Voorzieningen voor topsporters

Wat de KNSB biedt:

Talentprofielen: belofte, nationaal en internationaal talent (NOC*NSF)
De KNSB hanteert samen met NOC*NSF criteria voor het aanmerken van talentvolle sporters. Hiervoor worden zogenaamde talentprofielen gebruikt die door NOC*NSF zijn vastgesteld.

Deze talentprofielen verschillen per discipline, bijvoorbeeld in het aantal sporters dat in aanmerking komt voor een status. Sinds september 2010 is een talentstatus een voorwaarde voor faciliteiten op één van de Topsport Talentscholen in Nederland.

De KNSB heeft niet de mogelijkheid om talent statussen toe te kennen aan rijders voor de discipline Inlineskaten en Marathon. De reden hiervoor is omdat NOC*NSF deze sporten niet erkend als zogenoemde ‘focussport’.

Hoe gaat het toekennen van statussen in zijn werk?
Sporters die voldoen aan de criteria krijgen voor de duur van 1 jaar een desbetreffende status toegekend. Eenmaal per jaar worden deze statussen toegekend. Voor de disciplines shorttrack, langebaan en kunstrijden vernieuwt de KNSB elk jaar uiterlijk 1 juni de talent statussen (belofte, nationaal- en internationaal talent).

Hoe ouder de sporters, hoe strenger de criteria. Statussen kunnen zowel toegekend worden op basis van een prestatienorm of op basis van een programma-eis.

Voor de criteria op basis van een prestatie gelden de resultaten van het voorgaande seizoen. Als programma-eis dient de sporter deel uit te maken van een, door de KNSB, goedgekeurde KNSB Talent Team selectie.

Sporters die een status toegewezen hebben gekregen, komen in aanmerking voor voorzieningen van de zeven Regionale Topsportorganisaties (RTO’s), de voormalige Olympisch netwerken. Bij de RTO’s zijn regionale organisaties aangesloten die talentvolle sporters kunnen ondersteunen in hun sportuitoefening. Je kunt echter ook zelf contact opnemen met een RTO en je status opvragen. Voor een overzicht van alle RTO’s kun je kijken op www.nocnsf.nl.

De KNSB informeert de sporters die een status krijgen in de maand juni.

Talentstatussen seizoen 2024-2025
In onderstaande link staat de procedure voor het verkrijgen van een status voor seizoen 2024-2025 uitgelegd. Sporters die in aanmerking willen komen voor een talentstatus dienen deze vragenlijst in te vullen. Na indienen wordt deze getoetst door de KNSB en krijgt de sporter bericht of de status wordt toegekend.

Download hier de vernieuwde kunstrijden statussen 2024-2025.

Bij het aanvragen moet een jaarplan worden geüpload. Hier vind je een voorbeeld van een jaarplan.

Voor vragen neem contact op met [email protected].

Voor jonge sporters telt één ding, de ontwikkeling naar het hoogste podium. Daarvoor trainen ze iedere dag. Maar niet alle talentvolle sporters of hun ouders/verzorgers kunnen zich deze kosten veroorloven. Hier vind je enkele financieringsmogelijkheden op een rij.

1. Het Yvonne van Gennip Talentfonds

Dit fonds biedt talenten de kans om zonder financiële zorgen hun dromen na te jagen. Ben jij een talent en wil je financiële aanvraag doen bij het fonds? Dit kan op verschillende manieren: zelf aanvragen, via de bond of via een crowdfundingcampagne.

a. Zelf aanvragen

Jaarlijks je als vanaf 1 januari een aanvraag doen bij het Yvonne van Gennip Talentfonds, zolang er voldoende gelden zijn en onder deze voorwaarden:

 • Je bent een talent (t/m 24 jaar) met een Belofte-, NT- of IT-status of je bent gekwalificeerd voor een EK of WK of je hebt niet langer dan twee jaar geleden hieraan deelgenomen (statustalenten krijgen voorrang).
 • Je maakt aannemelijk dat je niet voldoende financiële middelen hebt voor een goede ontwikkeling van je talent.
 • Je hebt een donatiedoel op Talentboek op het moment dat het geld wordt uitgekeerd.
 • Je doet een concrete aanvraag, inclusief begroting.
 • Je aanvraag wordt ondersteund door een schriftelijke verklaring van de coach van de bond, het trainingscentrum of de vereniging waar je bent aangesloten.
 • We hanteren de vuistregel ‘op is op’. Als er te veel aanvragen zijn, krijgen statustalenten voorrang.

Je kunt je aanvraag hier indienen. Aanvragen zijn mogelijk zolang er budget beschikbaar is.

b. Aanvragen via de KNSB

Via de KNSB kun je als talentvolle sporter ook een aanvraag indienen, onder deze voorwaarden:

 • Je bent een sporttalent en niet ouder dan 21 jaar.
 • Je komt uit een gezin met een financieel lastige thuissituatie.
 • Je hebt een NOC*NSF Belofte-, NT- of IT- status.

Voor een sporter, die deel uitmaakt van Talent Team NL is een bedrag van maximaal € 5.000,- per jaar beschikbaar. Voor een sporter die hier geen deel van uitmaakt is € 3.000,- per jaar beschikbaar. Jaarlijks start per 1 september een nieuw tijdvak voor de periode tot en met 31 augustus. Het aanvraagproces loopt via de bond. Voor contact & meer informatie kun je contact opnemen met Corien Mostert ([email protected]).

c. Crowdfunding

Talentboek is hét podium waar sport- en cultuurtalenten een gratis crowdfundingcampagne kunnen starten. Van de donaties gaat 100% naar het talent! De voorwaarden:

 • Je hebt een status bii NOC*NSF of een ‘selectiestatus’.
 • Je bent niet ouder dan 24 jaar.
 • Je neemt deel (of hebt deelgenomen) aan NK’s, EK’s en/of WK’s.

2. Berg Talent

Berg Talent helpt jongeren van 11 tot en met 18 jaar die op sportief vlak heel goed zijn (belofte-, NT- of IT-status van NOC*NSF), maar niet voldoende financiële middelen hebben om de absolute top te halen. Dit particuliere fonds van de familie Van den Berg heeft een ANBI status. De familie doen er alles aan om Nederlands talent niet onnodig verloren te laten gaan en maakt dan ook graag kennis met jou. Berg Talent ondersteunt ook de minder valide sporters.

Wil jij weten of je in aanmerking komt voor ondersteuning door Berg Talent, kijk dan op  www.bergtalent.org. Uiteraard kun je ook je coach, de disciplinemanager of de KNSB ([email protected]) vragen om je te helpen met de aanvraag.

3. Financiële voorziening vanuit NOC*NSF (A-, HP of Selectiestatus)

Voor sporters met een topsportstatus (A-, HP of Selectiestatus) zijn er onder voorwaarden verschillende financiële en/of materiële voorzieningen beschikbaar vanuit NOC*NSF. Denk maar aan het Stipendium, een kostenvergoeding, vervoer en voedingssupplementen. Kijk op Talentvoorziening NOC*NSF of er voor jou een geschikte voorziening is.

Meer info

Wil je meer weten over de financiële voorzieningen voor talentvolle sporters? Neem dan contact op met Corien Mostert van de KNSB.

Wil je na(ast) je carrière als topschaatser aan de slag met je maatschappelijke loopbaan? En kun je daarbij een sparringpartner gebruiken? Vanuit de KNSB kan Annette Smit je hier mogelijk bij ondersteunen. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Van topsport naar maatschappelijke carrière

Wil je deze overstap maken dan kun je met Annette in een intakegesprek bespreken waar jij precies behoefte aan hebt. Zoals 1-op-1 loopbaanbegeleiding, arbeidsmarktoriëntatie of een groepscoachingtraject samen met andere (ex)topsporters.

2. Combineren van schaatsen met studie of werk

Deze combinatie is een serieuze uitdaging. Annette begeleidt schaatsers bij onder andere het maken van planningen, afspraken met je opleidingsinstituut en de keuze van een studie of baan.

Annette Smit

In haar jeugd schaatste Annette in de Zuid-Hollandse selectie langebaan en in de kernploeg shorttrack. Na haar HEAO-opleiding heeft ze 25 jaar bij Randstad gewerkt in voornamelijk commercieel leidinggevende rollen. Sinds 2013 begeleidt ze topsporters bij de combinatie topsport en onderwijs en bij een maatschappelijke carrière. Sinds 2020 verleent ze deze diensten voor de KNSB. Sinds 2022 is ze projectleider TeamNL Experts bij NOC*NSF.

Contact

Ben je geïnteresseerd in wat Annette Smit voor jou als schaatser kan betekenen? Download hier de flyer voor meer informatie of neem contact op met Annette.

[email protected]
+31 6 22214317