Top- en beloftendivisie

Hieronder vind je informatie over de promotie/degradatie, selectieprocedures, inschrijvingen CSOM en startlijsten voor marathonwedstrijden.

Top- en beloftendivisie

Teams en sporters die op landelijk niveau willen deelnemen aan marathonschaatsen kunnen zich daarvoor melden bij de KNSB en een licentie afnemen ( ≠ wedstrijdlicentie). Om te kunnen deelnemen zijn er regels opgesteld die in een overeenkomst zijn vastgelegd, de Collectieve Samenwerking Overeenkomst Marathon (CSOM).

De CSOM regelt de verhouding tussen de KNSB en de marathontopteams (topdivisie) en marathontalententeams (beloftendivisie). Een ploeg of individuele sporter (enkel beloftendivisie) ondertekent jaarlijks een CSOM en ontvangen een licentie.

De CSOM's voor het seizoen 2024-2025 zullen vanaf half juli hier te downloaden zijn.

In de downloads zijn de volledige selectieprocedures te vinden van: NK Jeugdmarathon, NK neo-senioren, (O)NK Masters, Startrecht bij (inter)nationale marathons en Selectie bij (inter)nationale doorstroomwedstrijden.

Verkrijgen startrecht bij (inter)nationale marathons
Deze selectieprocedure geeft weer hoe deelnemers startgerechtigd zijn bij de beloftendivisie of de topdivisie. Dit heeft betrekking op hoe deelnemers, promoveren vanuit een onderliggende divisie of een andere discipline, dispensatie verkrijgen voor behoud startrecht in eenzelfde divisie, degraderen vanuit een bovenliggende divisie en zich moeten inschrijven.

Doorstroomwedstrijden
Deze selectieprocedure geeft weer hoe deelnemers zich kunnen selecteren voor de doorstroomwedstrijden bij de (inter)nationale marathons in het desbetreffende seizoen. Waarbij geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om van start te gaan bij een hoger liggende divisie, zijnde vanuit de regionale competitie bij de beloftendivisie en vanuit de beloftendivisie bij de topdivisie. De mogelijkheid om door te stromen is vooral gericht op talentvolle jongere marathonschaatsen teneinde ervaring op te laten doen, te ervaren of de hogere divisie een doelstelling is voor in de toekomst en zich te presenteren aan ploegen in de hogere divisie.

NK neo-senioren
Deze selectieprocedure geeft weer hoe deelnemers zich kunnen selecteren voor het NK neo-senioren in het desbetreffende seizoen. Waarbij per categorie deelnemers vanuit de regionale competitie worden uitgenodigd om van start te gaan.

NK Jeugd Marathon/landelijke finales pupillen
Deze selectieprocedure geeft weer hoe deelnemers zich kunnen selecteren voor het NK Jeugdmarathon (junioren) en de landelijke finalewedstrijd marathon (pupillen), in het desbetreffende seizoen. Waarbij per categorie 52 deelnemers zich kunnen selecteren vanuit de jeugdmarathons op hun ijsbaan en/of de ijsbaan in hun regio.

(O)NK-masters / ONK C-rijders (volgt z.s.m.)
Deze selectieprocedure geeft weer hoe deelnemers zich kunnen selecteren voor het NK zowel op kunstijs als op natuurijs, evenals het ONK op de Weissensee voor Masters in het desbetreffende seizoen. Bij het ONK op de Weissensee geeft de procedure ook weer het verkrijgen van startrecht voor C-rijders.

Downloads

De landelijke marathoncompetitie is opgedeeld in twee divisies, te weten de topdivisie en beloftendivisie voor zowel de vrouwen als de mannen. Het proces van promoveren, degraderen en de startgerechtigheid van deze (inter)nationale marathonwedstrijden is beschreven in dit document.

In het document wordt beschreven hoe deelnemers van de competitie in het volgende seizoen:

  • promoveren vanuit een onderliggende divisie of andere discipline (zij-instroom)
  • dispensatie verkrijgen in eenzelfde divisie
  • degraderen vanuit een bovenliggende divisie
  • een startnummer verkrijgen en zich moeten inschrijven

Daarnaast worden de processtappen toegelicht die genomen dienen te worden om te kunnen startten in één van de competities.

In de verschillende geledingen van het marathonschaatsen zijn platforms acties welke op komen voor de belangen van deelnemers/ploegen in hun eigen divisie of gezamenlijk voor het marathonschaatsen breed. Er is regelmatig overleg tussen KNSB en de platforms. Platforms geven, gevraagd en ongevraagd, advies over diverse onderwerpen zoals beleidsplannen, reglementen, wedstrijdkalenders en promotie/degradatiebeleid en hebben zo invloed over het te voeren beleid. In een specifieke procedure wordt weergegeven hoe de medezeggenschap georganiseerd is voor het desbetreffende seizoen.

In de landelijke divisies zijn er momenteel vier platforms actief en onderstaande personen nemen daar zitting in (seizoen 2023-2024). Voor vragen en suggesties zijn ze allen te benaderen.

Topdivisie mannen rijdersraad -> Kevin Hoekstra, Casper Helling, Jordy Harink, Mats Stoltenborg 
Topdivisie mannen ploegenvertegenwoordiging
-> Ron Neymann, Christoffel Hendriks, Ingmar Berga, Leonie Lubbinge
Vrouwenplatform Topdivisie en Beloftendivisie -> Alida Pasveer, Danielle Bekkering, Emma Egberts, Hilde Marije Dijkstra, Remco de Mik, Eelco Kooistra
Platform Beloftendivisie mannen -> Henk Hagedoorn, Kurt Wubben, Jan Willem Broos, Jelmer Looijestein, vacature
Masterskating -> Jan Zwanenburg, Albert Bakker
Atletenvereniging -> Douwe de Vries, Erik Jan Kooiman, Gijs Esders