelijke) onderwerpen om te bespreken tijdens de bestuursvergadering

Download

1.2. Plannen jaarvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering (ALV) dient elk jaar georganiseerd te worden. Plan deze in, zodat er tijdig gestart kan worden met de voorbereiding.

1.3. WBTR

Vanaf 1 juli 2021 is de nieuwe wet WBTR in gegaan. Bespreek de regels met het voltallige bestuur, zodat iedereen op de hoogte is. Op knsb.nl staat een volledig overzicht waar je als bestuurder rekening dient te houden.

2. Financieel

2.1. Contributieronde voorbereiden

Wanneer en op welke manier kan de contributie worden geïnd. In dit document staan er diverse tips.

Download

2.2. Stappenplan Automatische incasso

Het innen van contributie via automatische incasso brengt vele voordelen voor de natuurijsclub mee. Wil jullie natuurijsclub hiermee aan de slag? Dan gaat dit stappenplan jullie op weg helpen.

Download

2.3. Boekjaar afsluiten

Voordat er gestart kan worden met een nieuw boekjaar en contributieinning dient het huidige boekjaar worden afgesloten. De penningmeester dient de eindbalans op te maken. Tijdens de ALV wordt dit gepresenteerd aan de aanwezige leden.

2.4. Fondsenwerving en sponsoring

Naast contributie inning zijn er andere mogelijkheden om inkomsten voor de natuurijsclub te werven. In dit document staan tips waar je aan kan denken.

2.5. Gebruik ticketsysteem?

Het makkelijk online reserveren en boeken van toegangstickets door bezoekers, dat kan met het ticketsysteem. Natuurijsclubs kunnen gebruik maken van dit ticketsysteem. Zie bijgevoegd document voor meer informatie.

Download

3. Praktisch

3.1. Website actualiseren

Na een winter dient de informatie op de website aangepast te worden voor het komende winterseizoen. Denk daarbij ook aan nieuwe foto’s die afgelopen winter zijn gemaakt. Plaats daarnaast regelmatig nieuwe informatie zodat bezoekers op de hoogte blijven van jullie ontwikkelingen.

3.2. Stoplichtsysteem voor op de website

Wil je aan de leden en bezoekers duidelijk laten weten wanneer er wel / niet geschaatst kan worden op jullie ijsbaan? Maak dan gebruik van het stoplichtsysteem

Download

3.3. AVG op orde

Hoe gaan jullie om met persoonsgegevens? In het kader van AVG dient de vereniging dat goed geregeld te hebben. Hierbij kan er gebruik worden gemaakt van onderstaande privacy verklaring. Meer informatie over de AVG is te vinden op https://knsb.nl/thema/administratief-financieel/

Download

3.4. IJsmeesters werven

De ijsmeesters doen fantastisch werk vooraf en tijdens de natuurijsperiode. Om de continuïteit te waarborgen dient de natuurijsclub over voldoende natuurijsmeesters te beschikken. Begin vroegtijdig met het werven van nieuwe ijsmeesters. Tip: laat ze deelnemen aan de cursus natuurijsmeester van de KNSB

3.5. Registratieplicht rijdend materiaal ijsclubs

Rijdt uw tractor met sneeuwploeg of grasmaaier wel eens via de openbare weg naar de benzinepomp? Rijdt uw aangedreven sneeuwruimer over de openbare weg van de ene bevroren plas naar de andere plas of op het natuurijs? Lees dan deze informatie en onderneem zo snel mogelijk actie.

Download
Checklist: eerste vorst tot aan natuurijs

1. Bestuurlijk

2. Financieel

2.1. Buma/Sena

Ben je als vereniging aangesloten bij de KNSB, dan is Buma/Sena voor jullie geregeld. De natuurijsvereniging kan muziek draaien tijdens natuurijsactiviteiten.

3. Praktisch

3.1. Draaiboek 10-daagse verwachting

Waar dient de natuurijsclub rekening mee te houden als het begint te vriezen. In het draaiboek 10-daagse verwachting staan diverse onderwerpen.

Download
Checklist: einde winterseizoen en voorjaar

1. Bestuurlijk

1.1. Evaluatie afgelopen winter

Evalueer het afgelopen winterseizoen met de bestuursleden en eventueel leden. Hoe kijken jullie terug op deze periode? Maar ook wat zijn de verbeterpunten/kansen voor komend winterseizoen

2. Financieel

2.1. Financiele balans opmaken

De penningmeester maakt de financiele balans op van het afgelopen winterseizoen. Deel en bespreek dit in één van de komende bestuursvergaderingen.

2.2. Inkomsten werven

Naast de contributie inning, sponsoren en mogelijk kantine inkomsten zijn er voor verenigingen meerdere mogelijkheden om extra inkomsten te werven. In de bijlage zijn er diverse mogelijkheden uitgelicht.

Download

3. Praktisch

3.1. Vrijwilligers en anderen bedanken

Vooral in een natuurijsperiode wordt er veel gevraagd van de vrijwilligers maar ook met tal van organisaties zijn er contacten geweest. Vrijwilligers doen dat met veel liefde en plezier, als vereniging moeten de vrijwilligers af en toe in het zonnetje worden gezet. Na afloop van de natuurijsperiode/winter is dat een geschikt moment. Op https://knsb.nl/thema/vrijwilligers/ is hier meer informatie over te vinden.

Ook anderen zoals gemeenten, waterschappen, leveranciers en sponsors lopen vaak warm voor jullie natuurijsactiviteiten. De lokale media is langs geweest, dat leverde mogelijk een leuke rapportage op of een prachtige foto in het nieuwsblad. Mogelijk waren er contacten met de gemeentelijke veiligheidscoördinator waardoor de verkeerscirculatie of parkeerplannen ook werkte zoals beoogd. Het past dan ook om deze organisaties of personen te bedanken voor de samenwerking, hulp of aanwezigheid. Doe dit vooral op de manier die bij de organisatie past.

3.2. Draaiboeken bijwerken

De winter is voorbij, dat is het ideale moment om de draaiboeken bij te werken, zodat deze up to date zijn voor de volgende winter. In de bijlage een opzet waar aan gedacht kan worden.

Download

Algemene praktische informatie voor verenigingen

Op knsb.nl is er een overzichtspagina voor natuurijsclubs. Op deze pagina, waar de checklist een onderdeel van is, is alle relevante informatie voor natuurijsverenigingen te vinden. Zo is hier informatie over de verzekeringen, maar ook toertochtreglementen te vinden.

Opleidingen

Wil jij als ijsmeester aan de slag en vind je het leuk om meer te weten te komen over de groei van ijs, wanneer het veilig is om te gaan schaatsen en welke technieken je kunt gebruiken om de ijsbaan ‘schaatsklaar’ te maken? Dan kun je bij de KNSB een opleiding volgen.

De cursus Natuurijsmeester kan op aanvraag en op locatie georganiseerd worden bij 15 personen. Neem contact op opleiding van KNSB Opleidingen via [email protected].

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven
Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?