‘Samenwerken voor een gezonde toekomst van schaatstempel Thialf’

Donderdag 04 juni 2020
Over één ding leek iedereen het eens bij de digitale expertmeeting over Thialf: Om de schaatstempel weer gezond te maken voor de toekomst moeten alle betrokken partijen nog steviger de handen ineenslaan. Die betrokken partijen zijn naast de KNSB: de provincie Friesland, gemeente Heerenveen, Thialf, het Rijk, CTO Noord en het NOC*NSF. De expertmeeting was nodig, omdat Provinciale Staten van Friesland op 17 juni een besluit nemen over het herstelplan voor Thialf. Om het schaatsstadion van een faillissement te redden, willen Friesland en de gemeente Heerenveen samen bijna drie miljoen euro uittrekken voor een herstelplan. Maar daarmee zijn de problemen nog niet uit de wereld. Thialf heeft, om te bezuinigen, recent afscheid genomen van negen personeelsleden. Desondanks gaapt vanaf 2022 nog een jaarlijks gat op de begroting van zes ton per jaar, waarvoor een structurele oplossing moet komen. De Friese Statenleden hoorden vandaag zes experts om beter beslagen ten ijs te komen bij hun komende besluitvorming. Die experts waren Geer Schakel van onderzoeksbureau LAgroup, Thialf-directeur Marc Winters, directeur Evert Jorritsma van het CTO (Centrum Topsport en Onderwijs) Noord, technisch directeur van NOC*NSF Maurits Hendriks, sportmarketeer Frank van den Wall Bake en directeur-bestuurder Herman de Haan van de KNSB. Ieder kreeg vanuit zijn eigen expertise de gelegenheid om aan te geven hoe het zo ver heeft kunnen komen met Thialf én hoe het in de toekomst beter kan. In de antwoorden op de laatste vraag kwam het woord 'samenwerking' steevast terug. Iedereen is trots op schaatstempel Thialf, op de mooie toernooien die er plaatsvinden en op de Nederlandse schaatssuccessen waarvoor de basis in Heerenveen wordt gelegd. Lees het hele artikel op schaatsen.nl.