Inlineskaten Kunstrijden Langebaan / kortebaan Marathon Schoonrijden Shorttrack Schaatsen op natuurijs
‹ terug

Decoratiestelsel en onderscheidingen

Decoratiestelsel met soort onderscheiding en beoordelingscriterium.

Lid van Verdienste: Natuurlijke personen, die zich op landelijk niveau jegens de KNSB verdienstelijk hebben gemaakt.
Erelid: Natuurlijke personen, die zich op landelijk niveau op zeer uitzonderlijke wijze jegens de KNSB verdienstelijk hebben gemaakt.

Bestuurders verenigingen

Voor bestuurders van ijsclubs en schaatsverenigingen met een lange staat van dienst is een landelijke erkenning meestal niet mogelijk. Hiervoor dient iemand echt op landelijk niveau veel betekend te hebben.

Bij sommige gewesten is hier wel een mogelijkheid. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van het betreffende gewest.

Tenslotte zijn er vaak in de eigen gemeente ook mogelijkheden.

Procedure bij toekenning van een bondsonderscheiding

1. Aanvragen voor een bondsonderscheiding kunnen schriftelijk en met redenen omkleed worden ingediend bij het bestuur van de KNSB door personen, verenigingen en organisaties op grond van persoonlijke verdiensten voor de ontwikkeling van het schaatsen op nationaal of internationaal niveau. U kunt uw aanvraag e-mailen naar Gerda Boode (Management Assistent).
2. Het bestuur zal desgewenst over deze aanvraag het advies inwinnen van de Commissie Bondsonderscheidingen. Aan de aanvragende instantie wordt schriftelijk bericht hoe de procedure is voor de behandeling van het verzoek.
3. De Commissie Bondsonderscheidingen brengt binnen een maand na ontvangst van de aanvraag een schriftelijk advies uit aan het bestuur. In dit advies kan tevens een suggestie worden gedaan over de vorm, de wijze en het tijdstip van uitreiking van een eventuele onderscheiding. Gelijktijdig stuurt de Commissie een bericht aan de aanvragende instantie dat het advies aan het bestuur heeft uitgebracht, zonder echter de inhoud van het advies daarbij te vermelden.
4. Het bestuur neemt een besluit over deze aanvraag en deelt dit besluit schriftelijk mee aan zowel de Commissie Bondsonderscheidingen als aan de aanvragende instantie.
5. De betrokkene wordt – na overleg met de aanvragende instantie – door, of namens het bestuur uitgenodigd om de onderscheiding in ontvangst te nemen.
NB: De duur van de procedure van een aanvraag tot de toekenning van een onderscheiding door het bestuur neemt ongeveer twee maanden in beslag.

KNSB-waarderingsspeld in goud

Het aantal soorten KNSB-waarderingsspelden is teruggebracht tot één, zijnde een KNSB-waarderingsspeld in goud. Deze speld wordt door het bestuur, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, toegekend aan personen die zich in de actieve schaatssport of de skatesport op algemeen erkende bijzondere wijze hebben onderscheiden.

Voor langebaan of shorttrack schaatsers geldt dat hiertoe in ieder geval gerekend wordt het winnen van goud op een individuele afstand op de Olympische Spelen of het winnen van een allround eindklassement van een EK of WK. Die toekenning kan automatisch plaatsvinden, waarbij advies van de Commissie niet nodig is.

Aan sporters die hun actieve carrière afsluiten en bijzondere prestaties hebben geleverd, zoals rijdend lid van een “gouden Olympisch Team” en/of winnaar zijn geweest van een individuele afstand op een EK of WK Afstanden kan, na advies van de Commissie, een gouden speld worden toegekend.

Sporters die in de andere disciplines (Marathon, Inline, Kunstrijden) actief zijn (geweest) kan eveneens een gouden speld worden toegekend na advies van de Commissie. Het winnen van een Elfstedentocht of het afsluiten van een lange carrière met een uitzonderlijk aantal overwinningen kan daartoe aanleiding geven.

Blijk van erkenning

Het bestuur kan los van de in de statuten (artikel 20) geregelde bondsonderscheidingen ook een KNSB bestuursonderscheiding verlenen. Deze onderscheiding met de naam “Blijk van erkenning” betreft een onderscheiding voor personen die zich, in welke vorm dan ook, verdienstelijk hebben gemaakt voor de schaatssport in al haar verschijningsvormen en die niet door anderen voor een bondsonderscheiding worden voorgedragen of anderszins op dat moment in aanmerking kunnen komen voor een bondsonderscheiding. Het bestuur kan hier zelfstandig over besluiten.

Niks missen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven

Welke nieuwsbrieven wil je graag ontvangen?

Volg je ons al?

Vragen?

088 489 20 00

[email protected]

Alle contactgegevens >>

Heb je gevonden wat je zocht?