Vaardigheidstesten kunstrijden

De KNSB werkt al meerdere jaren met een aantal basistesten voor het kunstrijden, welke waren verdeeld over zes diploma’s. Met de snelle vooruitgang van het kunstrijden waren deze aan vervanging toe. Zo was er onder meer te weinig aandacht voor de sprongen en pirouetten. De overgang naar de Moves in the Field (MIF)- testen en de instaptesten was te groot. Op verzoek en in samenwerking met diverse verenigingen, vertegenwoordigers vanuit het Kunstschaatsen en Inlinekunstschaatsen zijn een aantal nieuwe vaardigheidstesten ontwikkeld, die aansluiten bij het KNSB talentherkenning- en ontwikkelingsprogramma (THOM).

De testen zijn verdeeld van niveau 2 t/m 7. Op elk niveau komen de volgende thema’s terug: Schaatsvaardigheid, Sprongvaardigheid, Pirouetten, Houding. Middels een schaatsvaardigheidspaspoort wordt bijgehouden welke testen er zijn behaald en welke testen nog gedaan moeten worden, zodat deelnemers gestimuleerd worden actief te blijven schaatsen/skaten.


Video's

Hieronder zijn per niveau de video’s van de testen weergegeven. Voor de trainers is de Reader vaardigheidstesten Kunstschaatsen -en Inlinekunstschaatsen beschikbaar. Hierin staan alle oefeningen beschreven.

2.1 Schaatsvaardigheid - Schaatsen voorwaarts stoppen

3.1 Schaatsvaardigheid - Schaatsen voorwaarts en achterwaarts

4.1 Schaatsvaardigheid - Overstappen voorwaarts en achterwaarts op cirkel

5.1 Schaatsvaardigheid - Mohawks binnenwaarts op cirkel

6.1 Schaatsvaardigheid - Voorwaarts overstappen in spiraalvorm

7.1 Schaatsvaardigheid - Overstappen in spiraalvorm achterwaarts