Regels sponsorlogo's

Als er sprake is van commerciële waarde voor betrokken partijen (zoals sporters, hoofdsponsors KNSB, sponsors van erkende topteams en KNSB Talent Teams), dan speelt het Reglement Sponsoring en Reclame een rol.

Regels sponsorlogo's

Als licentiehouder moet je een sponsorverklaring indienen bij de KNSB als dit verplicht is vanwege de bepalingen in ‘Logorechten wedstrijdkleding, licentiehouders Langebaan’ en/of bij deelname aan een of meer van deze wedstrijden:

Langebaan en kortebaan

  • Wedstrijden Holland Cup cyclus
  • Nederlandse kampioenschappen senioren
  • Olympisch Kwalificatie Toernooi
  • World Cup Kwalificatie Toernooi

Shorttrack

  • KNSB Cups
  • Nederlandse Kampioenschappen senioren

Voor alle overige wedstrijden geldt dus dat je logo’s ‘vrij’ in kunt vullen. Dus zonder restrictie qua aantal logo’s, positie of look & feel (dit geldt dus ook voor bijvoorbeeld nationale wedstrijdpakken). De regels zijn per categorie en type wedstrijd zo laagdrempelig mogelijk gehouden, zodat jonge en multidisciplinaire sporters met minder kosten en regels te maken hebben.

Hoofdsponsors van de KNSB hebben altijd branche-exclusiviteit. Dit geldt ook voor specifiek daartoe aangewezen andere KNSB-sponsors. Dit betekent dat teams zoals KNSB Talent Teams, gewesten en onafhankelijke schaatsers geen sponsordeals in de branche van deze KNSB (hoofd)sponsors mogen afsluiten. Bij twijfel en/of vragen hierover geldt dat altijd eerst (vooraf) moet worden getoetst en afgestemd met KNSB. Vervolgens stemt KNSB dit met de betreffende KNSB (hoofd)sponsor af.

De sponsorverklaring dien je ter goedkeuring in bij het KNSB-Bondsbureau per e-mail in bij [email protected], met daarbij de ontwerptekening inclusief de sponsorlogo’s.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met [email protected].