Voorzieningen voor topsporters

Wat de KNSB en NOC*NSF bieden

Als sporter kun je in aanmerking komen voor een topsportstatus van NOC*NSF of een status van de KNSB.

Topsportstatus

NOC*NSF kan drie soorten topsportstatussen verlenen: A-status, selectiestatus en HP-status (voor high potentials). Op basis hiervan kun je als sporter in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen.

Talentstatus

Als belofte, nationaal of internationaal talent kun je van de KNSB een status krijgen voor langebaan, shorttrack of kunstrijden. Dit kan niet voor inlineskaten en marathon, want NOC*NSF erkent deze sporten niet als ‘focussport’.

Voor de statussen hanteert de KNSB criteria op basis van talentprofielen die door NOC*NSF zijn vastgesteld. Deze verschillen per discipline. In de profielen staat waar je aan moet voldoen. Hoe ouder de sporter, hoe strenger de criteria.

Je kunt een status krijgen op basis van een prestatienorm of programma-eis. Bij prestatienorm gelden de resultaten van het voorgaande seizoen. Als programma-eis dien je deel uit te maken van een KNSB Talent Team.

Sporters die voldoen aan de criteria krijgen de status voor één jaar toegekend. Dit gebeurt één maal per seizoen, uiterlijk op 1 mei. De KNSB informeert de sporters die een status krijgen in april.

Een NOC*NSF talentenstatus is een voorwaarde om faciliteiten te krijgen op bijvoorbeeld Topsport Talentscholen, waarbij je onderwijs en topsport kunt combineren.

Bondsstatus

De KNSB kan ook een Bondsstatus toekennen aan een sporter in een topsportprogramma dat geen financiering van NOC*NSF krijgt. Hiermee kun je ook aanspraak maken op bepaalde voorzieningen van NOC*NSF.

Presentatienormen en programma-eisen

Voor jonge sporters telt één ding: de ontwikkeling naar het hoogste podium. Daarvoor trainen ze iedere dag. Maar niet alle talentvolle sporters of hun ouders/verzorgers kunnen zich deze kosten veroorloven. Hier vind je enkele financieringsmogelijkheden op een rij.

1. Het Yvonne van Gennip Talentfonds

Dit fonds biedt talenten de kans om zonder financiële zorgen hun dromen na te jagen. Ben jij een talent en wil je financiële aanvraag doen bij het fonds? Dit kan op verschillende manieren: zelf aanvragen, via de bond of via een crowdfundingcampagne.

a. Zelf aanvragen

Jaarlijks kun je vanaf 1 januari een aanvraag doen bij het Yvonne van Gennip Talentfonds, zolang er voldoende gelden zijn en onder deze voorwaarden:

 • Je bent een talent (t/m 24 jaar) met een Belofte-, NT- of IT-status of je bent gekwalificeerd voor een EK of WK of je hebt niet langer dan twee jaar geleden hieraan deelgenomen (statustalenten krijgen voorrang).
 • Je maakt aannemelijk dat je niet voldoende financiële middelen hebt voor een goede ontwikkeling van je talent.
 • Je hebt een donatiedoel op Talentboek op het moment dat het geld wordt uitgekeerd.
 • Je doet een concrete aanvraag, inclusief begroting.
 • Je aanvraag wordt ondersteund door een schriftelijke verklaring van de coach van de bond, het trainingscentrum of de vereniging waar je bent aangesloten.
 • Het fonds hanteert de vuistregel ‘op is op’. Als er te veel aanvragen zijn, krijgen statustalenten voorrang.

Je kunt je aanvraag hier indienen. Aanvragen zijn mogelijk zolang er budget beschikbaar is.

b. Aanvragen via de KNSB

Via de KNSB kun je als talentvolle sporter ook een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen, onder deze voorwaarden:

 • Je bent een sporttalent en niet ouder dan 21 jaar.
 • Je komt uit een gezin met een financieel lastige thuissituatie.
 • Je hebt een NOC*NSF Belofte-, NT- of IT- status.

Voor een sporter die deel uitmaakt van Talent Team NL is een bedrag van maximaal € 5.000,- per jaar beschikbaar. Voor een sporter die hier geen deel van uitmaakt is € 3.000,- per jaar beschikbaar. Jaarlijks start per 1 september een nieuw tijdvak voor de periode tot en met 31 augustus. Het aanvraagproces loopt via de bond. Voor contact & meer informatie kun je contact opnemen met Corien Mostert ([email protected]).

c. Crowdfunding

Talentboek is hét podium waar sport- en cultuurtalenten een gratis crowdfundingcampagne kunnen starten. Van de donaties gaat 100% naar het talent! De voorwaarden:

 • Je hebt een status bii NOC*NSF of een ‘selectiestatus’.
 • Je bent niet ouder dan 24 jaar.
 • Je neemt deel (of hebt deelgenomen) aan NK’s, EK’s en/of WK’s.

2. Berg Talent

Berg Talent helpt jongeren van 11 tot en met 18 jaar die op sportief vlak heel goed zijn (belofte-, NT- of IT-status van NOC*NSF), maar niet voldoende financiële middelen hebben om de absolute top te halen. Dit particuliere fonds van de familie Van den Berg heeft een ANBI-status. De familie doen er alles aan om Nederlands talent niet onnodig verloren te laten gaan en maakt dan ook graag kennis met jou. Berg Talent ondersteunt ook de minder valide sporters.

Wil jij weten of je in aanmerking komt voor ondersteuning door Berg Talent, kijk dan op  www.bergtalent.org. Uiteraard kun je ook je coach, de disciplinemanager of de KNSB ([email protected]) vragen om je te helpen met de aanvraag.

3. Financiële voorziening vanuit NOC*NSF (A-, HP of Selectiestatus)

Voor sporters met een topsportstatus (A-, HP of Selectiestatus) zijn er onder voorwaarden financiële en/of materiële voorzieningen beschikbaar vanuit NOC*NSF. Denk maar aan het Stipendium, een kostenvergoeding, vervoer en voedingssupplementen. Kijk op Talentvoorziening NOC*NSF of er voor jou een geschikte voorziening is.

Meer info

Wil je meer weten over de financiële voorzieningen voor talentvolle sporters? Neem dan contact op met Corien Mostert van de KNSB.

Wil je na(ast) je carrière als topschaatser aan de slag met je maatschappelijke loopbaan? En kun je daarbij een sparringpartner gebruiken? Vanuit de KNSB kan Annette Smit je hier mogelijk bij ondersteunen. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Van topsport naar maatschappelijke carrière

Wil je deze overstap maken dan kun je met Annette in een intakegesprek bespreken waar jij precies behoefte aan hebt. Zoals 1-op-1 loopbaanbegeleiding, arbeidsmarktoriëntatie of een groepscoachingtraject samen met andere (ex)topsporters.

2. Combineren van schaatsen met studie of werk

Deze combinatie is een serieuze uitdaging. Annette begeleidt schaatsers bij onder andere het maken van planningen, afspraken met je opleidingsinstituut en de keuze van een studie of baan.

Annette Smit

In haar jeugd schaatste Annette in de Zuid-Hollandse selectie langebaan en in de kernploeg shorttrack. Na haar HEAO-opleiding heeft ze 25 jaar bij Randstad gewerkt in voornamelijk commercieel leidinggevende rollen. Sinds 2013 begeleidt ze topsporters bij de combinatie topsport en onderwijs en bij een maatschappelijke carrière. Sinds 2020 verleent ze deze diensten voor de KNSB. Sinds 2022 is ze projectleider TeamNL Experts bij NOC*NSF.

Contact

Ben je geïnteresseerd in wat Annette Smit voor jou als schaatser kan betekenen? Download hier de flyer voor meer informatie of neem contact op met Annette.

[email protected]
+31 6 22214317