KNSB PVB-beoordelaar

Wil jij examens (eindbeoordelingen) afnemen en daarmee de kwaliteit van de KNSB opleidingen waarborgen? Dan is de opleidersrol KNSB PVB-beoordelaar echt iets voor jou!

Wil jij PVB-beoordelaar worden?

Beoordelen

Als KNSB PVB-beoordelaar toets je aankomende trainers, instructeurs, juryleden, scheidsrechters of starters op hun vaardigheden in de beoogde functie. Je beoordeelt objectief het portfolio en eventueel een praktijksituatie aan de hand van beoordelingscriteria die in de proeven van bekwaamheid (PVB) opgenomen zijn. Je communiceert jouw beoordelingsresultaat met de KNSB Toetsingscommissie. Op basis van jouw advies ontvang je wel of niet een diploma / certificaat.

Hans Boom – PVB-beoordelaar bij de KNSB

“Heerlijk om in een positieve leeromgeving je passie en daarin je kennis, ervaring en inzichten te mogen delen met mensen met dezelfde passie. Daar geniet ik met volle teugen van en beleef ik veel plezier aan.”

5 verschillende onderdelen

Om zelfstandig beoordelaar bij KNSB-Opleidingen te worden doorloop je een leertraject dat bestaat uit een deel theorie en een deel ‘Training-on-the-job’. Het gehele traject kent 5 verschillende onderdelen:

1. Intakegesprek

Het intakegesprek dient voor een eerste kennismaking tussen KNSB-Opleidingen en jou als nieuwe beoordelaar. Hierin worden verwachtingen naar elkaar uitgesproken en ontvang je een toelichting op het Opleidingshuis van de KNSB én het leertraject om beoordelaar bij de KNSB te worden.

2. Training voor nieuwe beoordelaars

Eén keer per jaar wordt de training voor nieuwe beoordelaars aangeboden. Dit is tevens een bijscholingsmoment voor ervaren beoordelaars. In deze training leer je:

 • De opbouw van een beoordeling op verschillende niveaus
 • Werken met de KNSB-protocollen
 • Soorten vragen stellen tijdens een beoordeling
 • Observeren
 • Feedback geven
 • Slecht-nieuws-gesprekken voeren

Deze training duurt 1 dagdeel (3 uur).

3. Bijscholing oefenen met gesprekstechnieken

De bijscholing ‘Welke vragen stel je om een cursist te helpen bij het beoordelingsgesprek’ duurt 4 uur en wordt gecombineerd met de training voor nieuwe beoordelaars aangeboden. Als beoordelaar bevind je je bij het beoordelingsproces op het scheidingsvlak van de ‘beoordeling begeleiden’ en de ‘beoordeling uitbrengen’. Hierbij is het belangrijk dat er helder wordt gecommuniceerd en dat er doelgerichte vragen worden gesteld. Hoe kom je bij de cursist vlot én op het juiste niveau van reflectie voor de beoordeling?

In deze bijscholing wordt extra nadruk gelegd op het startgesprek en het evaluatiegesprek van de beoordeling. De manier van vragenstellen wordt op een verrassende wijze in de praktijk gebracht en ga je onder begeleiding oefenen.

4. Observeren van minimaal twee en maximaal drie beoordelingen

Na het doorlopen van de trainingen, ga je ervaring opdoen door in eerste instantie enkele beoordelingen mee te lopen bij een ervaren beoordelaar. Dit geldt voor het gehele beoordelingsproces: van portfoliobeoordeling, inclusief het invullen van het beoordelingsprotocol, tot en met de praktijkbeoordeling en evaluatiegesprek waarbij het overige deel van het protocol ingevuld wordt.

Je observeert de volledige beoordeling bij de volgende opleidingen:

 • ST2 opleiding: minstens 1x
 • ST3 opleiding: minstens 1x

Je wordt gekoppeld aan verschillende ervaren beoordelaars, waardoor je een breder beeld vormt over het verloop van de beoordelingen zodat je uiteindelijk jouw eigen werkwijze kunt ontwikkelen. Na afloop van de observaties vul je een zelfreflectie in.

5. Zelfstandig afnemen van een beoordeling op niveau 2

Wanneer je voldoende bagage uit de observaties hebt gekregen en zelf aangeeft voldoende zelfvertrouwen te hebben om zelfstandig een beoordeling uit te voeren, worden de rollen omgedraaid. Je voert nu zelfstandig een beoordeling uit onder toezicht van een ervaren beoordelaar:

 • Portfoliobeoordeling + invullen protocol
 • Praktijkbeoordeling
 • Beoordelingsgesprek
 • Invullen protocol

Als beginnende beoordelaar start je een zelfstandige beoordeling altijd op ST2 niveau. Na afloop van de beoordeling vult de ervaren beoordelaar een feedbackformulier in.

Om de opleiding tot KNSB PVB-beoordelaar te volgen, moet je voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden:

 • Leeftijd van tenminste 18 jaar.
 • In het bezit zijn van één van de onderstaande geldige diploma’s:
  • trainer niveau 3 of hoger;
  • scheidsrechter nationaal of vergelijkbaar;
  • starter nationaal of vergelijkbaar.
 • In het bezit zijn van een geldige trainerslicentie of actief werkzaam zijn geweest tot 5 jaar geleden en up-to-date bijgeschoold zijn als scheidsrechter of starter.
 • Je bent lid van de KNSB en staat bij de KNSB ingeschreven voor de opleiding PVB-beoordelaar.

De KNSB vindt het belangrijk dat er gekwalificeerde PVB-beoordelaars betrokken zijn bij de eindbeoordelingen. Daarom is de opleiding kosteloos voor leden van de KNSB.

Ben je enthousiast geworden over de opleidersrol KNSB PVB-beoordelaar en voldoe je aan de toelatingsvoorwaarden? Stuur dan jouw CV en motivatie naar [email protected]. De KNSB afdeling opleidingen neemt contact met jou op over het vervolg.

N.B. Klik hier voor het kwalificatieprofiel, het toetsplan en de algemene voorwaarden van opleidingen.