14 juni KNSB-webinar ‘Statuten en goed bestuur’ over nieuwe wet WBTR

Donderdag 03 juni 2021
Op maandag 14 juni organiseert de KNSB van 19.30 tot 20.30 uur het webinar ‘WBTR: statuten en goed bestuur’. Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en zaken als wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten te voorkomen. De wet is van belang voor schaats- en inlineskateverenigingen, stichtingen, gewesten en talentteams vanwege de persoonlijke hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuursleden. Ook moeten er enkele zaken geregeld worden over stemrecht, toezicht en financieel bestuur, en dienen binnen vijf jaar de statuten aangepast te zijn.

De nieuwe wet gaat in per 1 juli 2021

Vanaf die datum moet je aan de wet voldoen. De veranderingen in de wet zijn niet ingrijpend, maar het is wel belangrijk dat je ze allemaal begrijpt en er naar handelt. Als er iets misgaat, dan kun je je als bestuurslid niet verschuilen achter het argument dat je de regels niet kende. Bespreek de regels met het voltallige bestuur, zodat jullie allemaal op de hoogte zijn welke regels er vanaf dat moment gelden. Het is verstandig om de afspraken die je daarover in je vereniging maakt vast te leggen in reglementen of statuten (of de notulen). Voor ieder bestuurslid, toekomstige bestuursleden én overige leden is dan altijd terug te zien welke afspraken er in de vereniging gelden. De KNSB past de modelstatuten aan zodat deze aansluiten bij de eisen uit de WBTR. Via de KANS nieuwsbrief van de KNSB en via KNSB.nl worden de verenigingsbesturen geïnformeerd als deze gereed zijn. Is jullie vereniging op dit moment bezig met aanpassing van de statuten, neem dan contact op via [email protected]. Daarmee kan worden voorkomen dat jullie de statuten op korte termijn nogmaals moet aanpassen.

Wat moet je weten, wat moet je doen?

De KNSB heeft op een rij gezet wat je moet weten als bestuur en welke maatregelen je kunt nemen om aan de vereisten van wet voldoen. Deze informatie vind je op deze webpagina over WBTR. Ook vind je hier de presentatie over de online informatiesessies voor verenigingen van 8 en 9 april.

Aanmelden voor het webinar

Bij het webinar ‘Statuten en goed bestuur’ krijg je uitgebreide informatie over welke stappen je moet nemen voor een statutenwijziging. Aan de hand van voorbeelden laten we zien wat je dient te regelen in een huishoudelijk reglement. Ook gaan wij in op de vragen over goed bestuur die we de afgelopen tijd ontvangen hebben. Heb je nu of na het webinar toch nog vragen, neem dan contact op met [email protected]. Meld je hier aan voor het webinar ‘WBTR: statuten en goed bestuur.’