Onderzoek Mulier Instituut: Schaatsen en inlineskaten in Nederland

Donderdag 28 januari 2021
Om een goed inzicht te krijgen in de motieven van schaatsers en inlineskaters om hun sport te beoefenen en te volgen, hebben we door het Mulier Instituut een uitgebreid onderzoek laten verrichten.
Naast feiten en cijfers uit het Nationaal Sportonderzoek 2010-2019 heeft het een enquête gehouden onder ruim 6.000 beoefenaars en volgers van het schaatsen en inlineskaten. Ook heeft het Mulier Instituut een onderzoek gedaan onder schaats- en inlineskateverenigingen. Hier hebben 209 verenigingen aan meegedaan (= 30% van het totale aantal in Nederland). Het onderzoek onder schaatsers- en inlineskaters heeft plaatsgevonden voor de corona-uitbraak, het onderzoek onder de vereniging in maart en april 2020. • Infographic versie van het onderzoekSamenvatting van het onderzoek onder schaatsers, inlineskaters en volgersSamenvatting van het onderzoek onder verenigingenVolledig rapport van het onderzoek onder schaatsers, inlineskaters en volgers