Verenigingsleven doet mensen goed, maar staat onder druk vanwege corona

Vrijdag 23 oktober 2020
Door de nieuwe coronamaatregelen vanuit de overheid is het verenigingsleven in Nederland weer grotendeels op slot gegaan. Dit heeft ook zijn weerslag op het welzijn van Nederlanders. Het blijkt namelijk dat mensen die betrokken zijn bij een vereniging een hoger welzijn ervaren.
In een enquête van RaboResearch geeft zo’n 42 procent van de 18- tot en met 80-jarigen aan betrokken te zijn bij een vereniging (of te zijn geweest in de voorbije twaalf maanden). Zij blijken doorgaans tevredener over hun sociale leven dan Nederlanders die niet deelnamen in het verenigingsleven, voelen zich meer betrokken bij hun directe leefomgeving en ze vinden de dingen die ze in hun leven doen meer de moeite waard. Uit de enquête wordt ook duidelijk dat iets meer dan twee derde van de verenigingsleden en andere betrokkenen, hun club tijdens de strengste fase van de corona-lockdown dit voorjaar heeft gemist. Meer dan 70 procent was die maanden minder vaak op de club dan gebruikelijk. Dat kan van invloed zijn geweest op het gevoel van eenzaamheid tijdens de lockdown.

Verschillen in persoonlijk welzijn

Uit de enquête van de Rabobank blijkt dat er verschillen zijn in het persoonlijk welzijn van Nederlanders die wel en niet betrokken zijn bij een vereniging. Zo zijn Nederlanders die betrokken zijn bij een vereniging tevredener met hun sociale leven. Op een schaal van 0 (helemaal niet) tot en met 10 (heel erg) gaf 51 procent van hen hun sociale leven een 8 of hoger. Onder mensen die niet betrokken zijn, is dat 42 procent. Verenigingsleden en andere betrokkenen ervaren ook minder ‘sociale eenzaamheid’, wat wil zeggen dat ze meer in sociale netwerken zijn ingebed. Dit is ook terug te zien als mensen wordt gevraagd naar de omvang van hun vriendenkring: Nederlanders die betrokken zijn bij een vereniging geven aan een grotere vriendenkring te hebben dan degenen die dat niet zijn. Tot slot maakt het onderzoek duidelijk dat mensen die deelnemen aan het verenigingsleven zich meer betrokken voelen bij wat er gebeurt in hun directe leefomgeving, zoals de buurt, wijk en gemeente. Mensen die als vrijwilliger of bestuurslid actief zijn, voelen zich het meest betrokken bij hun directe leefomgeving, meer nog dan deelnemers en sporters.

Onder druk door corona

Net zoals op dit moment viel ook tijdens de lockdown in de eerste maanden van de coronacrisis het verenigingsleven voor een groot deel stil; competities werden opgeschort en bijeenkomsten afgelast. De meeste betrokkenen, 68 procent, geven aan hun vereniging te hebben gemist tijdens de lockdown. Ruim twee derde van de betrokkenen is tijdens de strengste fase van de maatregelen dan ook minder vaak op de vereniging geweest. De nieuwe maatregelen vanuit de overheid om het coronavirus in bedwang te krijgen, kunnen het verenigingsleven en daarmee het welzijn van Nederlanders opnieuw onder druk zetten.