Trainersopleidingen (deels) vergoed vanuit Sportakkoord

Donderdag 03 december 2020
In 2018 is door het ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF een Nationaal Sportakkoord gesloten. Het Sportakkoord, en de daarna gevormde lokale Sportakkoorden, bieden veel kansen voor de schaatssport. Zo wordt onder meer een aantal trainersopleidingen (deels) vergoed.
Met het Nationaal Sportakkoord is er geld vrijgekomen voor de sport. Dit biedt veel mogelijkheden voor schaatsverenigingen voor het opleiden van kader. Onder meer de opleidingen Schaatstrainer niveau 1 en Schaatsleider niveau 2 van de KNSB kunnen deels of volledig worden vergoed vanuit het lokale sportakkoord. Deze twee opleidingen zijn nu ook volledig online te volgen. Wanneer er binnen de vereniging interesse is om een van de opleidingen te volgen, kan de KNSB helpen de club in contact te brengen met de adviseur lokale sport om te kijken wat de mogelijkheden binnen jullie gemeente zijn voor het vergoeden van een van de opleidingen. Kijk voor meer informatie over het Sportakkoord op onze speciale pagina over het Sportakkoord.