KVM on Ice kent leden beter dankzij ledenenquête

Zondag 15 augustus 2021
Communicatie

Test titel

Wat leeft er onder onze leden? Waar zijn ze ontevreden over, wat kan er verbeterd worden en wat gaat er goed? Bij KVM on Ice konden ze deze vragen niet goed beantwoorden en daarom besloot het bestuur van de vereniging een ledenenquête op te stellen en te verspreiden onder de leden. Dankzij de uitkomsten werd direct de communicatie naar de leden aangepast en de organisatie op het ijs tijdens trainingen verbeterd.

Penningmeester Femi van Halen geeft aan dat het bestuur door de enquête de leden beter heeft leren kennen. “Na de enquête wisten we beter wat er leefde onder de leden. We hebben een goede terugkoppeling gehad. Daar waren we erg blij mee. Er zijn veel leerpunten uit voortgekomen en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dan kun je ook de onvrede mogelijk weghalen.”

Communicatie verbeterd

De ledenenquête werd onder alle honderd leden verspreid en het bestuur kreeg ongeveer 60 ingevulde enquêtes terug. De resultaten werden zorgvuldig bekeken en er werd direct actie ondernomen. “We hebben gelijk iets gedaan met de zaken die opvielen. Zo kwam naar voren dat de leden vonden dat de communicatie voor verbetering vatbaar was. Dat hebben we direct aangepast door beter te communiceren in de nieuwsbrieven, meer te publiceren op de website en Facebook beter te gebruiken. We hebben de site later zelfs opnieuw ingericht.”

Daarnaast gaven de leden aan dat er ook verbetering mogelijk was in de organisatie op het ijs. “Er was niet altijd voldoende aandacht voor de mensen op het ijs als zij aan het schaatsen waren”, legt Van Halen uit. “We zijn daarom een samenwerking aangegaan met de coach van de groep shorttrackers die voor ons trainde. Hij heeft onze coaches geholpen hoe zij de lessen beter kunnen organiseren en indelen. Dit heeft hen goed geholpen. Onze coaches waren ook erg blij met die handreiking.”

Een ander aandachtspunt dat uit de enquête naar voren kwam, was dat de aandacht die er werd geschonken aan de wedstrijd- en recreantenschaatsers niet helemaal in balans was. “De recreanten voelden zich een beetje een ondergeschoven kindje. We zijn daarom in gesprek gegaan met die groep schaatsers en hebben hen onder meer gevraagd wat ze wilden. Wilden ze doorgroeien naar wedstrijdschaatsers of gewoon lekker hun rondjes rijden? Daar hebben we onze manier van werken en communicatie ook weer op afgestemd”, zegt Van Halen.

Laten zien wat we hebben gedaan

De enquête werd verdeeld in thema’s en aan de hand van de thema’s werden de vragen opgesteld waar KVM on Ice graag antwoord op wilde hebben. Van Halen: “We hebben de enquêtes laten afdrukken en via een brief uitgedeeld aan onze leden. We deden dat persoonlijk, bijvoorbeeld nadat ze geschaatst hadden.”

KVM on Ice zorgde er ook voor dat de leden op de hoogte waren aan welke zaken er het afgelopen jaar was gewerkt. Van Halen: “De uitkomsten van de enquête zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering besproken. Tijdens de ALV in het daaropvolgende jaar hebben we ook de punten benoemd waar we aan gewerkt hebben. We koppelen de resultaten dus ook terug naar de leden.”

Volgens Van Halen is een ledenenquête een van de beste middelen om je leden beter te leren kennen. “Ik kan het elke vereniging aanraden. Na de enquête weet je gewoon beter wat er leeft onder je leden. We horen momenteel geen negatieve geluiden meer, maar we zijn ook al weer bezig met een nieuwe enquête om mogelijk andere zaken waar de leden niet helemaal tevreden over zijn te verbeteren.”