Gewesten organiseren schaatsavonden voor leden natuurijsverenigingen

Maandag 05 februari 2018
Natuurijs

Om natuurijsverenigingen betrokken te houden en iets terug te doen voor leden, bieden de gewesten Groningen en Drenthe van de KNSB al vele winters tientallen verenigingen aan om (gratis) te komen schaatsen op de kunstijsbaan Kardingen in Groningen. Er wordt altijd massaal gehoor gegeven aan de oproep; ruim 1500 mensen mensen maken jaarlijks gebruik van de uitnodiging.

De laatste jaren zijn er weinig mogelijkheden geweest om op natuurijs te schaatsen. Om ervoor te zorgen dat leden van natuurijsverenigingen toch op het ijs konden staan, organiseerden de gewesten Groningen en Drenthe afgelopen jaren twee avonden waarop leden van bij de KNSB aangesloten verenigingen konden schaatsen. “Onze doelgroep zijn kinderen en hun vaders en moeders. We willen de leden iets teruggeven voor hun contributie en de natuurijsverenigingen betrokken houden bij de gewesten en de KNSB”, legt Henk Hingstman, penningmeester van ijsvereniging Kruumtsedrei uit Westerbork, uit.

40.000 deelnemers

Ruim 25 jaar geleden organiseerde het destijds nog district III (omgeving Assen) al een middag op de ijshockeybaan in Assen waar mensen gratis konden schaatsen. Toen de ijshockeybaan gesloten werd, moest er worden uitgeweken naar een 400 meterbaan. Het Gewest Drenthe, die via een subsidie een gedeelte van het project financierde, wilde het gratis schaatsen graag beschikbaar stellen voor alle districten in de provincie.

“Toen hebben we besloten ’s winters vier avonden te organiseren waar allemaal leden van bij de KNSB aangesloten verenigingen op afkwamen. In twaalf jaar tijd hebben er 40.000 mensen deelgenomen aan die avonden”, aldus Hingstman.

Promotie

Toen in 2016 kunstijsbaan De Bonte Wever in Assen werd gesloten, werd er contact gezocht met het gewest Groningen omdat men het project graag wilde voortzetten. “We hebben in 2017 voor het eerst samen met Groningen op de kunstijsbaan Kardingen georganiseerd en dat was een groot succes. Ruim 1500 mensen hebben destijds gebruikgemaakt van onze uitnodiging en (gratis) geschaatst. De waardering was groot. Die avonden zijn een mooie promotie voor het schaatsen en een goed signaal naar de KNSB en verenigingen.”

De gewesten nemen de gehele organisatie van de avonden op zich, maar ook de natuurijsverenigingen hebben een belangrijke rol. Zij zorgen gedeeltelijk voor de financiering én elke club die zich aanmeldt moet een vrijwilliger voor een van de avonden leveren.

Hingstman: “De formule is eigenlijk heel eenvoudig. Met een klein groepje mensen organiseren we de avonden. Het belangrijkste is misschien wel dat je de clubs enthousiast maakt. Daarvoor moet je ze meerdere keren aanschrijven en zorgen dat je de avonden goed onder de aandacht brengt.”

Stempeltoertocht

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd was er een stempeltoertocht uitgezet. Na afloop was er voor elke deelnemer een medaille. Volgens Hingstman is het plan om deze traditie voort te zetten en zou dat niet zeker niet alleen in Groningen en Drenthe kunnen. “Ik denk dat het zeker ook mogelijk is in andere gewesten. Ze mogen altijd advies inwinnen als ze dat willen.”