Ledenraad

De Ledenraad keurt de missie en visie, meerjarenplannen, jaarplannen en begrotingen goed. Met een jaarverslag en jaarrekening legt het Bondsbureau aan de Ledenraad verantwoording af over het beleid en de resultaten. De Ledenraad houdt toezicht op de hoofdlijnen. Ze is samengesteld uit afgevaardigden van de acht gewesten en de Atletenvereniging.

  • Friesland: J. Bakker, D. Brouwer, M. Reitsma.
  • Groningen: H. Dijkman, J. Langhout, V. Tjalma.
  • Drenthe: R. Kamphuis, M. Westerveld, S. Jonkers.
  • Oost: L. Heemskerk, H. Veneman, vacature.
  • Noord-Holland/Utrecht: J. Manshanden, J. Dol, R. Zuurveld.
  • Zuid-Holland: S.P. Wigman, S. Sijswerda, K. d'Huy.
  • Noord-Brabant/Limburg/Zeeland: R. Smeulders, J. Heynens, E. Gerrits.
  • Atletenvereniging: D. de Vries, G. Esders, vacature.