Statement KNSB inzake het coronavirus (update) 

Donderdag 12 maart 2020
De KNSB houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus (Covid-19) nauwlettend in de gaten. Wij volgen de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en sportkoepel NOC*NSF en namen vandaag (12 maart) ook kennis van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er nog steeds op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Het schudden van handen laten we voorlopig achterwege. Onze medewerkers hebben we gevraagd zo veel mogelijk thuis te werken. Bij koorts of verschijnselen van verkoudheid (niezen, kuchen, keelpijn) mogen ze niet naar het bondsbureau of Thialf komen. Vanmiddag heeft de regering nieuwe maatregelen genomen. In het kort komen die erop neer dat wat begin van de week het advies voor Noord-Brabant was, nu voor heel Nederland geldt. Vandaar dat sportkoepel NOC*NSF opnieuw, en nu voor heel Nederland, met klem adviseert alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en trainingswedstrijden af te gelasten. De KNSB neemt dit advies over. Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en daarom roept de KNSB u ook op om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroepen af te gelasten. Met de CTO’s is de afspraak gemaakt dat zij voor de topsportselecties afgeschermde trainingsfaciliteiten realiseren. Tot slot wil ik benadrukken dat deze ontwikkeling velen raakt in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. Ook is het goed dat we beseffen dat het zware tijden zijn voor vele dienstverleners in Nederland met wie de sport vaak en intensief samenwerkt. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Wij zijn ervan overtuigd dat adviezen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet erop gericht zijn om de gevolgen van deze virusuitbraak zo veel als mogelijk is in te perken. De KNSB en NOC*NSF ondersteunen deze doelstelling van harte. Voor de volledigheid: alle informatie vanuit NOC*NSF aangaande dit onderwerp is te vinden op deze website. Wij raden iedereen bovendien aan bij toekomstige ontwikkelingen de instructies van RIVM en de overheid nadrukkelijk te volgen. Herman de Haan, Directeur-bestuurder KNSB