Ledenraad KNSB stelt jaarrekening '21-22 vast en staat stil bij veilig sportklimaat

Vrijdag 16 december 2022

De Ledenraad van de KNSB heeft op 15 december de jaarrekening van het seizoen 2021- 2022 vastgesteld. Aan het eind van weer een spannend boekjaar, waarin de coronapandemie nog grote invloed had op de schaats- en skatesport, hield de KNSB het verlies beperkt tot ruim 400.000 euro. 

In de begroting was met een groter tekort rekening gehouden: ruim 8 ton. Het beperkte verlies kan worden opgevangen vanuit de eigen weerstandskas, die zo’n 2,5 miljoen euro groot is. De Ledenraad toonde zich tevreden met het gevoerde beleid. De raad ging ook akkoord met het bestuursverslag over 2021-2022. 

Directeur-bestuurder Herman de Haan stond in deze 45ste vergadering van de KNSB Ledenraad uitgebreid stil bij een actueel thema: Hoe bevorder je als sportbond een veilig schaats- en skateklimaat en hoe voorkom je grensoverschrijdend gedrag in en om het schaatsen en skaten? De KNSB zoekt hierbij nadrukkelijk het gesprek met zijn stakeholders, met name de schaats- en skateverenigingen en iedereen binnen de verenigingen die bij de bond zijn aangesloten.


Belangrijkste uitdaging voor de KNSB als sportbond: wat kun je concreet doen tegen grensoverschrijdend gedrag? Preventie staat voorop, waarbij het goed is om samen te benoemen welk gedrag wel wenselijk is. De Haan lichtte toe dat de KNSB op dit vlak al veel werk verricht, onder meer via de opleidingen en in sessies met verenigingen. Op knsb.nl/veiligsportklimaat is volop informatie te vinden, waarmee sporters, coaches en bestuurders hun voordeel kunnen doen.

Als het toch ergens misgaat, moet dit zo laagdrempelig mogelijk gemeld kunnen worden bij een van de vertrouwenscontactpersonen (bij vereniging of bond), die een melder helpen bij het juiste vervolgtraject. Het Centrum Veilige Sport Nederland kan hierbij dienen als professioneel klankbord. Is er echt wat misgegaan dan volgen via de juiste procedures mogelijk ook sancties. De KNSB is voor zaken met doping, matchfixing en seksuele intimidatie sinds 2018 aangesloten bij het Instituut voor Sportrechtspraak. Het verhaal van De Haan nodigde uit tot goede discussie en leverde diverse suggesties en tips op vanuit de Ledenraad. 

Aan het eind van de vergadering nam de Ledenraad afscheid van twee leden: André Borst en Theo Stroot. Borst sprak bij zijn afscheid woorden van zorg uit over de toekomst van de KNSB, Stroot stelde tevreden vast dat de bond juist goed functioneert. Beiden ontvingen van rvt-voorzitter Pieter de Kroon naast een dankwoord ook een schaats-op-voetstuk als aandenken.

Herman de Haan vertelt over de inspanningen die de KNSB verricht voor een veilig schaats- en skateklimaat.