Verenigingsmonitor afgesloten

Woensdag 30 juni 2021

In april heeft de KNSB bij ongeveer 250 schaats- en skateverenigingen de verenigingsmonitor uitgezet. Deze vragenlijst brengt in kaart hoe de verenigingen er voor staan op onderwerpen zoals bijvoorbeeld ledengroei, vrijwilligers, beleid en financiën.

Een fantastisch aantal van ruim 110 verenigingen heeft de vragenlijst ingevuld. Het grote aantal respondenten helpt de verenigingen en de KNSB om gezamenlijk scherper in beeld te krijgen waar de behoeften en hulpvragen van de verenigingen liggen.

De verenigingen die hebben meegedaan krijgen in september een rapportage met de resultaten en een dashboard waarmee ze hun vereniging kunnen vergelijken met andere verenigingen van de KNSB en ook van andere sportbonden. Ook worden de respondenten uitgenodigd om de resultaten of eventuele vragen die daaruit voor vloeien te bespreken met de accountmanagers van de KNSB.

Het voornemen van de KNSB is om de verenigingsmonitor jaarlijks te herhalen zodat trends en ontwikkelingen in de tijd goed te volgen zijn.

Meer informatie over de verenigingsmonitor is te vinden op de speciale pagina op KNSB.nl