Prinsjesdag 2020: de belangrijkste plannen voor de sport

Donderdag 24 september 2020
Op 15 september was het weer Prinsjesdag. Vanwege corona zag de dag er anders uit dan normaal. De plannen van het kabinet voor komend politiek jaar werden wel gewoon bekend gemaakt. Wat betekenen de plannen voor sportend Nederland?
Duidelijk is in ieder geval dat de aandacht voor sport en bewegen is gestegen. Op de lange termijn kijkt het kabinet naar de organisatie van de zorg en de noodzaak van preventie, zodat kwetsbare mensen beschermd worden. Eerder al maakte het kabinet steunpakket 3.0 bekend. Het kabinet verlengt de lopende steunmaatregelen van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Belangrijke regelingen voor de sportwereld zijn: Ook sportclubs kunnen hier aanspraak op maken. Wel dient aan bepaalde voorwaarden voldaan te worden.

Nationaal Sportakkoord

Met het Sportakkoord slaan de sport, gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineens om de kracht van sport de komende jaren beter te gaan benutten. Het doel is om Nederland via sport en beweging te verenigen. In 2021 is via subsidies en opdrachten in totaal 77,5 miljoen euro beschikbaar voor het Nationaal Sportakkoord.

De Kleine Beweegagenda

Voor de allerjongsten wordt ingezet op 'De Kleine Beweegagenda'. Dit is een project dat zich richt op beweegstimulering voor de doelgroep van 0 tot 4-jarigen en dat wordt uitgevoerd door het Mulier instituut en Kenniscentrum Sport en Bewegen. Verder maakt het ministerie van VWS zich sterk voor het beleid om kinderen weer meer buiten te laten spelen.

Verduurzaming en toegankelijkheid

Het ministerie van VWS zet zich, samen met gemeenten, in om sportaccommodaties te verduurzamen en beter toegankelijk te maken. Om dit te bereiken, kunnen sportverenigingen een subsidie aanvragen van 20% voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen. Ook is het mogelijk om een aanvullende subsidie aan te vragen van 15% voor investeringen in duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en circulariteit van sportaccommodaties. In 2021 is via subsidies en opdrachten in totaal 81,6 miljoen euro beschikbaar.

Kansspelen en integriteit

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een subsidiebudget van 1.050.000 miljoen euro voor Integriteit en Kansspelen gerelateerde onderwerpen. Deze subsidies worden in de vorm van projectsubsidies opgenomen in de begroting. De doelstelling van de subsidies in het kader van integriteit is het beschermen van kwetsbare groepen in onder andere de sport. Foto: Flickr (cc) Paul Arps