KNSB stelt de vier V’s voor Veiligheid verplicht voor al zijn schaats- en inlineskateverenigingen

Dinsdag 09 juli 2024

Een sociaal veilig sportklimaat is een actueel onderwerp, dat ook al enkele jaren hoog op de agenda staat van de schaatsbond KNSB. Met ingang van 1 januari 2025 stelt de KNSB de Vier V’s voor Veiligheid verplicht voor alle 250 actieve schaats- en skateverenigingen die bij de bond zijn aangesloten.

KNSB houdt weer clubsessie over VSK

“Iedereen moet onbezorgd plezier kunnen beleven aan het schaatsen en/of inlineskaten. Dat gebeurt bij verenigingen met een open, positieve sfeer, bekwame trainers en betrokken ouders. Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, hoort niet in onze sport thuis”, zegt Jurre Trouw, manager Sportparticipatie van de KNSB. “Als je de vier V’s op orde hebt, draagt dat bij aan een fijne sfeer binnen je vereniging. Je weet wat je van elkaar kunt verwachten en kunt elkaar ook rustig aanspreken op ongewenst gedrag. Het helpt om narigheid te voorkomen. En mocht het toch een keer misgaan, heb je de juiste handvatten om adequate actie te ondernemen.”

In navolging van diverse gemeenten stelt de KNSB de Vier V’s voor Veiligheid nu ook verplicht, per 1 januari 2025. “Het belang is groot”, zegt Trouw. “Want als het op dit vlak een keer misgaat, heeft dat enorme, negatieve impact op een hele club. Daarom zeggen wij tegen onze verenigingsbestuurders: Zorg ervoor dat jij alles hebt gedaan om ongewenst gedrag te voorkomen. Draag ook uit dat je een veilige omgeving belangrijk vindt.”

De verplichting van de Vier V’s voor Veiligheid betreft de 250 actieve schaats- en inlineskateverenigingen van de KNSB. Ze geldt niet voor de ruim 400 natuurijsclubs die alleen bij strenge vorst actief zijn. “Al willen we natuurlijk dat ook zij, bij strenge vorst, zorgen voor een sociale veiligheid op en rond de ijsbaan”, aldus Trouw, die de maatregel recent heeft besproken met de Ledenraad van de KNSB.

De vier V’s voor veiligheid zijn:

  • Verenigingsbreed gedragen gedragsregels. Hierin leg je vast hoe je op de vereniging met elkaar om wilt gaan: wat is normaal en wenselijk gedrag? En hoe zorg je er samen voor dat iedere sporter, trainer en vrijwilliger zich ook zo gedraagt?
  • Vertrouwenscontactpersoon bij je vereniging. Deze VCP is het luisterend oor, de persoon bij wie je terecht kunt als je overschrijdend gedrag hebt ervaren of gezien. De VCP helpt je op weg naar een juiste afhandeling van je melding.
  • Verklaring omtrent gedrag (VOG). Die vraag je van elke trainer, bestuurder en vrijwilliger. Om te voorkomen dat je mensen binnenhaalt die een risico vormen voor de sociale veiligheid binnen je vereniging. Met nieuwe mensen voer je sowieso een aannamegesprek, waarbij je eventueel referenties opvraagt.
  • Vakkundig geschoolde trainer-coaches. We willen graag dat je als vereniging je trainer-coaches stimuleert om zich te ontwikkelen op sociaalpedagogisch vlak. Dat kan bijvoorbeeld door het volgen van de e-learning EBO (Een Beetje Opvoeder).

De KNSB beseft dat het invoeren van de vier V’s extra werk betekent voor verenigingen. De bond heeft daarom elders op deze site een overzichtelijk stappenplan geplaatst, dat verenigingen kunnen raadplegen. “Bij de invoering gaan wij de verenigingen helpen”, zegt Trouw, die de clubbesturen vandaag per e-mail over het besluit heeft geïnformeerd.

“Het is ook goed om te beseffen dat dit jou als vereniging echt gaat helpen”, besluit hij. “Als bestuur wil je dat alle mensen op jouw vereniging respectvol, prettig en positief met elkaar omgaan. Als je dat voor elkaar hebt, beleeft iedereen onbekommerd plezier aan onze mooie sport. Dat is ook de grondgedachte achter de vier V’s voor veiligheid. We willen graag dat ze binnenkort een vanzelfsprekendheid zijn binnen onze sport, want dan hebben we de basis voor een sociaal veilige schaats- en inlineskatesport samen op een hoger plan gebracht. Daarom herhaal ik: zorg dat je de Vier V’s voor Veiligheid op orde hebt, voor 1 januari 2025!”