Vertrouwens-
contactpersoon

De KNSB heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor meldingen en vragen op het gebied van een veilig schaats- en skateklimaat.
Je kunt de VCP rechtstreeks bereiken via [email protected] of direct met Maaike Pekelharing 06-14794824.

Sporters, hun ouders, coaches, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, kaderleden en overige betrokkenen kunnen te allen tijde contact opnemen bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag of een incident. Denk daarbij aan seksuele intimidatie en seksueel misbruik, discriminatie, intimidatie- en machtsmisbruik, pesten, fysieke en verbale agressie, dopingovertredingen, wedstrijdmanipulatie, matchfixing en fraude.

De melding wordt beoordeeld door de VCP samen met de integriteitsmanager van de KNSB o.a. door te kijken naar aard, omvang, omstandigheden en impact. Op basis hiervan volgt een advies over een passende opvolging. Voorbeelden van opvolging zijn: gesprek aangaan, conflictbemiddeling, onderzoek, opleggen maatregelen, aangifte bij aanklager tucht (Instituut Sport Rechtspraak) of politie. Ook kan het voorkomen dat een melding over grensoverschrijdend gedrag naar het verantwoordelijke bestuur van een vereniging terug wordt verwezen. De VCP coördineert vervolgens de opvolging en zorgt voor monitoring en registratie.

De VCP gaat zorgvuldig om met de melding, maar voert geen vertrouwelijke gesprekken met melders. Door de melder verstrekte informatie kan niet vertrouwelijk worden behandeld, maar moet indien nodig, en voor een deugdelijke opvolging, gedeeld kunnen worden met andere instanties en/of (een minimale groep van) andere functionarissen. Daarbij zal zoveel mogelijk de wens van de melder in de opvolging centraal staan.

De KNSB ondersteunt verenigingen ook bij het maken van beleid op het gebied van een veilig schaats- en skateklimaat. Daarvoor kan je contact opnemen met de verenigingsadviseurs.

Meld je liever niet bij de KNSB? Dan kan je ook terecht voor advies en meldingen bij het Centrum Veilige Sport Nederland.

Maaike Pekelharing

06-14794824