Herkennen en ontwikkelen talent

Omdat we het werelds beste schaats- en inlineskatesland willen zijn, maakt de KNSB werk van talentontwikkeling. Om onze kampioenen van morgen optimaal te begeleiden zijn verspreid over het land 2 Verenigingen voor Talentontwikkeling.

Hoe herken en ontwikkel je talent

Vereniging Talentontwikkeling (VTO)

De regionale talentenprogramma’s voor het kunstrijden VTO’s (Vereniging voor Talent Ontwikkeling) genoemd. VTO’s worden gezien als sterke verenigingen en voldoen aan de door de KNSB gestelde voorwaarden. In de VTO’s trainen de beste talenten uit een VTO-regio, centraal samen.

Voor kunstrijden gelden andere (fig.1) leeftijden per fase van het MJOP. Kunstrijden is een zogenaamde vroeg-specialisatie-sport en een VTO richt zich hoofdzakelijk op de fase leren trainen en deels op train trainen.

Samenwerking tussen VTO’s en de KNSB

De VTO’s vallen onder regie van de KNSB, conform het beleid van NOC*NSF. Deze regierol van de bond is met name bedoeldom de kwaliteit van de talentenprogramma’s te bewaken.

De VTO is onderdeel van een vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle voorwaarden zoals gesteld in de samenwerkingsovereenkomst met de KNSB. Naast de formele evaluatiemomenten is er in de praktijk veelvuldig contact over operationele processen. Voor VTO’s is de samenwerking met andere verenigingen van belang, omdat de route van toekomstige kampioenen langs meerdere organisatievormen loopt en synchronisatie van deze route gewenst is.