Belangrijke onderwerpen op knsb.nl nog makkelijker vindbaar

Vrijdag 18 juni 2021
De homepage van de website knsb.nl is vernieuwd. Geen wereldschokkend nieuws, wel heel handig voor de bezoekers van de site. Op de openingspagina zijn enkele rubrieken toegevoegd om de vindbaarheid van belangrijke onderwerpen te vergemakkelijken. Ook is deze pagina visueel aantrekkelijker geworden door extra beelden.

Als meest geraadpleegde onderdeel van knsb.nl behoudt de nieuwsrubriek uiteraard de eerste en meest prominente plek. Ook de rubrieken Diensten voor verenigingen en Opleidingen en bijscholingen blijven gehandhaafd. Nieuw op de homepage zijn Recreatief sporten (met als items onder meer ijsbanen, tips voor veilige uitrusting en recreatief skaten), Onze sporten (met alle disciplines in één oogopslag) en Veilig schaats- en skateklimaat (met link naar alle info die hierover van belang is). Op desktop kan je direct naar uitgelichte thema’s.

Op de homepage vind je ook links naar onderwerpen die speciale attentie vragen, zoals schaatsen.nl, Sprint app, SKATETIJD! (in najaar/winter: IJSTIJD!) en KNSB Talent Teams. Verder is het nu nog simpeler om je in te schrijven voor één of meerdere nieuwsbrieven voor algemene KNSB-onderwerpen, opleidingen, bestuursinformatie (KANS-nieuwsbrief), trainersinformatie en actueel nieuws voor de schaatsliefliefhebbers (#schaatsfan).