Tips en trucs voor het doen van onderzoek naar subsidies

Donderdag 03 maart 2022
Veel sportclubs zien de waarde van nieuwe initiatieven om sport en bewegen te stimuleren en willen, zeker als er financiële steun mogelijk is, daarvoor graag in actie komen. Een veelgehoorde vraag is dan echter: waar vind ik of ik aanspraak kan maken op subsidie? In dit artikel geven we enkele handvatten voor het doen van onderzoek.

De hoeveelheid en verscheidenheid aan subsidies is groot en dat maakt de weg naar de voor jou geschikte subsidie niet altijd makkelijk. Door de juiste bronnen te raadplegen, kom je echter een heel eind. Dat vraagt wat tijd en aandacht, maar hoeft niet heel ingewikkeld te zijn.

Om te beginnen is het verstandig de website van jouw provincie of gemeente te raadplegen. Het lijkt een open deur, maar de meeste subsidies zijn online te vinden. Op de websites van de provincies GelderlandNoord-Brabant en Limburg kun je overzichtelijk zoeken naar beschikbare subsidies. En voor gemeenten geldt hetzelfde. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van de gemeente Haarlemmermeer of Ronde Venen. Vermoedelijk is op de website van jouw gemeente op dezelfde wijze na te gaan welke subsidies beschikbaar zijn.

Zo is er in Haarlem een subsidie voor breedtesport beschikbaar. De gemeente wil sportaanbieders stimuleren een bredere maatschappelijke rol op te pakken en nieuwe activiteiten te starten die het sportklimaat versterken. Daarom stelt het college jaarlijks €50.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal €5.000 per aanvraag. Het gaat om sport- of beweegactiviteiten die het bestaande aanbod aanvullen of die vrijwillige inzet stimuleren. Ook ledenwerfactiviteiten komen in aanmerking of activiteiten die ervoor zorgen dat een vereniging voldoende trainers, scheidsrechters en bestuurders heeft.

In onder meer Tilburg en Enschede zijn er jeugdsportsubsidies beschikbaar voor sportverenigingen sporten en bewegen onder jeugdigen bevorderen.

Subsidiedatabase

Heel bruikbaar (en misschien wel onmisbaar) is verder de Database Sportsubsidie, beschikbaar gesteld door het Kenniscentrum Sport en te gebruiken na aanvraag van een login. Het grote voordeel van de database is dat het alleen subsidies en fondsen betreft binnen het domein sport, waardoor de relevantie van het gehele subsidie-aanbod een stuk groter is dan bij een willekeurige provincie of gemeente. Let wel op, de database bevat net zo goed opties die voornamelijk bruikbaar zijn voor gemeenten en minder voor sportclubs.

Trainersopleiding dankzij subsidie

Een vereniging die al slim gebruik heeft gemaakt van een subsidie is de IJs- en Inlineskateclub Purmerend. Dankzij een bijdrage van de gemeente konden zij zonder hoge kosten een opleiding voor haar trainers organiseren. IJs- en Inlineskateclub Purmerend kon de aanvraag voor de subsidie eenvoudig online indienen.

Corona

Vanwege de coronamaatregelen zijn er ook diverse financiële regelingen ter ondersteuning van de amateursport bekendgemaakt. Sommige van deze regelingen zijn meer algemene regelingen waar ook amateurverenigingen gebruik van kunnen maken. Bekijk deze website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de regelingen.

Moeite waard

Er zijn veel subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen. Heb je toch het gevoel dat je in jouw gemeente niet alle informatie hebt gevonden die je zoekt? Neem dan contact op met de gemeente en leg je situatie voor. Voor alle mogelijke subsidies geldt: wil je weten wat er beschikbaar is en hoe je er aanspraak op kunt maken, dan moet je enig onderzoek doen. Dat kost tijd, maar is de moeite vaak meer dan waard!