Tegemoetkoming coronacrisis geopend voor sportverenigingen

Dinsdag 31 maart 2020
Het ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de coronacrisis. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen een beroep op deze regeling doen. Als zij aan de voorwaarden voldoen, ontvangen zij een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er gelden wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van de SBI-code bij de Kamer van Koophandel gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen. Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is, bijvoorbeeld een sportkantine. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 zijn. Voorwaarden op een rij:
  • De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking komen gelijk;
  • De aanvragende organisatie moet een KvK-nummer hebben;
  • Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten;
  • Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling;
  • Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van het kabinet, met het oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen;
  • Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, geen personele lasten;
  • Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen omdat snelheid hierbij van het grootste belang is.
Aanvragen tegemoetkoming Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via RVO.nl. Op die website kunt u ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden. NOC*NSF is nog aan het bekijken in hoeverre getroffen sportverenigingen en sportondernemers met deze regeling geholpen zijn. Samen met partners in de sport en in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken ze aan het zoveel mogelijk beperken van de schade van de coronacrisis aan de sportinfrastructuur in Nederland.