Talentontwikkeling

Hoe herken en ontwikkel je talent

Doelstellingen

De KNSB Talentdagen worden georganiseerd met verschillende doelstellingen. Enerzijds voor het periodiek monitoren van onze talentvolle jonge sporters en dit gebruiken voor trainingssturing (talentbevestiging en -ontwikkeling)​ en het creëren van een talentprofiel dat wordt ingezet voor de scoutingsprocessen. Daarnaast hebben de talentdagen als doel om door het regelmatig testen van prestatiebepalende factoren een database op te bouwen waaruit talentprofielen ontstaan ter identificatie van een talentvolle schaatser of inlineskater.

Welke testen vinden er plaats?

Wingate

De Wingate houdt in dat je na een warming-up gedurende 30 seconden zo hard mogelijk fietst (een zo hoog als mogelijk vermogen levert). Aan de hand van deze test kan een uitspraak gedaan worden over het anaerobe vermogen (sprintvermogen).

Antropometrie

Bij Antropometrie worden je lichaamsmaten gemeten, zoals: totale lengte, gewicht en bovenbeen- en onderbeenlengte.

Star Excursion Balance Test

Deze test meet de dynamische balans en enkelstabiliteit. Met één been (standbeen) sta je in het midden van een ster met acht richtingen, onder hoeken van 45 graden. Met het andere been wordt geprobeerd in alle richtingen zo ver mogelijk te reiken. De test wordt met beide benen uitgevoerd.

Sprongtesten

Bij deze testen wordt bekeken hoe hoog je springt. Zowel met 2 benen als met 1 been. Dit zegt iets over de sprintcapaciteit.

Mentale vragenlijst

De vragenlijst bevat verschillende meerkeuzevragen. Dit zijn vragen van gestandaardiseerde vragenlijsten over onder andere: zelfregulatie, ego-oriëntatie en resilience (weerbaarheid).

Wanneer vinden de talentdagen plaats?

De KNSB Talentdagen worden twee keer per jaar gehouden (medio april/mei en september) op centrale locaties in de regio.

Wie worden er getest?

Sporters van de baanselecties/opleidingsteams langebaan en shorttrack (A & B-junioren) op voordracht van de KNSB Talent Team coaches. Aanvullingen hierop in overleg met de coaches en na goedkeuring van de Hoofdcoach Talentontwikkeling.

Sporters die op basis van bovenstaande criteria worden uitgenodigd krijgen enkele weken voorafgaand aan de Talentdag een digitale uitnodiging.

Waar worden de testresultaten verwerkt?

De testresultaten worden verwerkt in Teamworks AMS, een online monitoringsysteem waarin gegevens van, voor en door sporters worden opgeslagen en verwerkt.

Verspreid over het land zijn drie KNSB Talent Teams voor shorttrack. Zo kunnen talentvolle rijders zich in hun eigen regio, onder deskundige begeleiding, optimaal ontwikkelen om zo later soepel door te stromen naar de top. Elk KNSB Talent Team valt onder een autonoom bestuur in haar regio welke via een samenwerkingsovereenkomst met de KNSB uitvoering geeft aan het programma in de regio.

Opleidingsgebieden KNSB Talent Team Shorttrack

Op schaatsen.nl vind je een overzicht van de KNSB Talent Teams en hun rijders.

Doel

Het doel van een KNSB Talent Team is het opleiden van talenten. Atleten die trainen bij een KNSB Talent Team worden ‘kansrijk’ geacht om in de toekomst in aanmerking te komen voor podiumplaatsen bij mondiale toernooien voor senioren. Via een KNSB Talent Team kan een talent zich verder ontwikkelen richting de (inter)nationale seniorentop.

Opleidingsgebied

Ieder KNSB Talent Team heeft een eigen ‘opleidingsgebied’, zodat reistijden zoveel mogelijk beperkt kunnen worden en ieder KNSB Talent Team de focus legt op het ontwikkelen van talent in de eigen regio. Per discipline zijn aparte gebieden vastgesteld. De lijst van alle KNSB Talenteams per opleidingsgebied vind je in het uitklapmenu KNSB Talent Teams | Algemeen hierboven.

Talentidentificatie

Zowel de KNSB als de Talentcoaches observeren en analyseren gedurende een seizoen verschillende sporters. Op grond van deze observaties en aan de hand van talentprofielen wordt bepaald of een sporter talent heeft en mogelijk geselecteerd kan worden voor een KNSB Talent Team.

Bij het identificeren van talenten wordt naar meerdere kenmerken van een sporter gekeken en worden meerdere factoren meegewogen:

  • Prestatieniveau
  • Progressiecurve prestaties
  • Technische vaardigheden
  • Fysieke mogelijkheden
  • Prestatiegedrag (mentaal)
  • Kalenderleeftijd (feitelijke leeftijd volgens officiële kalender)
  • Biologische leeftijd (o.b.v. fysieke ontwikkeling sporter, vroeg of later rijp)
  • Trainingsleeftijd (aantal trainingsuren en -jaren en de intensiteit hiervan)
  • Relatieve leeftijd (afhankelijk van de peildatum is de sporter jong of ‘oud’ binnen betreffende categorie)
  • Bijdrage aan de totale KNSB TT-selectie om een optimale lerende omgeving te creëren

Selectieproces

De KNSB zal voor de start van een nieuw seizoen, samen met de KNSB Talent Team-coaches, talenten selecteren via een zogenaamd scoutingsgesprek. In samenspraak met de KNSB kan indien hier aanleiding voor is in een later stadium van het seizoen besloten worden nieuwe talenten te selecteren.

Zodra de selecties per KNSB Talent Team zijn bepaald zal het betreffende KNSB Talent Team de geselecteerde talenten schriftelijk uitnodigen. Vervolgens zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor de uitgenodigde talenten en hun ouders of verzorgers, door het KNSB Talent Team , zodat zij goed geïnformeerd zijn over deze volgende stap in de ontwikkeling.

Transities

Indien zich een bijzondere situatie voordoet en een geselecteerd talent zich wil aansluiten bij een ander KNSB Talent Team dan waar hij of zij voor geselecteerd is dan geldt het transitieproces. Lees hier meer over dit proces.

Uitstroom

Mocht de Talentcoach in samenspraak met de KNSB van mening zijn dat een sporter niet meer voldoet aan de minimale selectievoorwaarden dan zal een sporter niet meer geselecteerd worden voor een KNSB Talent Team-selectie. De sporter wordt hier over geïnformeerd door de Talentcoach.

Contact

Voor de disciplines Langebaan en Shorttrack is Jetske Wiersma contactpersoon
[email protected]

Marcel Scheperkamp – Disciplinemanager Inlineskaten
[email protected]

Niki Wories – Disciplinemanager Kunstschaatsen
[email protected]

Een van de belangrijkste pijlers voor talentontwikkeling is de talentcoach. Goed opgeleide trainers zijn in staat het verschil te maken in de ontwikkeling van sporttalenten. De talentcoaches zijn fulltime betrokken bij de programma’s en kunnen zich volledig focussen op de begeleiding van de talenten.

Het is van belang dat de trainers op het juiste moment in de juiste behoefte kunnen voorzien. Goede trainers weten dit precies en kunnen zich hierin aanpassen aan de doelgroep en aansluiten bij het MJOP (Meerjarenopleidingsplan). Dus of het nu om plezier, leren of het maken van een meerjarenplanning gaat, de trainers zijn misschien wel de belangrijkste sleutel in de ontwikkeling van onze talenten.

Bekijk hier de KNSB visie en multidisciplinair coachen.

KNSB Talent Teams Shorttrack
WADRO KNSB Talent Team Noord: Koen Hakkenberg
KNSB Talent Team Midden-Oost: Koen Hakkenberg
KNSB Talent Team Zuidwest: Benny Bruggemans

Ben je benieuwd welke rijders in welk team rijden? Bezoek dan deze pagina eens.

Expertbegeleiding

Talenten en topsporters worden begeleid door TeamNL-experts op het gebied van krachttraining, prestatiegedrag, medisch en paramedisch en voeding.

Krachttrainer

Er worden steeds meer eisen gesteld aan de fysieke kwaliteiten van de sporters. De Krachttrainer van TeamNL zorgt voor een optimale ontwikkeling en begeleiding van talenten op het gebied van kracht, power, snelheid, beweeglijkheid, stabiliteit en conditie. Ook blessurepreventie is een thema waar veel tijd en aandacht aan besteed wordt door speciale oefenstof te ontwikkelen waarmee we de belastbaarheid van de sporters steeds vergroten.

Fysieke trainers begeleiden het programma gemiddeld twee keer per week en zijn daarmee volledig geïntegreerd in het begeleidingsteam van de sporter.

Topsporters hebben twee of drie keer per week fysieke training. Krachttraining, core stability training, conditietraining. Om sterker te worden, sneller te sprinten en hoger te springen. Daarnaast helpt fysieke training om blessures voorkomen. Iedere sport vraagt een andere fysieke training. Ook rekening houden met leeftijd en ervaring is belangrijk. Jonge talenten moeten eerst de basisoefeningen goed leren uitvoeren. Het verkeerd uitvoeren van een oefening kan leiden tot blessures.

Al onze programma’s hebben een vaste Strength & Conditioning (S&C) expert. Hij of zij schrijft individuele krachtschema’s en verzorgt de fysieke training. Het eerste consult bij een van onze drie S&C-experts bestaat uit een intake door het invullen van een vragenlijst en een fysieke screening door standaard fysieke testen, eventueel aangevuld met extra testen die passen bij jouw specifieke sport. Onze S&C-experts worden inhoudelijk aangestuurd door de prestatiemanager Strength & Conditioning van NOC*NSF voor het waarborgen van de kwaliteit.


Prestatiegedrag

Prestatiegedrag is het gedrag van de sporter dat leidt tot een optimale ontwikkeling en maximale prestaties. Het zorgt ervoor dat de sporter in staat is optimaal om te gaan met de uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd in zijn ontwikkeling.

De begeleiding die aangeboden wordt aan de sporters is niet alleen in functie van het prestatieniveau, maar is ook gericht op het mentale welzijn. Hiervoor zijn er niet alleen sportpsychologen aangesloten bij ons team, maar ook gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en topsportleefstijl-coaches.


Medisch & Paramedisch

Topsport en talentontwikkeling stelt specifieke eisen aan de (para)medische en specialistische begeleiding. Hulp bij een blessure kan iedere (toekomstige) topsporter gebruiken, maar nog veel belangrijker is om die blessure te voorkomen en dat maakt dat specialistische begeleiding noodzakelijk is. Daarom werken we met een vaste fysiotherapeut die de sporters begeleidt. 


Voeding

De juiste voeding op het juiste moment. Dat is voor een topsporter belangrijk. Maar wat is juiste voeding? Wat heeft je lichaam nodig en op welk moment van de dag?

Sport en voeding gaan hand in hand. Door je basissportvoeding en je voedingsinname rondom trainingen en wedstrijden te optimaliseren, zorg je voor voldoende energie en herstel. Aan de hand van je sportdoelstelling kunnen onze voedingsexperts een individueel en op maat gemaakt sportvoedingsadvies opstellen.

Tijdens het eerste consult worden jouw vragen, doelstellingen, trainingen en voedingsinname besproken. Aan de hand hiervan stelt de voedingsexpert samen met jou een sportvoedingsadvies op. Je krijgt niet alleen te horen wanneer je wat kunt eten, maar vooral ook waarom dit belangrijk is.

Official Apparel Supplier | Fila

FILA is sinds 2014 de kledingsponsor van de KNSB. De nationale schaatsteams langebaan, shorttrack, kunstrijden en inlineskaten en de KNSB Talent Teams dragen wedstrijdpakken, trainings-, presentatie- en onderkleding van FILA. Het merk komt oorspronkelijk uit Italië en is sinds 2007 in Zuid-Koreaanse handen. FILA is een toonaangevend authentiek sportmerk dat geïnspireerd wordt door de stijl, elegantie en passie van haar Italiaanse erfgoed. Het verwierf internationale faam door de sponsoring van internationale tennisiconen. Het Nederlandse bedrijf Sportconfex verzorgt in licentie de volledige productie van de FILA-kleding voor de KNSB. Sinds 2020 is FILA ook kledingpartner van TeamNL.

Meer informatie FILA

Partner | PowerBar

De samenwerking met PowerBar als official supplier van de KNSB dateert van 2012. Het van oorsprong Amerikaanse merk voorziet de rijders van de Nationale Trainingsselectie Shorttrack en de KNSB Talent Teams van de benodigde energie. PowerBar biedt de best mogelijke sportvoeding voor topprestaties. Al vele tientallen jaren werkt PowerBar op basis van kennis uit de wetenschap en samen met (top)sporters aan de ontwikkeling van doelgerichte sportvoeding. PowerBar biedt een breed scala van producten die je kunt gebruiken voor, tijdens en na het sporten. Voor ieder type sporter en ieder sportmoment heeft PowrBar een geschikt product.

Meer informatie PowerBar.

Supplier | Viking

Sinds 2022 is Viking Official Supplier van de KNSB. Het oer-Hollandse familiebedrijf opgericht in 1948 voorziet alle KNSB Talent Team rijders van gunstige voorwaarden voor de aanschaf van schaatsen. Daarnaast stelt Viking helmen ter beschikking aan TeamNL Langebaan voor de Team Pursuit en Mass Start onderdelen. De continue innovaties van de Viking-materialen moeten bijdragen aan de beste prestaties tijdens de Olympische Spelen van 2026.

Meer informatie viking.nl

Sportieve route talent

KNSB Talent Teams - Infographic - Sportief (16x9)

Bestuurlijke route

KNSB Talent Teams - Infographic - Bestuurlijk 16x9