Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt met een voorzitter en vier leden toezicht op het bestuurlijk functioneren van de organisatie door het adviseren van de directeur-bestuurder, bewaken van processen en toetsen van besluiten. Ze legt verantwoording af aan de Ledenraad, die de leden van de Raad van Toezicht benoemt.

Leden Raad van Toezicht

Voorzitter: Pieter de Kroon

 • Datum benoeming: 2016
 • Herbenoeming 2e termijn: LR 5-10-2019
 • Herbenoeming 3e termijn: 2022
 • Uittredend: 2025

Lid: Jolle Landman

 • Datum benoeming: 2016
 • Herbenoeming 2e termijn: LR 5-10-2019
 • Herbenoeming 3e termijn: 2022
 • Uittredend: 2024

Lid: Marjon Kaper

 • Datum benoeming: 01-10-2020
 • Herbenoeming 2e termijn: 2023
 • Herbenoeming 3e termijn: 2026
 • Uittredend: 2029

Lid: Bianca Knispel

 • Datum benoeming: 01-10-2020
 • Herbenoeming 2e termijn: 2023
 • Herbenoeming 3e termijn: 2026
 • Uittredend: 2029

Lid: Thijsje Oenema

 • Datum benoeming: 01-10-2023
 • Herbenoeming 2e termijn: 2026
 • Herbenoeming 3e termijn: 2029
 • Uittredend: 2032

Lid: Marc Estourgie

 • Datum benoeming: 01-10-2023
 • Herbenoeming 2e termijn: 2026
 • Herbenoeming 3e termijn: 2029
 • Uittredend: 2032