Gedragscode voor trainers, coaches, begeleiders en officials

Gezamenlijke gedragscode

Doelgroep

In de sport zijn gezamenlijk gedragsregels opgesteld die voor iedere doelgroep in een aparte gedragscode staan opgesteld. De KNSB volgt deze Gedragscodes Sport in opleidingen van trainers en officials, en roept verenigingen op om hier ook proactief mee aan de slag te gaan.

Er zijn veel situaties te bedenken waar je zelf een afweging moet maken of dat wat je doet ook handig en verstandig is. Vooraf afspraken maken, helpt bij deze afweging. We hebben het dan niet alleen over hoe je onderling met elkaar omgaat, maar bijvoorbeeld ook over de internationale antidopingregels van het WADA, of over het tuchtreglement met betrekking tot seksuele intimidatie en de bijbehorende meldplicht.

Je weet dus ook wat je in jouw rol of taak te doen staat als er iets misgaat, of als je een overtreding van deze regels signaleert.

Suggestie toepassen Gedragscodes

  • Deel en bespreek de specifieke Gedragscode met de betreffende doelgroep binnen je vereniging. Doe dit bijvoorbeeld jaarlijks op een kick-off moment. Neem er zeker de eerste keer ook de tijd voor.
  • Plaats de gedragscode op een logische vindbare plek voor de betreffende doelgroep.
  • Deel en plaats de bijhorende animatie.

De oude KNSB gedragscode voor trainers en begeleiders wordt hiermee vervangen door de nieuwe Gedragscodes Sport per doelgroep.

Downloads