Vrijstellingen

Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling?

Vrijstelling aanvragen voor één of meerdere Proeven van bekwaamheden (PVB)

Als cursist van een KNSB-opleiding kun je vrijstelling aanvragen voor één of meerdere Proeven van bekwaamheden (PVB). Een vrijstelling kan worden verleend als je aantoont dat je hetgeen beheerst waar je  de vrijstelling voor aanvraagt. Dit kan voor de volgende Proeven van bekwaamheden:

Trainer niveau 2 opleiding

  • PVB 2.3: Assisteren bij een activiteit op basis van een diploma en/of werkervaring

Trainer-Coach niveau 3 opleiding

  • PVB 3.3: Organiseren van een activiteit op basis van en diploma en/of werkervaring
  • PVB 3.4: Aansturen van kader

Trainer-Coach niveau 4 opleiding

  • PVB 4.4: Aansturen van kader

Maatwerk official opleidingen

  • Starter opleidingen
  • Scheidsrechter opleidingen

Op welke wijze dien je een aanvraag voor vrijstelling in?

Stap 1: Stel een motivatiebrief op met de onderbouwing waarom je in aanmerkingkomt voor de vrijstelling.
Stap 2: Voeg bijlagen aan deze brief toe waarmee je aantoon dat je het gevraagde beheerst (denk aan diploma, certificaat of bewijs van deelname).
Stap 3: Stuur de brief met bijlagen per mail naar [email protected]
Stap 4: Binnen 5 werkdagen ontvang je een bevestiging van ontvangst.
Stap 5: Binnen 15 werkdagen ontvang je van de KNSB Toetsingscommissie digitaal de uitslag van jouw aanvraag.

Aanvragen die niet volledig zijn, nemen wij niet in behandeling.