Onderzoek naar sportverenigingen: vier op de tien vreest voor voortbestaan

Woensdag 20 mei 2020
Veertig procent van de Nederlandse sportverenigingen maakt zich zorgen over het voortbestaan. Een kwart van de clubs verwacht zonder hulp en ondersteuning niet te overleven. Dit blijkt uit ‘De gevolgen van coronamaatregelen voor sportverenigingen’, een onderzoek van het Mulier instituut.
De zorgen van de verenigingen zijn vooral gebaseerd op een verwacht verlies van leden/vrijwilligers en hoge inkomstenderving. 20% van de verenigingen verwacht dat een deel van de bestaande leden hun lidmaatschap gaat opzeggen. Van de begrote inkomsten voor heel 2020 wordt naar verwachting gemiddeld bijna 30% misgelopen. Vooral grote verenigingen met eigen accommodaties hebben het zwaar.

Noodpakket

Vanuit de overheid is een noodpakket beschikbaar gesteld. Het kabinet heeft 120 miljoen euro vrijgemaakt voor de acute nood die de Nederlandse sportverenigingen ondervinden vanwege de maatregelen die genomen moesten worden in de bestrijding van het coronavirus. Het Mulier Instituut was gevraagd om de effecten die de coronacrisis heeft op de gehele sportsector in kaart te brengen. Aan de hand van de uitkomsten gaat het kabinet kijken in hoeverre aanvullende steun nodig is. Bekijk hier het onderzoek van Mulier Instituut.