Herkennen en ontwikkelen talent

Omdat we het beste schaats- en inlineskateland van de wereld willen zijn, maakt de KNSB werk van talentontwikkeling. Om onze kampioenen van morgen optimaal te begeleiden, zijn verspreid over het land vier KNSB Talent Teams. In een professionele omgeving, dicht bij huis, en met professionele begeleiding kunnen zij topsport en onderwijs optimaal combineren.

Regionale trainingsactiviteiten

Algemeen

Onze droom gaat over de toekomst en wat willen we bereiken met onze inline sport. In 2026 willen we aansluiting creëren met de top 8 van de inline landen. Om deze ambitie te realiseren is samenwerking tussen de verschillende geledingen op regionaal en landelijk niveau essentieel.

Programma’s

Uitgangspunt: De sporter staat centraal.

We hebben vanaf nu aan de bovenkant een bondscoach gestuurd programma en faciliteren het S en S-1 programma (in stagevorm) conform het meerjaren opleidingsplan (MJOP).

De KNSB streeft ernaar om vanaf 2024 samen te werken met 5 tot 6 regio’s op basis van nader te bepalen voorwaarden. En er vertrouwen is in het vergaren van middelen voor talentontwikkeling in de toekomst.

Regionale invulling

Locaties waar de beste talenten uit de regio een consistent en hoogwaardig opleidingstraject wordt geboden. Hier wordt met regelmaat getraind en er vindt samenwerking m.b.t. de junioren plaatst tussen de trainer/coach vanuit de regio en de bondscoach van de nationale trainingsgroep inlineskaten (NTISK) . Het uiteindelijke doel is dat talenten soepel door kunnen stromen naar dit niveau.

Pyramide

In de basis vinden zich de verenigingen. Hierboven vindt de regionale talentherkenning plaats met in de top van de pyramide het Nationaal Team Inlineskaten (NTISK).

Wat zijn de basisvereiste voor een samenwerking in de regio?

  • Faciliteiten: Trainingsaccommodatie – 200m Piste
  • Programma eisen: Programma conform MJOP
  • Trainer: Minimaal ST3 niveau, Programma conform MJOP, VOG en VOT verklaring. De trainer moet er voor open staan om samen te werken met de Bondscoach. Enerzijds om kennis te delen en anderzijds om overleg te hebben over de programma’s van de talenten in de regio.
  • Rol KNSB: Sporttechnisch overleg, inclusief marco periodiseringsoverleg in samenwerking met de bondscoach.
  • Rol KNSB: Bestuurlijk, faciliteert het programma zoveel mogelijk op de achtergrond , 2x per jaar overleg tussen regionale initiatief en KNSB.
  • Bijdrage KNSB: Begrotingsbijdrage voor alle regio activiteiten samen 10K.

Download hier het manifest van inlineskaten.